Kies op maat

Inloggen Menu

GGZ-agoog (voltijd)

In de praktijkgerichte minor GGZ-agoog van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hulp te bieden aan mensen met psychiatrische problematiek. Je kijkt naar de cliënten met hun problemen en mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven. Er is aandacht voor het werken met een individuele cliënt, maar ook voor het werken met groepen (preventie en psycho-educatie)

De GGZ-agoog biedt hulp aan cliënten in één van de circuits van de geestelijke gezondheidszorg: kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen, forensisch, verslaving en preventie.
Je begeleidt cliënten in het zo goed mogelijk functioneren binnen hun leefsituatie. Dat betekent: je richten op de mogelijkheden en minder op de beperkingen. Ook onderhoud je intensief contact met behandelaars en het netwerk van de cliënt.
Tevens besteed je aandacht aan de rol en positie van de GGZ-agoog in het werkveld en de legitimering van je handelen als hulpverlener en GGZ-agoog.

Praktijkgericht
Gedurende de minor verricht je praktijkwerk in een GGZ-setting.


Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van de minor ben je competent in het agogisch begeleiden van individuele cliënten en verschillende groepen in de GGZ. Je kunt werken vanuit de rehabilitatiemethodiek met oog voor herstel en het netwerk van de cliënt en je weet hoe je gedragsverandering bij cliënten kunt bevorderen. Je bent op de hoogte van de verschillende werkgebieden binnen het GGZ-werkveld, het beleid in de GGZ en de positie van de GGZ-agoog hierbinnen.


Competenties

Deze minor past in het uitstroomprofiel GGZ-agoog en sluit aan bij de competenties van het landelijke beroepscompetentieprofiel van de GGZ-agoog.

Binnen de minor komen de volgende GGZ-competenties aan bod:

* Basiskennis en vaardigheden van de GGZ-agoog
- Psychopathologie, classificatie, diagnostiek en omgang met deze doelgroepen
- Gespreksvoering (psycho-educatie, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, zingevende gespreksvoering, suïcidepreventie)

* Specifieke competenties
- Outreachend werken
- Herstel
- Rehabilitatie
- Netwerkontwikkeling
- Motiveren en ondersteunen gedragsverandering
- Werken in een gedwongen kader
- Groepsgerichte behandeling

* Beleid, legitimering en positionering

Binnen deze competenties wordt er aandacht besteed aan specifieke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten zoals het juridische kader bij werken in een gedwongen kader, het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en wat het betekent om een presente houding te hebben bij het werken vanuit herstel en rehabilitatie. Maar er is bijvoorbeeld ook aandacht voor behandelvormen binnen de GGZ, en voor dilemma’s en ethische kwesties.

Aanvullende informatie

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: Minor GGZ-agoog
Minor coördinator: Iris te Paske

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bestemd voor studenten Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of een andere agogische opleiding, die praktijkervaring hebben met het werken met cliënten met GGZ-problematiek.

Doe je een andere dan bovengenoemde opleiding, neem dan contact op om te overleggen of de minor aansluit.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je derdejaarsstage van 10 maanden in een GGZ-instelling met succes afgerond
 • Je hebt een stage- of werkplek in een GGZ-setting voor 16 uur per week gedurende de minor (eventueel door verlenging van de derdejaarsstage). Deze stage- of werkplek regel je zelf


Goed om te weten
Wij werken met veel gastdocenten die werkzaam zijn in de GGZ praktijk. Daarnaast hebben de studenten veel inbreng door casuïstiek en vragen uit hun praktijk.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Begeleidingsplan en verantwoording
 • Profileringspresentatie
 • Handelingsdemonstratie gespreksvaardigheden
 • Kennistoets met open vragen

Literatuur

 • Blanken, C. e.a. (red.) (2016) Psychiatrie voor de sociaal werker (tweede druk) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Franssen, G., Tol, van A., Weerman, A. (2014) Afstudeerrichting GGZ –agoog Landelijk onderwijsarrangement
 • Hoek, P van, & Brinkman, F. (3e gewijzigde druk 2017). Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! In gesprek met een suïcidale cliënt. Utrecht: Uitgeverij de Graaff.
 • Kluft, M., & Haterd, J. van de. (Uitvoerders). (2012). Ggz-agoog: Beroepscompetentieprofiel. Amersfoort: GGZ Nederland. Te downloaden via
 • https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Beroepscompetentieprofiel%20GGZ-agoog%20hbo%20[MOV-177943-0.3].pdf

Aanbevolen literatuur

 • Korevaar, L. & Dröes, J. (2011). Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho

 

Mogelijk wordt nog actuele literatuur toegevoegd. Hierover word je geïnformeerd voor de start van de minor.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er wordt vanuit gegaan dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. De lessen zijn op donderdag en vrijdag. Daarnaast loop je 16 uur stage per week op een relevante plek in de GGZ.

Op de lesdagen heb je verschillende soorten lessen zoals methodieklessen, vaardigheidslessen/trainingen, hoor- en werkcolleges en intervisie. Je loopt stage, levert een bijdrage aan een eventuele studiemiddag of symposium, legt verschillende werkbezoeken af en besteedt tijd aan zelfstudie.