Kies op maat

Inloggen Menu

Leraar Basisonderwijs

De minor is een voorbereiding op het beroep van leraar in het basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je werkt op de basisschool. Theorie en praktijk zijn daarbij altijd aan elkaar verbonden.

 Hierbij kun je lesgeven aan alle groepen in het primair onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Nederland. Met de toenemende vraag naar leraren is de kans op een baan groot. Je kunt starten met de vervolgopleiding wanneer je in het bezit bent van je bachelordiploma.

Leerdoelen

De minor bestaat uit het eerste half jaar van de verkorte lerarenopleiding (Pabo). Het programma bestaat uit verschillende onderwijseenheden. Zo werk je vanaf de start van de minor direct al aan alle competenties die je nodig hebt als leraar basisonderwijs. Deze liggen op het pedagogische, didactische, organisatorische en vakinhoudelijke vlak. Je krijgt elke periode de vakken Nederlands, Rekenen-Wiskunde en Sociale Wetenschappen. Daarnaast maak je kennis met de vakken Kunst en Cultuur, Science en Mens en Samenleving en loop je één periode stage.

Voor september-starters: Je krijgt elke dinsdag les op de Pedagogische Academie. In de eerste periode heb je ook les op de vrijdag.

Voor februari-starters: Je krijgt elke donderdag les en in de eerste periode ook op de vrijdag.

In de tweede periode loop je één dag per week stage op een basisschool. Zo ervaar je al in de minorperiode hoe het is om als professional in het basisonderwijs werkzaam te zijn.

Ingangseisen

Behaalde bachelor propedeuse.

De minor staat open voor 3e en 4e jaarsstudenten van alle bacheloropleidingen in Nederland. Uitgesloten zijn studenten van de lerarenopleiding Basisonderwijs.

 

Let op: dit is een opleiding waarbij je hele week ingezet zou kunnen worden met activiteiten (oa tentamens).

Toetsing

Zie rooster.

Rooster

Het lesrooster en tentamenrooster worden geplaatst via Hanze.nl. Het lesrooster vind je op DigiRooster, bij jaar 3. Het tentamenrooster bij praktische informatie/ planning.

Inschrijving op cursussen en alle toetsen is verplicht in Osiris. Geen inschrijving is geen deelname aan de toetsen.