Kies op maat

Inloggen Menu

Bewegingsagogiek

Movement Therapy

Zie jij ook altijd mogelijkheden in plaats van beperkingen?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking in beweging brengen; dat is waar deze minor over gaat. In deze minor leer je hoe je sport en bewegen kunt inzetten bij deze doelgroep om ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch niveau te stimuleren. Met deze minor bereiden we je voor om als bewegingsagoog aan de slag te gaan binnen de gehandicaptenzorg, revalidatie, (speciaal) onderwijs, sportverenigingen en overige sport en beweegaanbieders die zich richten op deze doelgroep.

In deze minor doe je kennis op over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Je leert als professional aan te sluiten bij begeleidingsbehoeften en je kan zelfstandig een handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Hiervoor krijg je specifieke testen en interventies aangereikt en krijg je veel praktijkvoorbeelden. Zo delen gastsprekers hun ervaringen en gaan we op bezoek bij verschillende organisaties.

Leerdoelen

 • Je leert wat de mogelijke oorzaken en kenmerken zijn van diverse auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en gedragsstoornissen.
 • Je leert over de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe je deze ontwikkeling kunt meten met behulp van testen.
 • Je leert welke juridische kaders, wetgeving, beleidsstructuren en beleidsmaatregelen relevant zijn voor jou als bewegingsagoog. 
 • Je leert een hulpvraag in kaart te brengen en bent in staat om strategieën, methoden, technieken, (hulp)middelen en technologie gericht in te zetten ten behoeve van het beantwoorden van de hulpvraag van het kind of de adolescent.
 • Je leert kritisch, systematisch en methodisch te reflecteren op je zelfstandig functioneren als bewegingsagoog en legt hierover verantwoording af.

Ingangseisen

 • Ervaring met sport en bewegen is een pré
 • Ervaring met het begeleiden van kinderen of jongeren is een pré

Relevante studies

 • ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, PMT, PABO, Social Work, Ergotherapie, Vaktherapie en Pedagogiek.

Neem voor vragen contact op met Maremka Zwinkels (Maremka.Zwinkels@han.nl)

Literatuur

 • Hadders-Algra, M., Maathuis, K., Pangalila, R. F., Becher, J. G. & Moor, J. de (2015). Kinderrevalidatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E van (2004). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco.

Rooster

In deze minor heb je twee dagen contactonderwijs. Deze dagen zijn gevuld met tutorgroepen, practica, werkcolleges, intervisie, gastcolleges en werkveldbezoeken. Daarnaast loop je 16 uur per week stage en heb je tijd nodig voor zelfstudie.

Toetsing

 1. Tentamen (30%)
 2. Individueel Handelingsplan (50%)
 3. Stagebeoordeling (20%)

Aanvullende informatie

Stage is een verplicht onderdeel van de minor. Studenten lopen 16 uur per week stage in bijvoorbeeld een zorg- (revalidatie, (kinder)fysiotherapeut), (speciaal) onderwijs- of bij een andere sport en beweegaanbieder die zich richt op deze doelgroep.

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Contactpersoon: Maremka Zwinkels
E-mail: Maremka.Zwinkels@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/