Kies op maat

Inloggen Menu

Bewegingsagogiek

Movement Therapy

Wil jij na je studie aan de slag als bewegingsagoog binnen de gehandicaptenzorg, revalidatie, (speciaal) onderwijs, sportverenigingen of een andere organisatie die werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking of gedragsstoornis? De minor bewegingsagogiek biedt je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vak van bewegingsagogiek zelfstandig te kunnen uitoefenen.

Tijdens de minor kom je niet alleen meer te weten over auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en gedragsstoornissen, maar krijg je ook specifieke testen en sport en beweeginterventies aangereikt. Verder word je rugzak gevuld met diverse pedagogische methoden en technieken en leer je hoe je methodisch en doelgericht werkt aan een individueel handelingsplan van een client. Diverse gastsprekers uit het werkveld zullen hun kennis en ervaringen delen en ook maken interessante werkveldbezoeken onderdeel uit van de minor.

Leerdoelen

 • Je leert wat de mogelijke oorzaken en kenmerken zijn van diverse auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en gedragsstoornissen.
 • Je leert over de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe je deze ontwikkeling kunt meten met behulp van testen.
 • Je leert welke juridische kaders, wetgeving, beleidsstructuren en beleidsmaatregelen relevant zijn voor jou als bewegingsagoog. 
 • Je leert een hulpvraag in kaart te brengen en bent in staat om strategieën, methoden, technieken, (hulp)middelen en technologie gericht in te zetten ten behoeve van het beantwoorden van de hulpvraag van het kind of de adolescent.
 • Je leert kritisch, systematisch en methodisch te reflecteren op je zelfstandig functioneren als bewegingsagoog en legt hierover verantwoording af.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor iedere HBO-student die zijn propedeuse van de eigen opleiding reeds heeft behaald. Verder is het fijn als je affiniteit hebt met sport & bewegen en het leuk vindt om kinderen, jongeren en jongvolwassen met een beperking in beweging te willen brengen. 

Neem voor vragen contact op met Heino van Groeningen (heino.vangroeningen@han.nl).

Literatuur

 • Hadders-Algra, M., Maathuis, K., Pangalila, R. F., Becher, J. G. & Moor, J. de (2015). Kinderrevalidatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco.

Rooster

In deze minor heb je twee dagen contactonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen: hoorcolleges, tutorgroepen, pratica, intervisie, gastcolleges en werkveldbezoeken. Naast contactonderwijs loop je minimaal 16 uur per week stage in bijvoorbeeld een zorginstelling, revalidatiecentrum, (kinder)fysiotherapiepraktijk, (speciaal)onderwijs of bij een andere sport en beweegaanbieder die zich richt op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Ten slotte heb je natuurlijk tijd nodig voor zelfstudie.

Toetsing

 1. Kennistoets (30%)
 2. Ontwerpen van een individueel handelingsplan (50%)
 3. Stagebeoordeling (20%)

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf  je op tijd in!


Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/