Kies op maat

Login Menu

Machinebouw (voltijd)

Van klantvraag tot machine. Dit is het centrale thema in de minor machinebouw. In deze minor van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen leer je hoe je complexe machines ontwerpt. Hierbij gaat het niet alleen om de functionaliteit van de machine zelf maar gaat het ook om de interactie tussen mens en machine en om de levenscyclus van de machine.

Kleine groepen studenten ontwerpen voor een externe klant een (deel van een) machine, uiteenlopend van een hijskraan tot een kopieerapparaat. Al deze machines hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij aangedreven zijn en dynamisch worden belast. Om een goed ontwerp mogelijk te maken wordt naast het project ook onderwijs aangeboden. Met de hier opgedane kennis is de student in staat zijn ontwerp-kwaliteiten op een hoger niveau te brengen.

Tijdens het project voer je opdrachten uit voor externe klanten, bijvoorbeeld: Stork, VanderLande, Besi, Kaak, Racupack, Finis Foodprocessing Equipment, Fortan Innovative Engineers.

Onderwerpen

 • Het analyseren en formuleren van de klantvraag
 • Het opstellen van een pakket van eisen
 • Het ontwerpen van aangedreven dynamisch belaste constructies
 • Het ontwerpen van machines uit het oogpunt van duurzaamheid
 • Het toepassen van werktuigbouwkundige kennis, inzichten en constructieprincipes
 • Het toepassen van regelingen en besturingen

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. T.b.v. het 2e semester alleen als er plek is. DT studenten gaan voor.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Kent verschillende creativiteits- en ontwerpmethodieken en kan die toepassen op een ontwerpopdracht
 • Kan volgens een gestructureerde werkmethodiek ontwerpen (bijvoorbeeld MPO)
 • Kan een relatief complexe ontwerpberekening maken voor het dimensioneren van aangedreven dynamisch belaste machines
 • Kan EEM-analyses uitvoeren en beoordelen
 • Kan – met beperkte begeleiding – een complex ontwerpproject op planmatige wijze uitvoeren
 • Kan onderzoek doen naar bestaande theorieën en oplossingen die relevant zijn voor het oplossen van het vraagstuk en kan die naar waarde inschatten

Competenties

 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Managen
 • Onderzoeken
 • Professionaliseren

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Johan van Dijk
E-mail: JW.vandijk@han.nl
Tel: 0640421309

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

ALLEEN ALS ER PLEK IS. DT STUDENTEN GAAN VOOR!!

Er worden geen externe VT studenten toegelaten. Interne studenten alleen als er plek is. DT studenten gaan voor. Je dient als je wordt toegelaten zelf je bedrijfsopdracht te regelen.

 

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
HBO-student Werktuigbouwkunde

Voorwaarden voor deelname
Basiskennis op niveau 2 is vereist van:

 • Mechanica (statica/dynamica/sterkteleer)
 • Materiaalkunde
 • Productietechnieken
 • Besturingstechniek
 • Meet- en Regeltechniek
 • Technisch tekenen
 • Aandrijftechniek (electro/hydrauliek/pneumatiek)

Je kennisniveau is zodanig dat je in staat bent een eenvoudige aangedreven machine te ontwerpen zoals bijvoorbeeld een betonmolen.

Goed om te weten

 • Bij twijfel over je kennisniveau, vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek wordt dan bekeken of jij voldoende basiskennis hebt om de minor in te gaan en of datgene wat de minor biedt ook overeenkomt met jouw verwachtingen
 • Projectopdrachten kunnen (naar keuze) ook een sterk agro-karakter hebben. Hiervoor is intensief contact met de Aeres-hogeschool (voorheen agrarische hogeschool) Dronten
 • Alleen als er plek is. DT studenten gaan voor.
 • Je dient zelf een bedrijfsopdracht te regelen.

 

Toetsing

Toetsing:

De minor is onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van het Instituut Engineering van de HAN.

De minor kent één tentamen á 30 studiepunten; dit tentamen bestaat uit meerdere deeltentamens per periode van 9 weken:

 • Deeltentamens periode 1:
  - één schriftelijk tentamen over de theorievakken van periode 1
  - Plan van Aanpak (projectplan)
  - Conceptkeuze (design review) 
 • - Individuele casus: dit bestaat uit het uitwerken een zelfgekozen casus en hiervan een mini-constructiedossier opleveren.
 • Deeltentamens periode 2:
  - één schriftelijk tentamen over de theorievakken van periode 2
  - Projectrapportage & Projectpresentatie (groep)
  - Performance Assessment (PA: individueel); dit bestaat uit het voeren van een criteriumgericht interview n.a.v. het ingeleverde constructiedossier.

Ieder (deel)tentamen moet met een voldoende cijfer of beoordeling “voldaan” afgerond zijn.

Literatuur

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De totale studiebelasting is 840 uur. Je hebt ongeveer 300 uur les, daarnaast wordt van je verwacht dat je ca. 300 uur aan het project werkt. De rest van de studiebelasting bestaat uit het maken van huiswerk, afleggen van toetsen etc.

NB-1: i.v.m. de mogelijke combinatie met een kleine groep AD-deeltijdstudenten, zullen alle lessen, gastcollege’s, etc. geroosterd worden op de dinsdagmiddag en –avond. De rest van de week is er dus ruimte voor projectwerk en zelfstudie.

Werkvormen

Behalve het volgen van lessen en maken van huiswerk daarvoor werk je in een groep van minimaal 4 en maximaal 6 studenten aan een ‘real-life’ project, afkomstig van een bedrijf of onderzoeksinstelling. De projectopdrachten worden door de minorcoördinator aangenomen en voorbesproken met de opdrachtgevers. Het streven daarbij is om de opdrachten zoveel mogelijk af te stemmen op de inhoud van de lessen. Indien mogelijk weet je nog voor de zomer (voorafgaand aan de start van de minor) in welke groep je zit en wie de opdrachtgever wordt met bijbehorende opdracht. Hier bij inbegrepen is een bezoek aan deze opdrachtgever.

Tijdens het uitvoeren van de projecten word je zowel procesmatig als vakinhoudelijk begeleid door middel van wekelijkse voortgangsbesprekingen met de minorcoördinator. Voortgangsbesprekingen met de opdrachtgever moet je zelf organiseren. Omdat voor veel studenten geldt dat ze ná deze minor met de afstudeeropdracht beginnen, is één van de doelstellingen om je middels het project goed voor te bereiden op het uitvoeren van een afstudeeropdracht.