Kies op maat

Inloggen Menu

Kunst en cultuur

Minor mét landelijk erkend certificaat Interne Cultuurcoördinator

Kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen? Tijdens deze minor van de HAN university of applied sciences ga je op reis naar de inspirerende, verrassende wereld van kunst en cultuur. Naast je eigen culturele verdieping leer je om binnen je toekomstige beroep kunst en cultuur te bevorderen d.m.v. cultuureducatie. Met de minor gaan we op studiereis naar Berlijn!

Onderwerpen zijn o.a. cultuureducatie, kunstgeschiedenis, edcuatief ontwerpen, creativiteitsontwikkeling.

Deze minor bereidt studenten met verschillende achtergronden voor op verschillende taken en functies binnen het toekomstige beroep. Je kunt denken aan kunst- en cultuurcoördinator in het onderwijs, educatief museummedewerker, ondersteuningsfunctionaris kunstbemiddeling en podiumprogrammeur. Je krijgt een landelijk erkend ICC–certificaat (Interne CultuurCoördinator) als je deze minor met een voldoende afsluit.

De minor bestaat uit 3 onderdelen:

·         De culturele reis: kunst en cultuur in breed perspectief, gericht op cultuureducatie.
Je volgt colleges over kunstgeschiedenis (beeldende vorming, theater, muziek) en je verzamelt je kunstervaringen in een cultureel reisboek. Daarnaast maak je een thematische fictieve kunstbeleving, zoals een tentoonstelling of kunstfestival, waarbij je o.a. laat zien hoe je de publieksbegeleiding vorm geeft. Ook ontwerp je een educatieve rondleiding voor een museum of culturele plek in Berlijn. Deze voeren we uit op locatie!

·         Stageproduct: opzetten van een onderzoeksrapportage of innovatief ontwerp.
Met de opdrachtgever van een culturele instelling wordt vanuit een wens een opdracht geformuleerd voor een innovatief educatief ontwerp of advies. Als basis voor het ontwerp doe je uitgebreid onderzoek naar het cultuurplan van de instelling en naar het onderwerp van de opdracht. Uiteindelijk kom je tot een ontwerp of rapportage. Je formuleert conclusies en aanbevelingen die voor de culturele instelling inspirerend en vernieuwend zijn.

·         Cultuurplan: in het cultuurplan verwoord en onderbouw je je visie op cultuureducatie. Je schrijft op basis van eigen ICC rollen en competenties aanbevelingen voor het cultuurplan. Je laat blijken dat je kennis hebt genomen van het ICC netwerk. Je weet hoe je een plan van aanpak moet schrijven voor een cultuurplan. 

Leerdoelen

 • Je kunt een praktijkgerelateerde vraag uit het beroepsveld systematisch onderzoeken
 • Je hebt een visie geformuleerd waarbij je verbanden kunt leggen tussen ontwikkelingen op macro-meso en microniveau
 • Je kunt een innovatief cultuureducatief ontwerp ontwikkelen op basis van onderzoek, uitvoeren en evalueren die een bijdrage leveren aan de participatie van diverse doelgroepen aan het culturele leven
 • Je kunt samenwerken met culturele partners of onderwijsinstellingen waarbij het partnerschap invloed heeft op de kwaliteit van de cultuur educatieve ontwerpen
 • Je kunt aantonen dat je gegroeid bent als cultuur(over)drager
 • Je kunt laten zien dat je competent bent als ICCer
 • Je kunt een cultuurplan ontwerpen

Competenties

Bij het competentieprofiel Cultuurcoördinator horen diverse competenties: competenties 6 rollen ICCer

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. 

Voor wie?

Deze minor is uitermate geschikt voor studenten van de Pabo, Social Work, Creatieve Therapie, Pedagogiek, diverse docentopleidingen zoals geschiedenis, aardrijkskunde en talen, Bouwkunde, Communicatie, Onderwijskunde, HTS product design, de Kunstacademie, Docent Theater, Gerontologie, Kunst en Techniek, Bestuurskunde etc.

Voorwaarden voor deelname

De minor Kunst en Cultuur kent de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Je kunt aantonen dat je binnen de kernfase van je opleiding je voldoende hebt ontwikkeld en dat je affiniteit hebt met Kunst en Cultuur
 • Je ambieert om in de sector Kunst en Cultuur (bijv. als cultuurco√∂rdinator) te gaan werken en of
 • Je bent in staat om de inhoud van de minor te gebruiken binnen de taken van je toekomstige beroep
 • Je voldoet aan de minor instap eisen van jouw eigen hoofdopleiding (major).
 • Je bent in het bezit van de propedeuse

Voor studenten van de HAN Pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je studiecoach beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. 

Goed om te weten

De stageopdracht wordt in principe altijd geformuleerd door de minordocenten en de opdrachtgevers waarmee een structureel samenwerkingsverband is. In hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Mocht je hiervan graag willen afwijken, neem dan tijdig (twee maanden voor aanvang van de minor) contact op met de minordocenten.

Studenten wordt geadviseerd een museumkaart aan te schaffen. Het is handig om een OV jaarkaart te hebben. Houd rekening met ongeveer 30 euro voor verplichte excursies. Voor de studiereis naar Berlijn moet er rekening worden gehouden met een bedrag van ongeveer 350 euro.

Voor meer info. of een orienterend gesprek: mail naar renee.fleuren@han.nl

Literatuur

Kunsthistorische boeken

Staal en Roeland (2021). Bespiegeling, ISBN: 9789492000286

Je kunt kiezen uit:

1. Kunst op niveau/P. den Hartog, E.Angel, J.Martin. Uitgeverij Lambo bv, Arnhem. ISBN 978.94.6062.008.9. (met als voorkant: “Meisje met de parel” van Vermeer)
Dit boek geeft je een snel en helder overzicht van de gehele kunstgeschiedenis.

2. Kunst begrijpen. Stephen Little. Uigeverij Lebrero Taschen. Dit zijn twee kunstgidsen in één casette.

3. Algemene Kunstgeschiedenis/ Honour and Fleming. Uitgeverij J.M. Meulenhoff. ISBN 978 90 290 8517 5 Een echt naslagwerk.

Cultuureducatie boeken

Gebruiken we tijdens de studie en kun je lenen:

 1. Wevers, E. eindred.(2021) Dossier ICC. LKCA Utrecht 2021
 2. Heusden, B. van. Rass, A.,Tans,J.(2016) Cultuur 2 Basis voor Cultuuronderwijs. Van Gorcum Assen. ISBN 978-90-2325-486-7
 3. Crul, K. (2019) Zeppelin, Didactiek voor muzische vorming. ISBN 978-94-6337-098-1

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor wordt dit jaar 1 keer als een blok in semester 2 aangeboden.

Eén lesdag in de week: op maandag op de Academie Educatie Kapittelweg 35 Nijmegen.

Stage is 1,5 dag in overleg met opdrachtgever. Niet alle stageopdrachten vergen constant fysieke aanwezigheid op de stageplaats. De overige dagen zelfstudietijd.

De studiereis Berlijn is ongeveer 5 dagen en wordt gepland in april/mei. 

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Actieve werkvormen verwerking drama, muziek, beeldend
 • Kijkopdrachten
 • Bezoeken musea, theater, concert, dans etc.
 • Literatuurstudie en zoekopdrachten internet
 • Stagepraktijk opdracht (onderzoek en cultuur educatief ontwerp/advies)
 • Productontwikkeling: fictieve kunstbeleving met publieksbegeleiding en educatie

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een integrale portfoliotoets. Het portfolio is digitaal en wordt ingeleverd via HANdin. Examinatoren beoordelen of je bekwaam bent aan de hand van je portfolio (niveau 3).

Het portfolio bestaat uit 3 deeltoetsen (zie beschrijving).

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Renée Fleuren
E-mail: renee.fleuren@han.nl
Tel: 0611093988

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/