Kies op maat

Inloggen Menu

Betekenisvolle Kunsteducatie

Binnen het programma Betekenisvolle Kunsteducatie staat het leren met en door kunst centraal. Hoe kunnen we betekenisvolle kunsteducatie bieden aan kinderen? Wat kunnen professionals (leraren, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, etc. zelf doen om kunst van betekenis te laten zijn in hun praktijk, met als doel kinderen zich te laten ontwikkelen in een rijke, breed georiënteerde leefomgeving? Hoe kunnen beleid en maatschappelijke context bijdragen aan de plaats en kwaliteit van kunsteducatie binnen de onderwijspraktijk? Wat vraagt een onderwijspraktijk, die zich laat kenmerken als een betekenisvolle, rijke kunstzinnige leeromgeving?
Studenten vanuit verschillende achtergronden zullen elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke ambitie om mensen/professionals (ook burgers c.q. ouders) te enthousiasmeren voor de waarde van kunsteducatie bij de ontwikkeling van kinderen. Niet enkel kennis en vaardigheden, maar ook de dialoog over wat kunst betekent /kan betekenen in het leven van kinderen, worden vanuit diverse vakinhouden en pedagogische/ didactische inzichten onderzocht.

Leerdoelen

Studenten uit verschillende studierichtingen, te weten pabo’s, kunstopleidingen, lerarenopleidingen en verwante sociale opleidingen leren interdisciplinair, vakoverstijgend en met behulp van kunstzinnig handelen. Zij leren bij te dragen aan het ontwerpen van en nadenken over (reflectie en onderzoek) een leeromgeving, waarin kinderen in staat worden gesteld om actief, receptief en reflectief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten, waarbij de kinderen zich breed ontwikkelen en zich vanuit een kunstzinnig perspectief leren voorbereiden op het participeren in de maatschappij.
 
Overkoepelend leerdoel: Door vakoverstijgend samen te werken met behulp van ontwerp en onderzoek, ontwikkelt de student zich tot een T-shaped professional, met als doel kunsteducatie te versterken in de realistische leef-en leeromgeving van kinderen.
 
Leerresultaat 1: De student past eigen (vanuit eigen beroep)professionele kennis en vaardigheden toe in een interdisciplinaire context, door projectmatig samen te werken aan een ontwerp (advies) op gebied van betekenisvolle kunsteducatie ten behoeve van een realistische opdrachtgever.
Leerresultaat 2: De student analyseert zijn eigen professionele ontwikkeling, maakt een ontwikkelingsplan en voert deze uit aan de hand van eigen opgestelde leerdoelen, passend bij het overkoepelende leerdoel.
Leeruitkomst 3: de student waardeert de samenwerking op het gebied van kunsteducatie, door bij te dragen aan de kennisontwikkeling en daarmee professionele ontwikkeling van partners in de leergemeenschap.
Leeruitkomst 4: De student onderzoekt/ ontwerpt een oplossing of interventie voor een vraagstuk op gebied van betekenisvolle kunsteducatie. Het ontwerpen van een leeromgeving zou hiervan onderdeel kunnen uitmaken.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Rooster

Het lesrooster vind je via MijnHanze.nl op 'Rooster'. Kijk bij SPEA, jaar 4, 4BK. Lesdagen donderdag en vrijdag.

Toetsing

De toetsing vind je via MijnHanze.nl onder tentamenplanning.

Aanvullende informatie

De meerwaarde van de nieuwe Hanze-minor is de focus op kunsteducatie binnen- en buitenschools en de unieke samenwerking van partners op het gebied van kunsteducatie binnen de Hanzehogeschool. Wij zijn één van de weinige hogescholen in Nederland die dit aanbod in samenhang gestalte kunnen geven.