Kies op maat

Inloggen Menu

Communicatie & Campagnes

Wat is communicatie? Wie wil je bereiken? Hoe communiceer je met verschillende doelgroepen? Wat wil je zeggen met jouw boodschap en hoe geef je die vorm? Deze minor geeft antwoord op die vragen. Gedurende een half jaar krijg je de opdracht een campagne te ontwerpen voor een opdrachtgever waarbij de thema’s duurzaamheid, ondernemerschap en/of healthy ageing op een of andere wijze centraal staan. Samen met je teamgenoten vorm je een communicatieadviesbureau dat aan de slag gaat met de opdracht. Zowel in het eerste als in het tweede blok werk je als team aan het campagneplan en de uitvoering van de communicatie. Daarbij kijk je ook hoe je je als communicatieadviesbureau profileert. Je ontwerpt communicatiemiddelen voor je eigen bureau en voor de campagne.

In de eerste periode verricht je communicatieonderzoek en leer je wat praktijkonderzoek inhoudt. Daarbij ga je in op de kernbegrippen van communicatietheorie en leer je verschillende tekstsoorten te schrijven, een presentatie te houden en denk je na over concepten en vormgeving. Je onderzoekswerk mondt uit in een ontwerp: een campagnestrategie dat voortbouwt op een beleidsanalyse en een gedragsanalyse. In het eerste blok ligt de nadruk op het aanleren van diverse basisprincipes van het vakgebied geïnspireerd door het CASI model voor publiekscampagnes. In de tweede periode voer je je campagnestrategie uit, produceer je communicatiemiddelen waarbij je de inhoud bepaalt, de teksten schrijft en de vormgeving van de boodschap verzorgt. Storytelling is daarbij een belangrijk onderdeel. In een pitch presenteer je je campagneplan- en middelen aan de opdrachtgever.

Leerdoelen

Probleemsignalering en formulering

Competentie 1: Issuesignalering en onderzoeksvoorbereiding
Relevante signalen voor de organisatie systematisch opsporen en interpreteren en er gewicht aan toekennen binnen de gegeven communicatiebeleidskaders Beleidsontwikkeling

Competentie 2: Onderzoek en analyse
Naar aanleiding van een communicatievraagstuk een toegepast onderzoek kunnen ontwerpen, uitvoeren, analyseren en rapporteren

Competentie 3: Advies
Het opstellen van een advies over:
- Algemeen communicatiebeleid (strategisch)
- Vaststelling van de doelgroep
- De communicatie met in- en externe publieks- dan wel doelgroepen
- De positionering van een merk en/of een organisatie

Competentie 4: Communicatiebeleid
Vertalen van organisatiestrategie in communicatiebeleid (tactisch)

Competentie 5: Communicatieplannen
Opstellen van een communicatieplan binnen het vastgestelde beleidsplan (opstellen budget, inzet communicatiemiddelen) (operationeel) 

Competentie 6: Ontwerpen Campagne
Het ontwerpen van een campagne. Beleidsuitvoering 

Competentie 7: Realiseren van communicatieprojecten
Het realiseren van een communicatieproject. 

Competentie 8: Communicatiemiddelen
Het realiseren van communicatiemiddelen in vorm en inhoud. 

Competentie 9: Representeren
Representeren van de organisatie.

Ingangseisen

Propedeuse behaald. Schrijven van correct Nederlands. Niet toegangelijk voor studenten van de opleiding Communicatie en CMD-MBD

Toetsing

Onder anderen:

Aanwezigheid, Opdracht, Presentatie, Verslag, Professioneel handelen, Professioneel product en vaardigheidstoets.