Kies op maat

Inloggen Menu

Challenge Sustainability

Complexe duurzaamheidsvraagstukken staan in deze minor centraal. Samen met je medestudenten, docenten en lectoren kom je in actie om in een multidisciplinaire omgeving de mogelijkheden te onderzoeken om duurzaam impact te maken. 

Beschrijving programma:

De minor ‘Challenge Sustainability’ van HAS green academy is een programma van 20 weken dat studenten uit verschillende opleidingen met elkaar verbindt om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Het programma is ontwikkeld door de afdeling Milieukunde en gebaseerd op een uniek concept binnen het onderwijsaanbod van HAS Green Academy. Complexe duurzaamheidsvraagstukken staan in deze minor centraal. Samen met je medestudenten, docenten en lectoren kom je in actie om in een multidisciplinaire omgeving de mogelijkheden te onderzoeken om duurzaam impact te maken. Hoe ziet jouw gewenste project en leeromgeving eruit? Dat is helemaal aan jou en je medestudenten. Kortom: wil je samen met anderen bijdragen aan verduurzamen? ‘Join the green team, change the game! 

Leerdoelen

De leeruitkomsten van deze minor zijn: 

  1. ​Je bent zelfstandig in staat om een probleemanalyse van een duurzaamheidsvraagstuk uit te voeren door middel van een systemische analyse van de (internationale) maatschappelijke context en de afbakening van het probleem te beargumenteren.    
  2. ​Je bent zelfstandig in staat om op basis van de probleemanalyse een doelstelling te formuleren en tot een passende, betrouwbare en valide onderzoeksaanpak te komen. 
  3. Je bent zelfstandig in staat om alle verzamelde resultaten te beschrijven. 
  4. Je bent zelfstandig in staat om alle verzamelde resultaten samen te vatten en te interpreteren in de bredere context van jouw duurzaamheidsvraagstuk om tot conclusies en aanbevelingen voor de opdrachtgever te komen. 
  5. ​Je bent zelfstandig in staat vanuit verschillende perspectieven een constructieve, multidisciplinaire dialoog te voeren over jouw duurzaamheidsvraagstuk.  
  6. Je bent zelfstandig in staat om kritisch te reflecteren op (gevraagd en ongevraagde) feedback met betrekking tot persoonlijk en teamfunctioneren. 

Ingangseisen

Ingangseisen 

Studenten moeten als specialist kunnen optreden en hebben hier ervaring mee opgedaan in een werkomgeving (stage). Voor de minor gelden de volgende toegangsvereisten.   

 

Voor studenten van hogescholen:  
• Minimaal 100 ECTS-credits van de vakken van de opleiding  
• Minimaal 30 ECTS-credits van een stage  

​ 

​Voor studenten van universiteiten:  
• Minimaal 80 ECTS-credits van de vakken van de opleiding  
• Minimaal 20 ECTS-credits van een stage 

 

Toetsing