Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemerschap en Innovatie in Zorg en Welzijn (OIZW)

In deze minor komen ondernemerschap en innovatie aan de orde vanuit de optiek van de zorg- en welzijnsprofessional. 

De zorg- en welzijnssector staat voor grote uitdagingen. Stelselwijzigingen, ontwikkelingen als participatiesamenleving en burgerkracht hebben een grote impact. De uitgaven staan onder druk, de burger (of klant) wordt mondiger en de samenleving stelt hoge eisen aan de dienstverlening. Niets is meer vanzelfsprekend. Ondernemerschap is nodig om te overleven.
• Wat willen mensen, cliënten of patiënten in deze tijd?
• Wat vraagt dat van jou als professional?
• Hoe kun je een hogere kwaliteit bieden terwijl het wel betaalbaar blijft?

Er is grote behoefte aan professionals met een ondernemende houding. Professionals die de ontwikkelingen in de ‘markt’ vertalen in vernieuwde of nieuwe producten en diensten in zorg en welzijn die niet alleen voldoen aan de vraag, maar ook organisatorisch en financieel haalbaar zijn.

Deelname aan deze minor geeft jou de tools en vaardigheden om aan bovenstaand profiel te voldoen. Na afloop van de minor heb je oog voor de markt en kun je creatieve oplossingen verzinnen. Je bekijkt oplossingen integraal (inhoudelijk, organisatorisch, financieel) en weet hoe je binnen een bestaande organisatie vernieuwingen voor elkaar kunt krijgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Zorg en Welzijn
We bekijken het landschap van Zorg en Welzijn vanuit verschillende perspectieven: de aanbieders van zorg en/ of welzijn, de cliënt die een product en/ of dienst afneemt, de wetgever en hoe dit alles wordt betaald. Naast de huidige stand van zaken is er uitgebreid aandacht voor de uitdagingen waar zorg en welzijn de komende jaren op weg naar 2040 voor staan en wat de bedrijfskundige en maatschappelijke impact van de ontwikkelingen kunnen zijn. Er wordt aandacht besteed aan nieuwe initiatieven. Daarnaast wordt expliciet ingezoomd op de rol van de technologische ontwikkelingen en wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen (voor de toekomstige ontwikkelingen) in het domein zorg & welzijn.

Management in zorg en welzijn
Aan de orde komen theorieën die van belang zijn bij ondernemen en managen in zorg en welzijn zoals management, organisatiekunde, zorgmarketing, marktwerking, bedrijfskunde et cetera. Daarnaast komen ontwikkelingen op het gebied van management in zorg en welzijn aan bod.

Ondernemerschap in zorg en welzijn
Ondernemen is initiatieven nemen om andere paden te bewandelen, juist dat doen wat niemand anders 'ziet', zowel intern als extern diensten en producten verkopen, het zoeken van samenwerkingsverbanden, risico's durven nemen met als doel de klant beter bedienen. Hoe kom je tot slimme betaalbare oplossingen waar behoefte aan is. En hoe 'verkoop' je dit. Aan de orde komen bijvoorbeeld waardecreatie, design thinking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ontwikkelen van je eigen ondernemende houding.

Hoe maak je een mogelijke oplossing zichtbaar en hoe zorg je ervoor dat mensen de oplossing waarderen en gaan gebruiken? Je leert de theorie die in deze minor behandeld is toe te passen op de innovatie waar jullie in je multidisciplinaire groep mee bezig zijn. Managen en ondernemen vraagt vaardigheden op het gebied van onder andere presenteren, leidinggeven en projectmatig werken. Deze vaardigheden komen gedurende de hele minor bij de verschillende onderdelen aan bod.

Innovatievraagstuk
Gedurende de minor ga je in een multidisciplinaire groep van minimaal 4 studenten aan de slag met een innovatie voor de praktijk. Het innovatievraagstuk staat in deze minor centraal waarbij de bovenstaande onderwerpen als input dienen voor het ten uitvoer brengen van de innovatie.  

Leerdoelen

  • De student heeft een ondernemende houding, weet hoe te komen tot een nieuw product of dienst in zorg of welzijn, en kan dit “verkopen”.
  • De student weet welke vaardigheden van belang zijn om vernieuwingen te creëren en samen te werken De student weet wat er komt kijken bij de bedrijfsvoering van een organisatie in de zorg of welzijn en daarbij de rol van personeelsmanagement en bedrijfseconomie.
  • De student weet hoe je (multidisciplinaire) samenwerking kan bevorderen en zelf samenwerken in een multidisciplinaire groep.
  • De student heeft zicht op factoren die van belang zijn bij het doorvoeren van veranderingen en innovaties.

Minstens zo belangrijk is dat we een actieve houding van je verwachten. Je bereidt de bijeenkomsten voor (lezen, bestuderen, opdrachten maken), je bent aanwezig en je doet actief mee.

Ingangseisen

De voltijdminor is bedoeld voor 3e en/of 4e jaars studenten van HBO opleidingen die full-time beschikbaar zijn.
Instapvoorwaarde: 45 EC behaald in de hoofdfase voorafgaand aan de start van de minor. 

Rooster

Twee weken voor aanvang van de Minor worden de lestijden gepubliceerd in het digirooster.

Toetsing

Tentamen

Opdrachten

Projectdocumenten en projectresultaat

Aanvullende informatie

Er worden (werk) colleges, workshops en trainingen aangeboden. Daarnaast wordt er aan opdrachten gewerkt en moet er in een multidisciplinaire groep een innovatievraagstuk uit de praktijk uitgewerkt worden.

Bij de start en het einde van de minor werken we waar mogelijk oa samen met de minoren Healthy Ageing en Expeditie het Gezonde Noorden. Gezien de transitie naar meer gezonde jaren is het van belang om vanuit meerdere perspectieven vraagstukken aan te kunnen vliegen.