Kies op maat

Inloggen Menu

Farming with/ in nature

If you want to help shape the innovative and sustainable combination of agriculture and nature, the 20-week minor 'Farming with Nature' is perfect for you. After all, bringing the different parties together in this issue is certainly a complex puzzle. In other words, this minor is a fascinating challenge for puzzlers who can make the connection!

About this minor

The narrative comes from many sides and is becoming more urgent: something has to change in how we deal with nature, our landscape and our resources. And it is becoming increasingly clear that agriculture has an important part to play in this regard. In this minor, we present the various views and positions. We work with parties in the field to find sustainable solutions that combine nature conservation and protection with economically viable agriculture. The central challenge is to bring agricultural entrepreneurs and ‘the environment’ closer together. It is not an easy puzzle at all since both sides have tough goals to achieve. You will work hands on in an interdisciplinary project team, on practical issues.

This minor is taught in English.

Wil jij vorm geven aan innovatief en duurzaam samengaan van landbouw en natuur? Dan kun je in de 20-weekse minor ‘Farming with Nature’ je hart ophalen. Want een complexe puzzel is het zeker om de verschillende partijen in dit vraagstuk bij elkaar te brengen. Dus voor puzzelaars die de verbinding kunnen leggen is deze minor een mooie uitdaging!

Over deze minor

De boodschap komt van veel kanten en klinkt steeds luider: er moet iets veranderen in de manier waarop we omgaan met de natuur, ons landschap en onze hulpbronnen. En steeds duidelijker is ook te horen dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor de landbouw. In deze minor brengen we de uiteenlopende standpunten en stellingnames in beeld. We werken met partijen uit het werkveld aan duurzame oplossingen waarin behoud en bescherming van de natuur samengaan met economisch rendabele landbouw. De centrale uitdaging is om de agrarische ondernemer en ‘de omgeving’ bij elkaar te brengen. Geen eenvoudige puzzel inderdaad, want van verschillende kanten liggen er pittige doelstellingen. Je gaat praktisch aan de slag in een interdisciplinair projectteam met vraagstukken uit de praktijk

Voertaal van deze minor is Engels.

Leerdoelen

During this minor, you will mainly work on:

 • deepening your professional knowledge on this subject, to help you understand the relationship between agriculture and nature;
 • your ability to contribute this knowledge to complex practical issues in a region (in the Netherlands or Poland), in close cooperation with students from other study programmes and parties from the professional field;
 • shaping sustainable solutions to practical problems – both at the area level and at the entrepreneurial level – with a focus on nature, society and the economy;

You have a choice between focusing on a Dutch or an international situation. You might work on an issue in collaboration with a university and regional parties in Poland, for example.

In order to create meaningful impact as an entrepreneur, consultant or working for the government, it is crucial that you are enterprising and show confidence and leadership. The minor offers you the opportunity to continue your development in these areas as well.

 

Je werkt in deze minor vooral aan:

 • verdieping van je vakkennis over dit onderwerp waardoor je meer begrip krijgt van de samenhang tussen landbouw en natuur;
 • het vermogen om die kennis in te brengen in complexe praktijkgerichte vraagstukken in een regio (in Nederland of Polen), in nauwe samenwerking met studenten van andere opleidingen en partijen uit het werkveld;
 • het vormgeven aan duurzame oplossingen voor vraagstukken in de praktijk – zowel op gebiedsniveau als op ondernemersniveau - met aandacht voor natuur, maatschappij en economie;

Je kiest zelf tussen focus op een Nederlandse of een internationale situatie. Zo kan je werken aan een vraagstuk in samenwerking met een universiteit en gebiedspartijen in Polen.

Om betekenisvolle impact te creëren als ondernemer, adviseur of in dienst van de overheid is het belangrijk dat je ondernemend bent, zelfbewust bent en leiderschap toont. Ook hierin biedt de minor je de ruimte om dit verder te ontwikkelen.

Ingangseisen

There are no specific admission requirements. We do expect you to:

 • be able to contribute relevant knowledge from your study programme;
 • be eager to learn and keep an open mind to different perspectives;
 • proactively contribute to collaboration  with students, entrepreneurs and area partners from the professional field.

Er zijn geen specifieke ingangseisen. Wel wordt van je verwacht dat je:

 • relevante kennis vanuit jouw opleiding kunt inbrengen;
 • leergierig bent en openstaat voor andere perspectieven;
 • pro-actief bijdraagt aan de samenwerking  met studenten, ondernemers en gebiedspartners uit het werkveld.

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen. Wel wordt van je verwacht dat je relevante kennis vanuit jouw opleiding kunt inbrengen, leergierig bent en open staat voor andere perspectieven en pro-actief bijdraagt aan de samenwerking  met studenten, ondernemers en gebiedspartners uit het werkveld. Voertaal van de minor is Engels.

Rooster

The minor starts with a three-day introduction camp to get to know each other and gain insight into developments in this theme. We will also take inspiration from the professional field. Next, you will start working in an interdisciplinary project team and receive weekly coaching. On average, you will spend around two days working physically at HAS and the other days at home or on site working on the group project and on your personal development and deepening of professional knowledge. There will also be online lessons, homework assignments and excursions. We will travel to Poland for a week with the entire class.

De minor start met een introkamp van drie dagen om elkaar te leren kennen en inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op dit thema. Ook laten we ons dan inspireren door het werkveld. Daarna ga je aan de slag in een interdisciplinair projectteam en wordt je wekelijks gecoacht. Gemiddelde werk je zo’n twee dagen fysiek op de HAS en de overige dagen thuis of op locatie aan het groepsproject en aan je persoonlijke ontwikkeling en verdieping van vakkennis. Aanvullend zijn er online lessen, thuiswerkopdrachten en excursies. Als klas gaan we een week naar Polen.

Toetsing

During this minor, you will work on meaningful end products for your group project. You will contribute to theme and discussion meetings and in doing so develop a broader insight into the context of Farming with Nature. In addition, you will deepen your professional knowledge and take steps in your personal development. By collecting your results and findings for 20 weeks and reflecting on them, you will build up the burden of proof for your final portfolio. Based on your portfolio, you will be asked to substantiate how you score on the required competencies and you will be asked about these during an individual assessment.

Je werkt in deze minor aan betekenisvolle eindproducten voor je groepsproject. Je draagt in thema- en discussiebijeenkomsten bij en krijgt daardoor een breder inzicht in de context van Farming with Nature. Daarnaast verdiep je je vakkennis en zet je stappen in je persoonlijke ontwikkeling. Door dit gedurende 20 weken te verzamelen en hierop te reflecteren bouw je bewijslasten op voor je eindportfolio. Aan de hand van jouw portfolio onderbouw je hoe je scoort op de vereiste competenties en tijdens een individueel assessment wordt hierop doorgevraagd.