Kies op maat

Inloggen Menu

Bioanalyse in geneesmiddelenonderzoek - Semester 2

De minor Bioanalyse in geneesmiddelen onderzoek is speciaal ontwikkeld voor studenten van de opleiding chemie en Biomedische laboratorium onderzoek (BML) die zich willen verdiepen in analytische analyse van geneesmiddelen. Verschillende aspecten komen tijdens deze minor aan bod zoals de ontwikkeling, metabolisme in het lichaam en bioanalyse van verschillende medicijnen. Daarnaast wordt er een focus gelegd op het ontwikkelen van bioanalyse methode. Jij gaat met een groep een methode opzetten voor een medicijn die verschillende laboratoria uit Noord-Nederland willen gaan analyseren.

Deze minor heeft een nauwe samenwerking met verschillende bio analyse bedrijven in het noorden van Nederland. De bedrijven leveren onder meer de onderwerpen voor het project, literatuurstudie en validatie, maar daarnaast geven ze ook (gast)colleges, zijn er verschillende excursies georganiseerd en zijn de bedrijven het vraagbaken bij de projecten.

Leerdoelen

De student:

  • Heeft inzicht in de werking en metabolisme van geneesmiddelen
  • Begrijpt de analytische bedrage (bioanalyse) in geneesmiddelen onderzoek
  • Begrijpt het principe van chromatografie, (massa)spectroscopie, LCMSMS en ELISA en kan de keuze voor een techniek beargumenteren
  • Kan een protocol voor een LCMSMS en ELISA methode ontwikkelen (strategie ontwikkelen)
  • Kan resultaten van LCMSMS en ELISA analyses verwerken en daaruit conclusies trekken
  • Kan de aspecten als kwaliteitszorg en validatie uitvoeren in een bioanalytische werkomgeving
  • Kan met de verworven kennis bijdragen aan een projectgroep die een opdracht opzet en uitvoert voor een farmaceutisch bedrijf
  • Kan de verkregen resultaten professioneel rapporteren aan de opdrachtgever

Ingangseisen

Voltijdstudie:
Studenten van de opleidingen chemie en biomedische laboratoriumonderzoek (BML) hebben toegang tot deze minor als:

  • 60 EC propedeuse behaald
  • 48 EC behaald uit de hoofdfase (minimaal 4 practicum blokken)

Deeltijdstudie (theoriemodules):
Studenten moeten in bezit zijn van een afgeronde MBO of HBO diploma en werkend in de bioanalyse.

Literatuur

Voor aanvang van de minor krijg je een definitieve boeken lijst.

 - S.H. Hansen and S. Pedersen-Bjergaard, Bioanalysis of Pharmaceuticals: Sample Preparation, Separation Techniques, and Mass Spectrometry, John Wiley & Sons, Ltd, Print ISBN:9781118716816 |Online ISBN:9781118716830 |DOI:10.1002/9781118716830

- Hofmann and S. Clokie, Wilson and Walker’s Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, Cambridge University Press, 8th Edition, ISBN: 9781107162273

- Wetenschappelijke artikelen

Rooster

Project op maandag, woensdag en vrijdag (3 dagen)

Basis Bioanalyse, Literatuurstudie en Advanced Bioanalyse op dinsdag en donderdag (2 dagen)

Toetsing

Ieder onderdeel dient afgerond te worden met een voldoende op een tentamen of een opdracht. Sommige onderdelen bevatten meerdere toetsen en opdrachten. Deze dienen allemaal te zijn beoordeeld met een voldoende.

Bioanalyse 1 (5 EC): twee tentamens (farmacologie en basis analyse), één groepspresentatie (validatie).

Literatuurstudie (5 EC): drie groepsopdrachten (projectmanagement) en verslag (Literatuurstudie)

Project deel 1 (5 EC): twee groepsopdrachten (introductiepracticum), individuele praktijk beoordeling, individuele logboek beoordeling en groepsposterpresentatie (project).

Bioanalyse 2 (5 EC): tentamen (Bioanalyse technieken), groepspresentatie en casus metabolisme (geneesmiddelenontwikkeling)

Project deel 2 (10 EC): casuspresentatie in een groep (kwaliteitszorg), Individuele praktijk beoordeling, individuele logboek beoordeling, groepspresentatie, groepsverslag, groepsposter en validatieplan (project).

Aanvullende informatie

Aanmelden voor de gehele minor kan voor 1 januari. De volgorde van opgave is bepalend bij meer dan 24 aanmeldingen. Voor deeltijdaanmelding is de deadline voor Basis Bioanalyse 15 januari en voor Advanced Bioanalyse 1 april (theorieblokken).

3 dagen per week worden vrijgehouden voor project werk en bijbehorende modules (maandag, woensdag en vrijdag), op dinsdag en donderdag worden de theorie modules (Basis bioanalyse en Advanced bioanalyse) gegeven voor de deeltijdstudenten.

Herkansingen vinden plaats aan het  einde van kwartaal 4 (begin juli).