Kies op maat

Inloggen Menu

Duurzaamheid: meten is weten!

Heeft duurzaamheid jouw belangstelling? En kijk je graag verder dan je neus lang is? Dan is deze 20-weekse minor ‘Duurzaamheid: meten is weten!’ echt iets voor jou. Want veel bedrijven zeggen vol overtuiging dat ze druk bezig zijn met duurzaam werken en sociale duurzaamheid. Maar is dat ook echt zo? En hebben hun stappen het gewenste effect? De enige manier om het antwoord daarop te vinden is om het te meten. En dat is precies wat we gaan doen in deze minor.

Beschrijving programma:

Tijdens de minor maak je kennis met twee meetinstrumenten. De eerste is de Life Cycle Analysis (LCA). Dat is een methode die de milieubelasting van een product berekent, van grondstof tot eindgebruiker. De LCA kijkt naar winning van grondstoffen, productie, transport, consumentengedrag en afvalverwerking.   Andere bedrijven willen een organisatiebreed plan ontwikkelen. Ze leggen daarbij ook de nadruk op het sociale aspect van hun handelen. Wat is de impact van het arbeidsproces op het welzijn van de werknemers in Nederland en elders in de wereld? De MVO-Prestatieladder is dan de meest geschikte tool om hun impact te meten. De eerste week maken we kennis met elkaar en met de partnerbedrijven in de regio. We bekijken wat  duurzaamheid nu eigenlijk precies is en vanuit welke invalshoeken je ernaar kunt kijken. Vervolgens duiken we in de strategievorming van bedrijven en organisaties: het begrijpen van die strategie is essentieel als je een duurzaamheidsplan wil integreren in de strategie. Daarna ga je aan de slag met de LCA-methode. Je schrijft een implementatieplan voor een bedrijf. Je mag gebruik maken van de partnerbedrijven van de HAS die actief zijn in de wereld van agro,  food en de ruimtelijke omgeving. Ondersteund door docenten van de HAS en professionals van Blonk Consultancy moet je het plan binnen 7 weken opleveren. We sluiten de eerste tool af met een event in de regio. In de laatste weken van de minor ga je aan de slag met je tweede duurzaamheidstool. Die mag je zelf selecteren: wil je een kwalitatieve methode als de MVO-Prestatieladder of wil je aan de slag op basis van de Sustainable Development Goals? Of wil je liever een technischer probleem bij de kop pakken? Je krijgt uitgebreide coaching om een mooi plan te maken op basis van de door jouw gekozen methode.  Zodra je deze minor afgerond hebt, kun je jezelf een young professional noemen met beginnende ervaring in het tastbaar maken van duurzaamheid voor bedrijven en organisaties. Je kunt duurzaamheidsdoelen vertalen naar praktische verbeteringen. Deze kennis en vaardigheden kan je inzetten als interne ‘sustainability officer’ of als extern adviseur.  

 

 

Leerdoelen

Na de minor:
* heb je inzicht in duurzaamheidstheorieën en duurzaamheidsdenken.
*  ben je in staat om het verband te leggen tussen visie en strategie van bedrijf of organisatie en de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen.
* heb je inzicht in LCA-methoden en kun je een van deze methodes op startersniveau toepassen.
* ben je in staat om op startersniveau op basis van een LCA-methode een veranderplan te schrijven voor een bedrijf of organisatie.
* heb je inzicht in de reikwijdte van verschillende sociale duurzaamheidsinstrumenten en kun je inschatten welk instrument passend is bij gewenste ontwikkeling van de opdrachtgever.
* ben je in staat om je met een grote mate van zelfstandigheid de theoretische basis hiervan eigen te maken.
* slaag je erin de juiste onderzoeksmethodes passend bij het gekozen instrument uit te werken en toe te passen.
* ben je in staat ook hier op startersniveau een veranderplan te schrijven voor een bedrijf of organisatie.

Ingangseisen

  • Affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken en in specifiek de methode LCA.
  • Interesse in veranderprocessen binnen bedrijven en organisaties.
  • Interesse in het werken met cijfers voor de LCA.

Literatuur

Boekenlijst wordt na toelating gedeeld. LCA is een internationale methode. Een deel van het studiemateriaal (tutorials, artikelen) zal dan ook in het Engels zijn. 

Rooster

De minor duurt 20 weken met een studiebelasting van 40 uur per week. Twee dagdelen per week wordt je verwacht in Venlo voor Q&A sessies, discussie- en reflectiemomenten, gastlessen en ontmoetingen met je tutorgroep. Eén à twee dagen in de week ga je aan de slag bij het projectbedrijf. De overige momenten heb je nodig voor zelfstudie en voorbereidingen voor de dagdelen in Venlo, individueel en met je tutorgroep.

Toetsing

De toetsing richt zich op de producten die  je oplevert voor het projectbedrijf, bijvoorbeeld adviesrapport en eindpresentatie. Daarnaast vragen we jou om je eigen visie op duurzaamheid weer te geven. 

Aanvullende informatie