Kies op maat

Inloggen Menu

Data Science for the Life Sciences

De minor Data Science for the Life Sciences bestaat uit 30 ECTS en wordt als semester aangeboden aan het eind van het derde studiejaar. Het is een verbredende minor, die zich richt op het verwerven en ontwikkelen van digitale vaardigheden, die relevant zijn in het toekomstige werkveld om data en problemen in de moderne biomedische wetenschappen aan te kunnen.
Deze minor werd voorheen aangeboden onder de naam Bioinformatics for the Life Sciences en is vernieuwd en aangepast. 

Studenten, die deze minor volgen, zullen kennismaken met de digitale toolbox van de bio-informatica tot een niveau, dat het mogelijk maakt, om zich tijdens hun stage of eerste werkplek zelfstandig te kunnen redden met bio-informatica vraagstukken, of zich verder te ontwikkelen in deze richting. Deze toolbox bevat onder meer genoomsequencing en de toepassingen ervan, data-processing –analyse en –visualisatie, database technologie en een basis in programmeren.

Al het studiemateriaal is in het Engels opgesteld. De minor wordt daadwerkelijk in het Engels aangeboden, als er ook buitenlandse studenten deelnemen aan de lessen. Er kan een beperkt aantal studenten deelnemen aan de minor Data Science for the Life Sciences.

Leerdoelen

De minor beoogt derdejaars studenten van biomedische opleidingen (Biologie en Medische Laboratoriumtechnieken en Medische Diagnostiek) een gedegen introductie te geven in verschillende aspecten van de bio-informatica (programmeren, analyseren, applicaties, en databases). Studenten moeten na het volgen van deze minor op een stage/afstudeerplaats of in een eerste baan (1) in staat zijn de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen op voor het werkveld relevante uitdagingen, en (2) weten hoe ze hiaten in kennis en vaardigheden effectief kunnen aanvullen. 

  • De student kent de belangrijkste analyse tools op het gebied van de bio-informatica (met name Next Generation Sequencing experminenten) en kan zowel hun relevante toepassingen als hun beperkingen benoemen.
  • De student kent de verschillende online databanken van bio-informatica datasets, kent de bestandsformaten, waarin die data aangeboden worden en kan hierin de nodige informatie vinden om een biologische vraag te beantwoorden.
  • De student kan met behulp van DNA sequentie data genoomdiagnostiek en andere genetische analyses uitvoeren, onder meer om erfelijke aandoeningen te doorgronden of genexpressie te analyseren.
  • De student kan grote datasets, afkomstig uit het laboratorium, verwerken, filteren, transformeren en visualiseren, gebruikmakend van zelf geschreven scripts in de talen R of SQL.
  • De student kan zelfstandig een biologische of medische vraag in een bioinformatica workflow vertalen; deze selecteren of ontwerpen, implementeren en uitvoeren.
  • De student kan over uitgevoerde bio-informatica werkzaamheden en analyses rapporteren naar andere biomedisch analisten en de resultaten effectief documenteren en (statistisch) verantwoorden.

Aanvullende informatie

De minor wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. Al het leermateriaal is in het Engels. Indien er Engelstalige studenten zich inschrijven, start de minor in het Engels. Zijn er alleen Nederlandstalige studenten, dan wordt de minor in het Nederlands gegeven.

Ingangseisen

This minor is open for third year students of Biomedical studies with knowledge of basic statistics, covering at least descriptive statistics, normal distribution and the t-test.  (Introductory statistics level).

Propedeutica exam passed. Full-time students. At least 48 points obtained in the main phase.

Toetsing

Diagnostic genome analysis: practical/practicum & poster

Data analysis and visualization using R 1 & 2:
written examination/schriftelijk tentamen

Theory of bioinformatics 1 & 2:
written examination/schriftelijk tentamen

Linux: written examionation/schriftelijk tentamen

Introduction or SLB: reports/verslagen

Capstone project: Analysis of gene expression: practical/practicum & poster & reports/verslagen
Literatuur

978-1118581780: Bioinformatics and Functional Genomics , Pevsner, Jonathan, | John Wiley & Sons Ltd | Druk/edition: 3 | Let op! Alleen de 3e druk mag gebruikt worden. Caution: only the third edition of this book is accepted.

Rooster

op aanvraag