Kies op maat

Login Menu

Creativiteitsontwikkeling (voltijd)

Drama, dans, beeldende vorming, foto en video, spel, muziek of andere passies gebruiken in je beroep? Je grenzen verleggen op het gebied van lef, jezelf durven zijn, minder denken meer doen?

De minor creativiteitsontwikkeling loopt in Nederland voorop met het begeleiden van studenten tot “de creatieve professional”. Iemand met moed en daadkracht; iemand die hart, hoofd én handen gebruikt.  Iemand die op zoek gaat en wegen kent om te komen tot nieuwe, onverwachte, originele “oplossingen”; en ze ook uitvoert.
 
Een belangrijk motto van de minor is: eerst doen, dan denken, oftewel: experimenteren.  In de minor Creativiteitsontwikkeling ga je van begin af aan experimenteren. Dit doe je op 2 fronten: persoonlijk en professioneel. Professioneel ligt de focus op het experimenteren met toepassingsmogelijkheden van verschillende media.
Je krijgt de minor lang lessen in:

 • Drama of dans & beweging
 • Beeldende vorming of fotografie/video
 • Muziek
 • Creativiteitstechnieken en -theorie
 • Het hanteren van de vrijplaatsmethode

Deze lessen, je medestudenten en de docenten zijn een belangrijke inspiratiebron voor de experimenten. Een belangrijke kern van de minor creativiteitsontwikkeling is het samen creëren van betekenistijd.
Wij vinden het belangrijk om met elkaar een constructief en creatief leer- en werkklimaat te creëren; een klimaat waarin personen en teams gedijen,  met elkaar plezier hebben maar ook mogelijk tot bezinning en verdieping komen.

We heten je van harte welkom bij onze eigen vrijplaats: de minor creativiteitsontwikkeling.

Beroepstaak
Je werkt in deze minor aan de beroepstaak: ontwerpen en implementeren van een nieuw product, bijdragen aan een organisatie, agogisch gebruik maken van Kunstzinnige en Spelmatige Media, bijdragen aan de eigen creatieve en professionele ontwikkeling en die van anderen.

Bijzonderheden
Deze minor is onderdeel van het creatieve profiel waarmee de opleidingen SPH en CMV van de HAN zich landelijk profileren. Je krijgt de mogelijkheid je binnen de minor hierin te specialiseren.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je krijgt zicht op creatieve processen als fasering op weg naar een nieuw en waardevol product
 • Je kunt de mogelijke bijdrage van ludisch-muzische media bij het uitlokken van creatieve processen benoemen
 • Je kunt benoemen wat je eigen kracht en leerpunten zijn op het gebied van creativiteit
 • Je hebt je mogelijkheden op het gebied van het agogisch benutten van ludisch-muzische activiteiten verbreed en verdiept
 • Je kunt benoemen wat gunstige organisatievormen zijn voor de totstandbrenging van synergie
 • Je kunt je eigen bijdrage aan een creatieve organisatie benoemen
 • Je bent bereid en in staat om experimenteren in te zetten als een effectief instrument voor innovatie
 • Je bent in staat om je te oriënteren, contact te leggen en situaties te analyseren
 • Je hebt je als professional ontwikkeld, beschikt over grotere ontwerpvaardigheden en hebt meer middelen tot je beschikking om samenwerking en co-creatie te bevorderen

Competentie
In deze minor werk je aan de competentie:

 • Inzetten van Kunstzinnige en Spelmatig media, naast creativiteitstechnieken ten behoeve van een creatieve aanpak bij “Social work”, bij het (samen)werken in de organisatie en bij de ontwikkeling van het beroep en de eigen professionele ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Pieter van Leeuwen
E-mail: minor.creativiteitsontwikkeling@han.nl

Tel: 0655291054

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een sociale studie volgen. Veel studenten van Social Studies kiezen deze minor, maar ook studenten vanuit andere studies zoals de PABO, Logopedie, Communicatie en Opleidingskunde hebben inmiddels deelgenomen. Verder staan wij zeer positief tegenover deelname van studenten van de meer 'exacte' richtingen. Wel zullen zij geïnteresseerd moeten zijn in 'sociale toepassingen' van hun expertise. Wij geloven erg in de vernieuwende mogelijkheden van een dergelijke combinatie.

Ook buitenlandse studenten kunnen gebruik maken van de minor, die in het Engels aangeboden wordt onder de naam Creativity and Art at Work. Nederlandse studenten kunnen zich ook inschrijven voor deze internationale variant.

Er zijn ook Nederlandstalige en Duitstalige deeltijdvarianten van deze minor.

Max./Min. aantal deelnemers
Maximaal 4 groepen van 17-24 studenten.

Voorwaarden voor deelname

 • Affiniteit met kunstzinnige en/of spelmatige media
 • Daarnaast geldt dat je toelaatbaar moet zijn tot niveau 3, dus minstens 45 studiepunten hebt gehaald op niveau 2 (2e studiejaar). De meeste studenten kiezen deze minor in het vierde jaar van hun studie.

Toetsing

De toetsing van deze minor bestaat uit:

 • Basistoets creativiteitsontwikkeling: Presentatie over het eigen niveau op het gebied van Kunstzinnige en Spelmatige Media & Creatieve Technieken en Theorie
 • Kennistoets over de kennisbasis van de minor
 • Eindtoets creativiteitsontwikkeling:  Presentatie over de betekenis van de minor voor de eigen professionaliteit.
 • Presentatie Pilot (samen met andere studenten)

Literatuur

De literatuur wordt ruim voor aanvang van de minor bekend gemaakt. Op de lijst staat in ieder geval: 

Verplichte literatuur

Rosmalen, J. van (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het social agogisch werk. Houten/Diegem: Bohn Staffleu van Loghum. (2e volledig herziene druk)

Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging in social werk. De waarde van anders. Houten: Coutinho.

Aanbevolen literatuur

Haaster, K. van (2008). Kleine verhalen - Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen. Bussum: Coutinho, ISBN: 9789046900215

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Roostertijden worden voor aanvang van de minor aan de studenten doorgegeven.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Workshops
 • Eigen 'cafe'
 • Good practices
 • Presentaties

Opmerkingen

 • Essentieel is voortdurend je eigen actieve bijdrage in deze minor
 • Je zoekt je eigen leerbronnen, via internet, boeken, tentoonstellingen, musea en video's
 • Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt aan de ingeschreven studenten

Blokminor

De minor duurt 1 semester en wordt als één geheel 2x per jaar aangeboden