Kies op maat

Inloggen Menu

Creativiteitsontwikkeling (voltijd)

Drama, dans, beeldende vorming, foto en video, spel, muziek of andere passies gebruiken in je beroep? Je grenzen verleggen op het gebied van lef, jezelf durven zijn, minder denken meer doen?

De minor creativiteitsontwikkeling loopt in Nederland voorop met het begeleiden van studenten tot “de creatieve professional”. Iemand met moed en daadkracht; iemand die hart, hoofd én handen gebruikt.  Iemand die op zoek gaat en wegen kent om te komen tot nieuwe, onverwachte, originele “oplossingen”; en ze ook uitvoert. 

Een belangrijk motto van de minor is: eerst doen, dan denken, oftewel: experimenteren.  In de minor Creativiteitsontwikkeling ga je van begin af aan experimenteren. Dit doe je op 2 fronten: persoonlijk en professioneel. Professioneel ligt de focus op het experimenteren met toepassingsmogelijkheden van verschillende media.
Je krijgt de minor lang lessen in:

 • Drama of dans & beweging
 • Beeldende vorming of fotografie/video
 • Muziek
 • Creativiteitstechnieken en -theorie
 • Het hanteren van de vrijplaatsmethode

Deze lessen, je medestudenten en de docenten zijn een belangrijke inspiratiebron voor de experimenten. Een belangrijke kern van de minor creativiteitsontwikkeling is het samen creëren van betekenistijd.
Wij vinden het belangrijk om met elkaar een constructief en creatief leer- en werkklimaat te creëren; een klimaat waarin personen en teams gedijen,  met elkaar plezier hebben maar ook mogelijk tot bezinning en verdieping komen.

We heten je van harte welkom bij onze eigen vrijplaats: de minor creativiteitsontwikkeling.

Beroepstaak
Je werkt in deze minor aan de beroepstaak: breng iets nieuws van waarde teweeg bij jezelf én bij anderen; als persoon én als professional. Benoem hierbij wat je geleerd hebt als belangrijke werkzame factoren om iets van waarde te doen ontstaan; en benoem op overtuigende wijze hoe je het geleerde gaat integreren in je toekomstig beroep. Besteed bij dit alles ook expliciet aandacht aan de rol van vrijplaatsen en kwaliteiten van kunstzinnige en/of spelmatige media.

Bijzonderheden
Deze minor is onderdeel van het creatieve profiel waarmee de opleidingen CMV, SPH en Social Work van de HAN zich landelijk profileren. Je krijgt de mogelijkheid je binnen de minor verder te specialiseren in dit profiel.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg. Als je aan de HAN studeert met dit uitstroomprofiel dan kan een stage een verplicht onderdeel van de minor zijn.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je krijgt zicht op creatieve processen op weg naar het vinden en creëren van iets nieuws en waardevols.
 • Je ontwikkelt je eigen creatief profiel. Je leert hierbij eigenaarschap van je eigen leren (opnieuw) kennen, waarderen en gebruiken.
 • Je hebt (meer) plezier gekregen in een selectie van speelse/kunstzinnige activiteiten als muziek, dans, beeldend vormen, drama, fotografie en video
 • Je leert vrijplaatsen, spel en kunst zodanig hanteren dat plezier en nut optimaal samengaan.
 • Je bent in staat om iets nieuws van waarde te ontwerpen/laten ontstaan vanuit een reeks van experimenten
 • Je leert het boven genoemde in te zetten in je eigen beroep en ontwikkelt een uitdrukkelijke en (voor jou en mogelijk anderen) vernieuwende visie daarop

Competentie
In deze minor werk je aan de competentie:

 • Het ontwikkelen van een eigen creatieve speelse professionele houding waarin je protocollen en standaarden leert overstijgen: ‘weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’.
  Hierbij leer je gebruik te maken van de mogelijkheden van non-verbale media om plezier uit te lokken en mensen te verleiden tot intrinsiek gemotiveerd leren en beleven.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Pieter van Leeuwen
E-mail: minor.creativiteitsontwikkeling@han.nl

Tel: 0655291054

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Veel studenten van Social Studies kiezen deze minor, maar ook studenten vanuit andere studies zoals de PABO, Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Communicatie, Opleidingskunde en diverse technische en economische studies hebben inmiddels deelgenomen. Wij zeer positief tegenover deelname van studenten van de meer 'exacte' richtingen. Wel zullen zij geïnteresseerd moeten zijn in 'sociale toepassingen' van hun expertise. Wij geloven erg in de vernieuwende mogelijkheden van een dergelijke combinatie.

Ook buitenlandse studenten kunnen gebruik maken van de minor, die in het Engels aangeboden wordt onder de naam Creativity and Art at Work. Nederlandse studenten kunnen zich ook inschrijven voor deze internationale variant.

Er zijn ook Nederlandstalige en Duitstalige deeltijdvarianten van deze minor.

Max./Min. aantal deelnemers
Maximaal 4 groepen van 17-24 studenten.

Voorwaarden voor deelname

 • Affiniteit met kunstzinnige en/of spelmatige media
 • Daarnaast geldt dat je toelaatbaar moet zijn tot niveau 3, dus minstens 45 studiepunten hebt gehaald op niveau 2 (2e studiejaar). De meeste studenten kiezen deze minor in het vierde jaar van hun studie.

Toetsing

De toetsing van deze minor bestaat uit:

 • Basistoets creativiteitsontwikkeling: presentatie over je persoonlijke ontwikkeling in het eerste deel van de minor
 • Feestelijke kennistoets over de kennisbasis van de minor
 • Uitwerking van een pilot waarin je samen met anderen iets nieuws en van waarde hebt teweeggebracht bij anderen.
 • Eindtoets - Visie: je houdt een statement voor zowel een uitdagend publiek van buiten als voor medestudenten en docenten van de minor. Hierin deel je waarin en hoe de minor jou als professional heeft gevormd. Ook ga je in hoe je dit gaat integreren in je (toekomstig) beroep.

  Ook sluit je elk kunstzinnig vak af met een (kleine) presentatie.

Literatuur

De literatuur wordt ruim voor aanvang van de minor bekend gemaakt. Op de lijst staat in ieder geval: 

Verplichte literatuur

Rosmalen, J. van (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het social agogisch werk. Houten/Diegem: Bohn Staffleu van Loghum. (2e volledig herziene druk)

Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging in social werk. De waarde van anders. Houten: Coutinho.

Aanbevolen literatuur

Haaster, K. van (2008). Kleine verhalen - Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen. Bussum: Coutinho, ISBN: 9789046900215

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Roostertijden worden voor aanvang van de minor aan de studenten doorgegeven. Voor de voltijd zijn er in principe 3 lesdagen. Maar houd ook rekening met activiteiten op andere dagen.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Workshops
 • Eigen 'cafe'
 • Good practices
 • Presentaties

Opmerkingen

 • Essentieel is voortdurend je eigen actieve bijdrage in deze minor
 • Je zoekt je eigen leerbronnen, via internet, boeken, tentoonstellingen, musea en video's
 • Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt aan de ingeschreven studenten

Blokminor

De minor duurt 1 semester en wordt als één geheel 2x per jaar aangeboden