Kies op maat

Inloggen Menu

Conflictmanagement

Algemeen

Iedereen krijgt, zowel privé als in werksituaties, te maken met conflicten en het zou daarom goed zijn te beschikken over basiskennis en vaardigheden om hiermee om te gaan. In deze Minor word je opgeleid om op het gebied van conflictmanagement iets te kunnen betekenen in het werkveld en in de maatschappij. Binnen de Minor Conflictmanagement staan Kennis, Vaardigheden en Professionele Ontwikkeling centraal.

Deze drie elementen staan in dienst van het vermogen tot professioneel handelen

Ons doel is dat jij je ontwikkelt tot een professioneel handelende conflictmanager. Dat betekent dat je inzicht hebt in conflicten en de link kunnen leggen tussen conflictmanagement en je toekomstige werkveld. Daarnaast ben je in staat te beoordelen welke vorm van conflictmanagement bij een bepaald conflict past en heb je inzicht in psychologische aspecten van conflicten. Dat laatste gaat gepaard met inzicht in het eigen conflictgedrag. Ook ben je in staat als conflictbemiddelaar op te treden bij twee of meerdere partijen. Je hebt daarvoor aan het eind van de Minor de benodigde kennis en vaardigheden.

 

Om dit doel te bereiken ga je in Blok A een stevige praktische en theoretische ondergrond ontwikkelen. Je gaat je bezighouden met Conflictleer (theorie), Conflictvaardigheid (praktijk) en Professionele Ontwikkeling. Bij dat laatste onderdeel focus je op keuzes die je maakt en leer je nog beter na te denken over je eigen overtuigingen en het handelen dat hieruit voortvloeit. Door je bewust(er) te worden van je eigen mogelijkheden, keuzes en beperkingen ben je beter in staat anderen te begeleiden bij hun conflicten.

 

In blok B bouw je de theoretische kennis verder uit, leer je nog meer vaardigheden die je nodig hebt om een conflictgesprek te kunnen begeleiden en ga je deze kennis en vaardigheden inzetten bij praktijkopdrachten binnen en buiten de Hanzehogeschool. Te denken valt aan conflicten binnen coachgroepen, conflicten tussen student en docent of conflicten op de stageplaats. Je kunt daarin de rol van bemiddelaar/mediator vervullen of van ‘adviseur’.

 

De drie leerlijnen, Conflictleer, Conflictvaardigheid en Professionele Ontwikkeling zijn gelijkwaardig, en dat komt ook tot uiting in de credittabel.

 

Leerdoelen

 Leerdoelen

 Conflictleer

De student heeft kennis van diverse theorieën over conflictmanagement, verschillende stijlen en toepassingen van mediation en verschillende psychologische en organisatorische processen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan, escaleren en oplossen van conflicten.

Conflictvaardigheden:

De student kan conflictgesprekken voeren met twee of meerdere partijen en maakt daarbij (bewust) gebruik van verschillende (mediation) interventies. De student kan tijdens deze gesprekken omgaan met voor haar/hem lastig gedrag en de partijen begeleiden in het zoeken naar een oplossing voor hun conflict

Professionele ontwikkeling

De student is zich bewust van eigen conflictgedrag, overtuigingen en opvattingen en hoe deze effect hebben op het eigen handelen. De student kan bewust professionele keuzes maken waar inzicht in eigen persoonlijke ontwikkeling aan ten grondslag ligt.

Toetsing

 

LEERLIJN  -  Toetsing

Conflictleer - Tentamen

Conflictvaardigheid - Assessment

Professionele Ontwikkeling - Presentatie

Aanvullende informatie

Voor vragen over de inhoud van de minor kun je contact opnemen met de docent. Voor overige vragen kun je contact opnemen met het Hanze Informatie

CentrumHanze Studiekeuzeadvies

studiekeuzeadvies@org.hanze.nl

Ingangseisen

Aanbevolen wordt om te beschikken over basisvaardigheden communicatie, enige ervaring met onderhandelen en andere gesprekssituaties.

Toetsing

 

Elk vak heeft zijn eigen toetsvorm, dat kan zijn een schriftelijk tentamen, een assessment, presentatie, ed.

Toetsing

 

LEERLIJN  -  Toetsing

Conflictleer - Tentamen

Conflictvaardigheid - Assessment

Professionele Ontwikkeling - Presentatie

Literatuur

Literatuur

 

Verplichte en aanbevolen literatuur wordt opgenomen in de Studiehandleiding

Rooster

Het rooster wordt uiterlijk twee weken voor aanvang gepubliceerd.