Kies op maat

Inloggen Menu

Machinebouw (deeltijd)

Van klantvraag tot machine. Dit is het centrale thema in de minor machinebouw. In deze minor van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen leer je hoe je (delen van) complexe machines ontwerpt. Hierbij gaat het niet alleen om de functionaliteit van de machine zelf, maar gaat het ook om de interactie tussen mens en machine en om de levenscyclus van de machine.

Als werkende deeltijdstudent ontwerp je intern of voor een externe klant een (deel van een) machine, uiteenlopend van een hijskraan tot een kopieerapparaat. Al deze machines hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij aangedreven zijn en dynamisch worden belast. Om een goed ontwerp mogelijk te maken, wordt naast het project ook onderwijs aangeboden. Met de hier opgedane kennis is de student in staat zijn ontwerp-kwaliteiten op een hoger niveau te brengen.

Je dient ZELF voor een project op niveau te zorgen binnen je eigen bedrijf. De gekozen opdracht dient goedgekeurd te worden door de minorcoördinator op geschiktheid voor deze minor.

Onderwerpen

 • Het analyseren en formuleren van de klantvraag
 • Het opstellen van een pakket van eisen
 • Het ontwerpen van aangedreven dynamisch belaste constructies
 • Het ontwerpen van machines uit het oogpunt van duurzaamheid
 • Het toepassen van werktuigbouwkundige kennis, inzichten en constructieprincipes
 • Het toepassen van regelingen en besturingen

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Kent verschillende creativiteits- en ontwerpmethodieken en kan die toepassen op een ontwerpopdracht
 • Kan volgens een gestructureerde werkmethodiek ontwerpen (bijvoorbeeld MPO)
 • Kan complexe ontwerp- en constructieberekening maken voor het dimensioneren van aangedreven dynamisch belaste machines
 • Kan EEM-analyses uitvoeren en beoordelen
 • Kan – met beperkte begeleiding – een complex ontwerpproject op planmatige wijze uitvoeren
 • Kan onderzoek doen naar bestaande theorieën en oplossingen die relevant zijn voor het oplossen van het vraagstuk en kan die naar waarde inschatten

Competenties

 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Managen
 • Onderzoeken
 • Professionaliseren

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Johan van Dijk
E-mail: JW.vandijk@han.nl
Tel: 0640421309

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Externe studenten worden alleen toegelaten als er plaats is. HAN studenten gaan voor.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
 
HBO-student Werktuigbouwkunde,

Voorwaarden voor deelname

Basiskennis op niveau 2 is vereist van:

 • Mechanica (statica/dynamica/sterkteleer)
 • Materiaalkunde
 • Productietechnieken
 • Besturingstechniek
 • Meet- en Regeltechniek
 • Technisch tekenen (CAD 2D/3D)
 • Aandrijftechniek (electro/hydrauliek/pneumatiek)
 • Werktuigonderdelen

Je kennisniveau is zodanig dat je in staat bent een eenvoudige aangedreven machine te ontwerpen, dimensioneren en berekenen, zoals bijvoorbeeld een betonmolen.

TOELATINGSCRITERIA:

 • Basis- en hoofdfase-module Mechanical Engineering (BME & HME) volledig afgerond (inclusief alle portfolio-onderdelen!)
 • Totaal minimaal 150 studiepunten behaald
 • Gemiddeld cijfer alle HME-vakken: minimaal 7.0

Goed om te weten

 • Na de 1e inschrijving, vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek wordt bekeken of jij voldoet aan alle toelatingscriteria, en of datgene wat de minor biedt ook overeenkomt met jouw verwachtingen; mail een overzicht van de reeds behaalde resultaten naar: jw.vandijk@han.nl.

Toetsing

De minor is onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van het Instituut Engineering van de HAN.

De minor kent één tentamen á 30 studiepunten; dit tentamen bestaat uit meerdere deeltentamens per periode (2) van 9 weken:

 • Deeltentamens periode 1:
  - één schriftelijk tentamen over de theorievakken van periode 1
  - Plan van Aanpak (projectplan)
  - Conceptkeuze (design review) 
 • Deeltentamens periode 2:
  - één schriftelijk tentamen over de theorievakken van periode 2
  - Projectrapportage & Projectpresentatie (o.b.v. ingeleverde constructiedossier)

Ieder (deel)tentamen moet met minmaal het cijfer 5.5 afgerond zijn om deze minor te kunnen afronden.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De totale studiebelasting is 800 uur. Je hebt ongeveer 300 uur les, daarnaast wordt van je verwacht dat je ca. 300 uur aan je eigen project werkt. De rest van de studiebelasting bestaat uit het maken van huiswerk, afleggen van toetsen etc.

NB-1: i.v.m. de combinatie met voltijdstudenten, zullen alle lessen, gastcollege’s, etc. geroosterd worden op de dinsdagmiddag en –avond.

NB-2: deze minor-variant draait alleen in semester-2.

Werkvormen

Tijdens het uitvoeren van je project word je, waar nodig, procesmatig en evt. vakinhoudelijk begeleid door middel van wekelijkse voortgangsbesprekingen met de minorcoördinator (ING-uren).