Kies op maat

Inloggen Menu

Trainer / coach

Vanaf het studiejaar 2019-2020 biedt het Instituut voor Sportstudies in het tweede semester een nieuwe minor aan binnen het 3e jaars onderwijsprogramma. Deze gezamenlijke ALO / Sportkunde minor 'Trainer / Coach' richt zich op (talent)trainercoaches (top)sport en ondersteunende sportprofessionals (bv. fysiek trainer, performance tester). Deze minor staat open voor ALO-, Sportkunde- en externe studenten van de Hanzehogeschool. De focus ligt op sportbrede talenttraining, talentcoaching en talentontwikkeling.

De huidige talenttrainer vergrijst
Talenten in een kwetsbare leeftijd, bij wie de trainingstijd intensiveert en de prestatiedruk toeneemt, vragen om professionele en deskundige begeleiding. Dit specialisme is achtergebleven. Daarnaast stromen veel goede talentcoaches (te) snel door naar de seniorenselecties of haken af om maatschappelijke redenen, wat maakt dat de expertise bij de jeugdsport veelal minimaal is. Het aanstellen van een specifieke en stabiele groep van talentcoaches in de nationale en regionale opleidingsprogramma's is van cruciaal belang (bron: NOC/NSF). Ook vanuit Topsport Noord en Regionale Talenten Centra (RTC's) Noord-Nederland bereiken ons geluiden dat er vraag is naar jonge en goed opgeleide HBO-beroepsprofessionals die ambitie hebben om door te groeien tot talententrainers topsport. 

Programma
Drie hoofdgebieden staan centraal in het onderwijsprogramma van deze minor:

- Training, prestatieverbetering en coaching van jeugdige talenten;
- Talent, talentontwikkeling en talentbegeleiding;
- Visie, communicatie en professionele identiteit.

Twee tot drie weken studeren en werken rondom één thema
De onderwijsmodules worden in 2, 3 of 4 opeenvolgende lesweken aangeboden, als 'intensive study program' met theorie, praktijk, opdrachten en zelfstudie. De inhoud is sport overstijgend. Met hulp van docenten, medestudenten en stagebegeleider vertaal je deze inhoud naar je eigen sport. In samenwerking met stagebegeleiders worden ook fieldtrips gedaan op locatie.

Onderwijs (contacttijd):
- 1 dagdeel (theorie en praktijk) en 1 lesdag
- één dagdeel in Groningen en één lesdag in Heerenveen (o.a. ECO Coaching).

Leerdoelen

Typerende student-en beroepshouding: sportief, leergierig, accuraat en ambitieus
Begeleiding van (top)sporttalenten vraagt om specifieke deskundigheid en beroepsattitude. De begeleider van de sporttalenten en/of de ondersteuner van talentcoaches is een voorbeeld, is betrouwbaar en komt afspraken na. Hij/zij is oprecht in de aandacht voor jeugdigen, vindt dit bovenal leuk en heeft duidelijke normen en waarden. Belangrijke (student)kenmerken zijn: passie voor (top)sport, prestatiegerichte houding, bovenal leergierigheid en daarnaast een hoge ambitie en prestatiemotivatie. Daarnaast is het een voorwaarde dat je (als student van deze minor) zelf al training geeft aan een jeugdteam of jeugdige sporters. Ambitieniveau van de cursus is op TC4 bondsniveau.

Begeleiding
Deskundigheid en beroepservaring vanuit ALO en Sportkunde wordt gebundeld door inzet van zowel ALO als Sportkunde docenten die 'met de voeten in de (top)sportklei staan of hebben gestaan en/of specifieke deskundigheid hebben op een bepaald thema.

Aanvullende informatie
Heb je interesse in het volgen van deze minor? Schrijf je dan in via Osiris (Hanze studenten) of via Kies-op-Maat (externe HBO studenten). Als je vragen hebt stuur ze dan per e-mail naar:

- Sierd Wijnalda (docent ALO): s.wijnalda@pl.hanze.nl
- Misha Visser (docent sportkunde): mi.visser@pl.hanze.nl

Aanvullende informatie

Heb je interesse in het volgen van deze minor? Schrijf je dan in via Osiris (Hanze studenten) of via Kies-op-Maat (externe HBO studenten). Als je vragen hebt stuur ze dan per e-mail naar:

- Sierd Wijnalda (docent ALO): s.wijnalda@pl.hanze.nl

Ingangseisen

Stage: leren van een beroepsprofessional in je eigen sport
De stage zal een centrale plaats innemen binnen deze minor. Daarnaast is het voorwaardelijk dat de student zelf training geeft binnen een sportvereniging en aan een talentengroep of RTC team (dit kan tevens de stageplek zijn).

Mogelijke stageplekken:

- Training/coaching van een eigen team
- Training/coaching RTC/BVO
- Ondersteuning van jeugdtrainers/coaches op de 3 hoofdgebieden middels ‘training, coaching en testing’
- Werkveldbezoeken

Zelfstudie
- Gemiddeld per week: 10-12 uur

Toetsing

Formatieve en summatieve toetsing vindt plaats tijdens en/of direct aansluitend op een onderwijsmodule. In samenwerking met stagebegeleiders worden ook fieldtrips gedaan op locatie.

Rooster

Onderwijs (contacttijd):

- 2 dagdelen (theorie en praktijk),
- één lesdag in Groningen en één lesdag in Heerenveen

Zelfstudie:

- Gemiddeld per week: 10-12 uur