Kies op maat

Inloggen Menu

Rehabilitatie

De maatschappij ondergaat grote veranderingen. De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Maatschappelijke participatie en volwaardig burgerschap zijn uitgangspunten van rehabilitatie. Voor de professional in zorg en welzijn betekent dit een accentverschuiving van zorg naar participatieondersteuning. Participatieondersteuning is minder nadruk op behandeling en zorg, en meer op coaching en herstel. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft uitdrukking aan deze verandering. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van mensen met fysieke, verstandelijke en psychische beperking en verslavingsproblematiek, niet-aangeboren hersenletsel, dak- en thuislozen.

Rehabilitatie is mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten-en participatiedoelen (Korevaar& Droës 2016).

Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • Mensen met een psychische beperking die (weer) zelfstandig willen wonen, of de juiste studie zoeken;
  • Mensen met een lichamelijke handicap die (weer) willen werken, zelfstandig willen wonen of de juiste studie zoeken;
  • (Verstandelijk) gehandicapte mensen die willen gaan/blijven werken;
  • Ouderen die zo zelfstandig mogelijk willen blijven functioneren.

Herstelondersteuning is een belangrijk aspect van rehabilitatie waaraan we in deze minor veel aandacht besteden. Herstel is een proces van de cliënt. Herstel is geen hulpverlening. Het gedachtegoed van rehabilitatie en met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) als methodiek, geven we vorm aan herstelprocessen. Het heeft de start gekend in de psychiatrie en zich inmiddels uitgebreid tot meerdere doelgroepen en maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld arbeidstoeleiding, arbeidsondersteuning en onderwijs.

Kenmerk
De minor rehabilitatie wordt aangeboden als een verbredende oriënterende minor die kansen biedt om anders te kijken naar hulpverlening in zorg en welzijn.

Ingangseisen

De student moet een hbo-propedeuse hebben afgerond.

Daarnaast is enige stage-ervaring of vrijwilligerswerk een goede aanvulling.

De student dient zich enige gespreksvaardigheden eigen te hebben gemaakt (open vragen stellen, parafraseren en samenvatten) en in staat te zijn zelf sturing te geven aan studie en taken.

Opleidingsdoelgroep

Deze minor is geschikt voor studenten van alle hbo-opleidingen die in hun vakgebied te maken krijgen met mensen die (weer) willen participeren in de maatschappij zoals: sociaal werkers, sociaal juridische dienstverleners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, makelaars en sportmanagers.

Toetsing

x

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt in de BlackBoard course 2020-2021

Rooster

Voltijdonderwijs gedurende één semester (semester 2, periode 3 en 4)