Kies op maat

Inloggen Menu

Coachen van medewerkers in zorg en welzijn (voltijd)

In de minor Coachen van medewerkers in zorg en welzijn van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) bekwaamt de student zich in individuele- en teamcoaching van medewerkers en betrokkenen (vrijwilligers, mantelzorgers, etc.) in de zorg- en welzijnssector of educatie.

Door de minor worden kennis en vaardigheden van de hulp-, dienstverlener en docent uitgebreid met specifieke coachvaardigheden. Uitgaande van de actuele ontwikkelingen in de verschillende beroepscontexten van zorg, welzijn en onderwijs, wordt in de minor gewerkt met nationale en internationale principes van coaching. Er worden gespreksvaardigheden geoefend volgens verschillende modellen en theorieën.

Daarnaast gaat de student in de praktijk aan de slag met individuele- en teamcoaching waarbij aan de hand van videomateriaal terugkoppeling in de les plaatsvindt. Met de vraag- en ervaringsgerichte aanpak wordt het zelfstandig, zelfsturend en professioneel functioneren van medewerkers, stagiaires, mantelzorgers en andere betrokkenen op een hoger niveau gebracht. Op deze wijze wordt aangesloten bij de eisen die gesteld worden aan de nieuwe professional waarbij een coachende begeleidingsstijl centraal staat.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Actuele ontwikkelingen
 • Theoretisch modellen mbt communicatie, organisatie, psychologie, sociologie
 • Creatieve interventies
 • Diverse stijlen van coaching

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je jezelf verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor leer je:

 • een individueel coachingstraject te plannen, uit te voeren en verdiepende gesprekken te houden
 • een adviesplan uit te brengen m.b.t teamcoaching (hiervoor doe je een klein behoefte onderzoek)
 • hoe je een team coacht
 • een eigen stijl van coachen te ontwikkelen
 • creatieve interventies in te zetten bij coaching
 • een coachende houding in je beroep in het algemeen

Competenties

 • Coachen van medewerkers
 • Eigen professionaliteit blijvend ontwikkelen
 • Ontwikkeling en profilering van het beroep
 • Inzetten creatieve media in de beroepsuitoefening

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Mariëtte van Hees
E-mail: Mariëtte van Hees
Tel: 0655291237

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voltijd studenten van HAN-GGM en studenten buiten de HAN die een studie volgen gericht op de zorg- en welzijnssector of educatie.
 • De student bevindt zich in de eindfase van zijn studie en voldoet aan de instapcriteria

Voorwaarden voor deelname

 • De student volgt voltijd onderwijs en heeft bij voorkeur 10 tot 20 uur per week relevant werk/stage in de zorg of welzijnssector of educatie
 • De student heeft de derde jaar stage behaald
 • De student beschikt aantoonbaar op niveau 2 over gespreksvaardigheden en kennis van groepsdynamica
 • De student beschikt over elementaire vaardigheden in taak- en procesgerichte begeleiding
 • De student heeft niveau 2 van de major volledig afgerond en heeft van niveau 3 minimaal 30 studiepunten behaald
 • De student heeft de mogelijkheid om een medewerker of betrokkene in de zorg, welzijn of educatie te coachen; deze persoon dient minimaal MBO-niveau te bezitten
 • Heeft de mogelijkheid bij een team in de zorg, welzijn of educatie een coachvraag te onderzoeken en een coachactiviteit uit te voeren.

 

Goed om te weten

Je schrijft een korte motivatie bij inschrijving

Afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden eerst bespreken met de minor coördinator.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets over de verplichte literatuur
 • Individueel Coachplan ontwerpen
 • Onderzoek en adviesplan TeamcoachingToetsing
 • Toetsing coachvaardigheden in een handelingstoets
 • Individueel assessment waarin de ontwikkeling gedurende de minor wordt verantwoord aan de hand van de uitvoering van het individuele coachtraject en de teamcoaching

Literatuur

De volgende literatuur wordt gebruikt:

Verplichte boeken

 • Hoefsloot, R.F. (2015). Kunstzinnig Dynamisch Coachen. Een methode om creatief en kunstzinnig te werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Amsterdam: Uitgeverij Schors.
 • Lingsma, M. (2012 of 2018). Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen.
 • Lingsma, M., Bolung, M. & Brabander, R. de. (2010 of 2018). Werkboek teamcoaching en nu echt aan de slag. Soest: Nelissen. 
 • Schultz van Thun, F. (2003). Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Van der Pol, G.M. (2013). Coachen als professie. Fundamenten voor begeleiding naar heelheid. Amsterdam: Boom/Nelissen (extra materiaal: http://www.coachenalsprofessie.nl/
 • Verhoeven, W. (2003). De dynamiek van coaching. Nelissen Soest

Daarnaast zijn er een aantal verplichte artikelen verkrijgbaar via de docent.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.
De lesdag is op donderdag en dinsdag. De andere dagen worden ingevuld door het uitvoeren van opdrachten in de praktijk en zelfstudie.

Werkvormen

 • Conceptuele lessen
 • Werkcolleges
 • Training
 • Praktijkopdrachten