Kies op maat

Inloggen Menu

Agrarisch Ondernemerschap

Wil je een bestaand bedrijf in de agrifoodsector verder uitbouwen, of wil je ondernemers hier over adviseren dan is deze specialisatie mogelijk wat voor jou.

Beschrijving programma:

De vierdejaars specialisatie Agrarisch Ondernemerschap richt zich op  young professionals die als ondernemer aan de slag willen gaan dan wel de financieel adviseur van deze ondernemer willen worden. Het onderwijs richt zich op kennis van bedrijfsontwikkeling, omgeving, innovatie en de vertaling hiervan in economische termen. Hierbij krijgen ook fiscale aspecten en bedrijfsovername de nodige aandacht.

Leerdoelen

- Weten wat er speelt in de internationale agri-foodsector
- Ontwikkelen van visie en strategie voor een (internationaal) agri-foodbedrijf                                          - Ondernemen en innoveren in de internationale agri-foodbusiness                                                                      - Adviseren over financiële aspecten van bedrijfsvoering van een agri-foodbedrijf

Literatuur

Nader te bepalen

Rooster

De specialisatie duurt 20 weken. Een of enkele dagdelen worden wekelijks ingevuld met lessen en trainingen. Hiernaast is er wekelijks een gastspreker uit de praktijk en zullen een ongeveer 10 excusries in nederland plaastvnden. Hiernaast is een buitenlandse excursie ook onderdeel van het programma. De overige tijd zal worden besteed aan het bedrijfsontwikkelplan en je persoonlijk ontwikkelplan.

Toetsing

De specialisatie wordt afgerond met een bedrijfsontwikkelplan en de verdediging hiervan. Daarnaast komt een deel van de eind beoordeling tot stand door het uitveoren van een aantal opdrachten in het kader van je persoonlijke ontwikkeling

Aanvullende informatie

Kosten: 
€ 1000 met name reiskosten in Nederland en buitenlandse excursie