Kies op maat

Inloggen Menu

Ruimteproef

Wil jij de regie nemen in een leefomgeving die steeds verder onder druk staat? Er speelt veel: klimaatverandering, toenemende verstedelijking, afname van de biodiversiteit, energie- en landbouwtransitie. Dus jij kunt echt impact maken in de minor 'Ruimteproef' waarin je op zoek gaat naar oplossingen voor deze vraagstukken. In real-life casussen werk je aan (her)inrichting van het landschap, stedelijk en landelijk. Zo maak jij het verschil!

Beschrijving programma:

Je gaat in deze minor van 20 weken actief aan de slag met concrete vraagstukken, zoals:
* de stedelijke problematiek in o.a. Rotterdam en Amsterdam
* de relatie stad-landelijk gebied in de Metropoolregio Eindhoven
* vastlopende mobiliteit
* relatie natuur en inclusieve landbouw
* nieuwe groene verdienmodellen.

In al deze casussen staan urgente en actuele maatschappelijke uitdagingen centraal. Je werkt samen in scrumgroepen met andere studenten uit het domein van leefomgeving en/of ruimtelijke ontwikkeling en applied geo-information science. Je doet ook een individueel verdiepend onderzoek en werkt aan je persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Aan jou de taak om vanuit jouw eigen kennis en expertise met oplossingen te komen en kansen te benutten!

Leerdoelen

Je leert in deze minor:

* complexe maatschappelijke vraagstukken in onze leefomgeving te vertalen naar concrete uitdagingen en realistische plannen o.a. op basis van ruimtelijke data en analyses.
* integrale, inspirerende en tastbare (digitale) producten te ontwikkelen voor een duurzame leefomgeving.
* je onderzoekend vermogen verder te ontwikkelen door een onderzoek zelfstandig op te zetten en uit te voeren.
* richting te geven aan wat belangrijk is voor jou en jouw omgeving.

Ingangseisen

Voltijd-studenten. Studenten van hbo-scholen buiten de HAS zijn van harte welkom. Bij deelname door externe studenten vindt altijd eerst een toelatingsgesprek plaats waarin ervaring en motivatie worden besproken met de coördinator. Als het aanvangsniveau wordt beoordeeld als onvoldoende of als hierover twijfel bestaat, kan deelname geweigerd worden. Propedeuse, tweede jaar en een derde jaars stage behaald. Voorwaarde is dat je een opleiding volgt in het domein van leefomgeving en/of ruimtelijke ontwikkeling.

Literatuur

Geen specifieke literatuur vereist

Rooster

Er zijn circa 8 ingeroosterde uren per week. Zo zijn er wekelijks scrumsessies gepland om de voortgang van de casuïstiek in je groep te bespreken (3 uur). Ook worden momenten gepland om je bij je onderzoek te begeleiden (2 uur). Daarnaast zal mogelijk een gastcollege, workshop of training op het programma staan. De overige tijd kan naar eigen inzicht worden ingezet voor bijvoorbeeld gebiedsbezoek, overleg met casushouders, excursie, interviews, webinars en het uitwerken van de activiteiten voor onderzoek en casus.

Toetsing

De casus wordt beoordeeld op basis van een portfolio (tussentijds- en eindportfolio) waarin de door jouw geleverde producten en bijdragen in het groepsproces zijn opgenomen. Tijdens een individuele eindassessment verantwoord je de keuzes en handelswijze in deze product(en). Je bepaalt de waarde van je product(en) en verdedigt je keuzes (14 ECTS). Voor het individuele onderzoek lever je een onderzoeksvoorstel en onderzoeksrapportage of digitaal product met onderbouwingsrapport. Dit wordt met een cijfer beoordeeld op de gehanteerde onderzoeksmethodiek (14 ECTS). Het onderdeel professionalisering - waar de trainingen Leiderschap onder vallen - krijgt een beoordeling op basis van organisatie en actieve deelname aan de bijeenkomsten. (2 ECTS) 

Aanvullende informatie

Werkvormen:  

  • Scrumsessies, bedoeld voor het groepswerk (circa 6-8 studenten per casusgroep).  
  • Gastcolleges rondom verschillende maatschappelijke thema’s in onze leefomgeving vanuit lectoraten en het werkveld.  
  • Werkcolleges waarin je specifiek begeleiding krijgt van docenten en waarin studenten onderling (peer-review) elkaar verder helpen tijdens het onderzoek.  
  • Verschillende trainingen ten behoeve van traject persoonlijk leiderschap.  
  • Workshops, inspiratiesessies en begeleidingen waarin gericht aan opdrachten gewerkt wordt.   
  • Overleg met casushouder/opdrachtgever; deze worden op eigen initiatief georganiseerd, digitaal of op locatie.  
  • Excursies naar het casusgebied of referentieprojecten worden door de student(en) zelf georganiseerd.   
  • Stressweek waarbij je in een projectgroep aan de slag gaat met een uitdagende opdracht uit het werkveld  
  • Een zelf te organiseren buitenlandexcursie om de waarde-aspecten in relatie tot internationale uitdagingen in het domein leefomgeving te ontdekken.   
  • Congressen, beurzen, webinars; er wordt van je verwacht dat je zelf actief op zoek gaat naar benodigde informatie en contacten voor je onderzoek en casus.​ 

Kosten:
De kosten voor de buitenlandexcursie (vrije keuze bestemming) zijn voor eigen rekening. Het reizen naar plangebieden, presentaties of congressen kan per openbaar vervoer of fiets.