Kies op maat

Inloggen Menu

Verslavingskunde (voltijd)

Zoveel mensen met een verslaving. Zie jij de kenmerken? In de interessante minor Verslavingskunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kruip jij in de rol van verslavingsdeskundige.

In de minor Verslavingskunde word jij, naast de competenties die horen bij een basisberoep, als verslavingsdeskundige gekenmerkt doordat je in staat bent te signaleren wanneer er sprake is van middelengebruik bij zowel volwassenen als jongeren. Je kunt de effecten en signalen van gebruik van verschillende middelen onderkennen. Daarnaast ben je in staat gebruik bespreekbaar te maken waarbij je beseft dat bij middelengebruik en -misbruik en -afhankelijkheid de context van de cliënt en ingewikkelde motivatieprocessen vaak een rol spelen.

Competenties Verslavingskunde:

 • Je kunt het motivatiestadium van cliënten inschatten en er adequaat op inspelen.
 • Je beheerst diverse motiverende gesprekstechnieken en diverse methodieken. Hierbij sluit je zoveel mogelijk aan bij evidence-based methodieken en bij best practice, zoals ontwikkeld en onderzocht in landelijke projecten als Resultaten Scoren.
 • Je hebt oog voor de context van cliënten en kunt systeemgerichte interventies inzetten.
 • Je bent in staat om verslavingsproblematiek met een gemotiveerde, professionele houding te benaderen waarbij je zorg draagt voor een zorgvuldig evenwicht tussen betrokkenheid en distantie en waarbij je aandacht blijft houden voor jouw eigen motivatie, reflectie en ontwikkeling.

 

Onderwerpen

 • Verslaving: kennis
  • Middelen (aard en werking)
  • Psychologische/sociologische verklaringsmodellen
  • Neurobiologie/fysiologie van verslaving
  • Typen Verslaving (o.a. DSM-IV en DSM-V)
  • Farmacotherapie/medicatie
 • Omgaan met cliënten: vaardigheden
  • Behandelvormen en Methodieken voor volwassenen, jongeren en systemen
  • Attitude en Vaardigheden (o.a. Motiverende Gespreksvoering)
  • Beleid en Wetgeving
  • Protocollen en richtlijnen

Bijbehorende Onderwijseenheden:

 • Verslavingskunde (VKK)
 • Community reinforcement approach (CRA)
 • Dubbel Diagnose (DD)
 • Motiverende gespreksvoering (MGV)

Bijzonderheden
Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de werking van verslaving en het omgaan met verslaving. Het werkveld heeft grote behoefte aan goed opgeleide en gekwalificeerde professionals die zoveel mogelijk 'evidence-based' zorgen en behandelen. Vandaar de noodzaak en relevantie van goed verslavingsonderwijs.

Op dit moment zijn wij in gesprek met de University of East Carolina (USA) over een uitwisselingsprogramma binnen de minor verslavingskunde. Wij hopen daarom in mei 2018 een groep Amerikaanse studenten te mogen ontvangen. Als alles doorgaat, zullen deze studenten gedurende één week aansluiten bij het reguliere lesprogramma van de minor. Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd die deels openstaan voor de reguliere minor-student. De lessen in deze week zijn vanzelfsprekend in het Engels.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Leerdoelen

De leerdoelen in deze minor hebben betrekking op het werken met volwassen en met jongeren.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Onderdeel Verslaving: Kennis en Kunde

Je hebt kennis van aard en werking van middelen, verklaringsmodellen, neurobiologie, typen verslaving en behandelvormen en methodieken

 • Onderdeel 'Community Reïnforcement Approach'

Je hebt kennis van de CRA als gedragstherapeutisch behandelprogramma. Je leert alcohol - en/of druggebruik te beschouwen als gedrag dat onder invloed staat van bekrachtiging. Je kunt je met de cliënt richten op het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl.

 • Onderdeel Dubbel Diagnose

Je hebt kennis van de verklaringsmodellen van comorbiditeit, je leert de effecten op de cliënt en de mogelijke aanknopingspunten voor bejegening en behandeling onderkennen

 • Onderdeel Motiverende gespreksvoering
  • Kennis en begrip van de effectieve ingrediënten van motiverende gespreksvoering
  • Beheersing van de basale motiverende gespreksvaardigheden
  • Herkenning van valkuilen in een motiverende gesprek
  • Herkennen van 'verandertaal', 'toewijding' en 'weerstand'

Competenties

 • Contact maken, diagnosticeren en indiceren
 • Behandelplan ontwerpen
 • Methodisch behandelen
 • Samenwerken
 • Professionaliseren en Profileren

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Carinda Jansen, bij voorkeur contact per mail.
E-mail: Carinda Jansen
Tel: 0655240804
of
Hans Zwaal
E-mail: Hans Zwaal

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten Verpleegkunde en studenten die een sociale opleiding volgen, zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie of Pedagogiek.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je stage in het 3e jaar met positief gevolg afgesloten of je hebt relevante werkervaring (het is niet noodzakelijk dat je een stage hebt gelopen in de verslavingszorg of dat je met verslaafden hebt gewerkt).
 • Je bent aantoonbaar betrokken bij het werkveld dat zich vertaalt in de wens een bijdrage te leveren aan het signaleren, motiveren en behandelen van verslavingsproblematiek.
 • Je bent bereid tot samenwerking met verschillende professionals.
 • Je toont openheid naar verschillende visies en perspectieven op verslavingsproblematiek.
 • Je hebt geen stageplaats nodig.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

 • Kennistoetsen
 • Portfoliotoets POP
 • Performance assessment en verantwoording
 • Handelingsdemonstratie en schriftelijk verslag

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.
 • We streven ernaar om de contactmomenten zoveel mogelijk op drie van de vijf lesdagen te plannen. Daarnaast heb je tijd voor zelfstudie en samenwerkingsopdrachten.  Het rooster wordt een maand van te voren bekend gemaakt.

 

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Casusopdracht
 • Vaardigheidstrainingen
 • Klinische les (deskundigen uit de beroepspraktijk, ervaringsdeskundigen)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.