Kies op maat

Inloggen Menu

Business Class Ondernemerschap

Ben je een ondernemend persoon; ben je benieuwd naar hoe het is om te ondernemen en wil je aan de slag met de start van je eigen bedrijf?

Kies dan voor de Business Class Ondernemerschap!

De Business Class Ondernemerschap bereidt studenten al 20 jaar voor op een carrière als zelfstandig ondernemer. De minor is gevolgd door honderden ondernemende studenten. Tientallen alumni hebben een succesvolle carrière als zelfstandig ondernemer.

Opzet minor: Je begint de minor met een eigen bedrijfsidee. Dit idee werk je zelf of samen met een medestudent uit tot een echt bedrijf.

Eerst onderzoek je of jouw idee wel aansluit op de behoeften van de markt. Vervolgens werk je het bedrijfsidee verder uit tot een volledig business plan. De minor werkt volgens het principe "de vent en de tent, of de vrouw en het gebouw". Dit betekent dat de persoonlijkheid en kwaliteiten van de ondernemer de basis vormen voor een succesvol bedrijf. Je zult daarom intensief werken aan je professionele vaardigheden. Hierbij is samenwerking met andere (student)ondernemers en je netwerk van groot belang, want "Samen kom je verder"!

De docenten van de minor stimuleren je om zo veel mogelijk in aanraking te komen met de praktijk, zij hebben zelf ook ruime ervaring op dit gebied. Er worden gastcolleges en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Onderdeel van de minor is een competitie waarin je je bedrijf mag pitchen aan externe experts en investeerders. Van jou, als deelnemer aan de minor, wordt een actieve en ondernemende houding gevraagd. Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor je leerproces en het succes daarvan en wellicht start je tijdens of na de minor daadwerkelijk je eigen bedrijf!

Ingangseisen

Je bent derdejaars of vierdejaars student. Geschiktheid en gemotiveerdheid worden middels een intakeopdracht gepeild.

Je moet je propedeuse behaald hebben om te kunnen worden toegelaten.

Literatuur

Aanbevolen literatuur:
"Zo Run je een studentenbedrijf” Auteur: J. Loef, ISBN: 978-90-01-82664-1

Let op! Deze literatuurlijst is onder voorbehoud. De definitieve literatuurlijst wordt bij inschrijving bekendgemaakt.

Toetsing

Vakken en toetsvorm:

Onderzoeksportfolio: portfolio
Commerciële Vaardigheden 1: o.a. presentatie
Persoonlijk leiderschap: portfolio
Business plan: rapport en gesprek
Financieel Plan: rapport en gesprek
Commerciële Vaardigheden 2: o.a. presentatie

Aanvullende informatie

BusinessMatch Groningen

De minor Businessclass Ondernemen werkt samen met Business Match Groningen (BMG). Zij verzorgen netwerkbijeenkomsten en gastsprekers tijdens de minor. Daarnaast wordt er een pitchwedstrijd door BMG georganiseerd.

Ga voor meer informatie naar http://businessmatchgroningen.nl/.