Kies op maat

Login Menu

Minor Duurzame Organisaties

Ben je benieuwd naar de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid? Wil je op de hoogte zijn van de trends en ontwikkelingen én een volwaardige gesprekspartner zijn op dit gebied? Wil je in staat zijn organisaties te adviseren en verder te helpen op het gebied van duurzaamheid? Dan is deze minor voor jou gemaakt.

Binnen organisaties neemt de belangstelling voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toe. Er is een noodzaak: consumenten, klanten en overheid eisen dat producten en diensten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier worden aangeboden. Bedrijven zien ook dat duurzaamheid/MVO noodzakelijk is voor goede economische resultaten. Er is dus behoefte aan deskundigheid op dit gebied.

MVO steeds belangrijker

De overheid, ondernemers, directeuren en managers vinden morele en ethische principes steeds belangrijker voor het maatschappelijk functioneren van organisaties. In het rapport "Onze gemeenschappelijke toekomst, integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen" (2012) bevestigen VNO-NCW en MKB Nederland dit belang. Ook internationale onderzoeken, zoals "Integrating sustainability into core business", onderschrijven dit: "More than half of respondents highlight that measuring the social, environmental and economic impacts of business is a central aspect" (DNV-GL, 2016).

Groeiende behoefte aan praktische kennis

Naast de toenemende interesse in theoretische kennis over duurzaamheid/MVO is er steeds meer vraag naar praktische kennis op dit gebied. Binnen de minor Duurzame Organisaties wordt deze praktische kennis ontwikkeld. Na het volgen van deze minor ben je een MVO professional. Je kunt als adviseur, beleidsmedewerker of leidinggevende duurzaamheid binnen organisaties op de kaart zetten. Je beperkt je daarbij niet tot de eigen organisatie, maar kijkt ook naar leveranciers (de voorkant van de keten) en klanten (de achterkant van de keten). Je kunt de regie voeren over de totale supply chain van een organisatie, inclusief de eigen bedrijfsprocessen, en deze op een duurzame manier inrichten.

Inhoud van de minor

De insteek van de minor is bedrijfskundig. Je verdiept je in de belangrijkste theoretische inzichten en de laatste ontwikkelingen en trends in dit vakgebied. Je gaat je talenten inzetten om organisaties een stap verder te helpen op het gebied van MVO. Daarnaast is er ruimte om je te verdiepen in zelfgekozen thema's en je opgedane kennis te delen door middel van workshops.

Dit doen we niet alleen in colleges, maar ook door gastcolleges, opdrachten, documentaires en kennisdelingen. Co-creatie in een community of learners is het uitgangspunt van onze benadering.

Als je de minor met succes hebt afgerond, ontvang je een Green Ambassador certificaat.

Aanvullende informatie

Let op! :

Inschrijven via Kies op Maat is geen garantie dat er een plek beschikbaar is. Het kan zijn dat de Minor vol zit op het moment dat jouw inschrijving bij de opleiding binnen komt. Je krijgt hiervan bericht.

Mochten er minder dan 20 studenten zich hebben ingeschreven voor deze Minor, dan is de kans aanwezig, dat de Minor niet zal starten. Je ontvangt hiervan bericht.

@ Inschrijving 2e semester gaat op 8 oktober 2018 open

Ingangseisen

  • Beseffen dat duurzaamheid economisch en moreel noodzaak is.
  • Voldoende kennis hebben van het functioneren van organisaties (organisatiekunde). 
Toegankelijk voor

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, studenten van de bij Kies Op Maat aangesloten hogescholen/universiteiten, overige studenten

Toetsing

Tentamens, opdrachten, kennisdeling.

Literatuur

Deze wordt bekend in juli 2018

Rooster

Rooster zal eind december 2018 bekend zijn.