Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief construeren (voltijd)

Verzin zelf een uitdagend project en werk dit constructief uit in je groep. Bij deze minor proberen we grote, complexe constructies, simpel te beschouwen en dan uit te werken.

Je vormt met medestudenten een groep van ongeveer 4 personen en je kiest zelf een uitdagende praktijkopdracht over constructies.

De opdracht kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:

 • Een zelf ontworpen brug
 • Een zelf ontworpen gebouw

Deze opdracht werk je verder uit onder begeleiding van experts op het gebied van bijvoorbeeld hoofdafmetingen, krachtswerking en fundering. Met de opdracht ben je ongeveer 40% van de tijd bezig. De uitwerking van eerder gemaakte projecten wordt beschikbaar gesteld.

De overige tijd volg je werkcolleges van de vakken mechanica, beton, staal en funderingstechniek. De werkcolleges zijn een ondersteuning voor de opdracht.
Daarnaast volg je aanvullende colleges over bijvoorbeeld contractvorming, gebruik van Scia Engineer (rekenprogramma) en de Eurocode. Tevens worden er excursies geregeld naar uitdagende constructieve projecten zoals de nieuwe bruggen bij Nijmegen.

Daarnaast volg je aanvullende colleges over bijvoorbeeld contractvorming, gebruik van Scia Engineer (rekenprogramma) en de Eurocode.

Deze minor vormt een goede basis voor de vervolgopleidingen voor een constructeur (HTI, Betonvereniging, Staalbouwkundig Genootschap of de universiteit).

Onderwerpen

 • Mechanica
 • Betonconstructies
 • Staalconstructies
 • Funderingstechniek
 • Gebruik van actuele programma’s (Scia Engineer, RFEM, Tekla)

Soort minor

 Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

In deze minor leer je:

 • Aantonen en beargumenteren van verworven kennis aan de hand van de praktijkopdracht
 • Berekenen van complexe constructies met professionele rekenprogrammatuur en toetsen van deze resultaten met handberekeningen
 • Effectief en efficiënt samenwerken en vergaderen in projectverband
 • Oriënteren op de werkzaamheden van en de verhoudingen tussen opdrachtgever, ingenieursbureau, aannemerij (RVOI - DNR)
 • Kritisch evalueren en reflectere

Competenties

 • Opstellen programma van eisen
 • Opstellen alternatieven en varianten
 • Beoordelen en kiezen alternatieven en varianten
 • Detailleren, berekenen en tekenen
 • Planmatig en projectmatig werken
 • (Multi)disciplinair samenwerken
 • Communiceren
 • Leidinggeven
 • Sturen professionele ontwikkeling

Aanvullende informatie

Er is een maximaal van 33 studenten totaal, waarbij de eerste 15 plaatsen voor studenten van het Honours traject zijn. Bij een hogere inschrijving wordt onder de niet Honours studenten geloot.

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie, de minortrekker Kees van der Zijden
E-mail: k.vdzijden@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bedoeld voor studenten die zichzelf verder willen verdiepen in het vak Constructeur (B-CT) of daar kennis mee willen maken.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt een propedeutisch getuigschrift
 • Je hebt enige vaardigheid in tekenen, rekenen, vergaderen en multidisciplinair samenwerken
 • Je beheerst de basis van het vak mechanica (D-, N-, M-lijnen, spanningen)
 • Je hebt enige ervaring met het berekenen van het materiaal beton en staal of bent bereid daarvoor stof in te halen
 • Je bent kritisch, maakt niet veel fouten bij berekeningen en bent bereid om verantwoordelijkheid te dragen

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Thematoetsen
 • Opdrachtuitwerkingen
 • Assessment
 • IPV (samenwerking)

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur per week (meestal verdeeld over 3 dagen in de week).

Werkvormen 

 • Hoorcolleges
 • Experturen (assistenties)
 • Excursies
 • Gastcolleges
 • Cursussen over programma’s

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur per week (meestal verdeeld over 3 dagen in de week).