Kies op maat

Inloggen Menu

Marketingcommunicatie (Hoe merken betekenis krijgen.)

Een krachtig middel om je te onderscheiden van je concurrent is het opbouwen van een uniek imago. Een imago waarmee jouw klant zich kan identificeren. En dat niet alleen. We hebben te maken met de zogeheten beleveniseconomie: de huidige consument is op zoek naar dat ene special product dat voor hem meer is dan alleen een tastbaar gegeven en identificeerbaar product. De consument wil het product ook ervaren.

In deze minor leert de student hoe een organisatie via marketingcommunicatie hierop kan inhaken. De student leert hoe een organisatie zich onderscheidend kan 'branden' en positioneren. Hij weet welke marketingcommunicatie-instrumenten hij ter beschikking heeft en hoe hij deze efficient kan inzetten. De student stelt samen met zijn projectteam een marketingcommunicatieplan op. Vervolgens draagt het team zorg voor de creatieve uitwerking daarvan en het creeren van een beleveniscampagne voor de consument.

De minor is opgezet in drie delen:

  • Theorie: branding & positionering; marketingcommunicatieplanning (MC); marketingcommunicatie-instrumenten; imagineering, reclamepsychologie en MC-middelen.
  • Praktijk: op strategisch niveau een marketingcommunicatieplan maken;
  • Creatief: vanuit de gedachtenwereld van de consument het creatief uitwerken van het marketingcommunicatieplan in tastbare middelen (zoals een website, point-of-sale materiaal, advertentie, folder, internetsite) en de vertaalslag maken naar het creëren van een beleving via verschillende kanalen, waarin alle middelen gepresenteerd worden aan docenten en contacten uit het werkveld.

Leerdoelen

Genereren van creatieve ideeën als antwoord op een probleem.
Ontwikkelen van concepten op basis van een creatief idee.
Uitvoeren van desk research en kunnen interpreteren van onderzoek door derden.
In kaart brengen marktkansen van een product o.b.v. eenvoudig onderzoek.
Ontwerpen van een actieplan voor het bereiken van de gegeven doelstellingen. Benoemen van de consequenties van dit actieplan voor de organisatie.
Inzicht in communicatiedoelgroepen en opstellen aan hand daarvan van een marketingcommunicatiemix in een cross-mediaal plan. Onderbouwen van de mediakeuzes.
Begrijpt de samenhang tussen on- en offline instrumenten, o.b.v. een communicatie-onderzoek een marketingcommunicatieplan opstellen vanuit een gegeven strategische context.
Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling t.a.v. leren, initiatief nemen, zelfstandig plannen.
De student leert dat het voor een marketeer belangrijk is op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van marketingcommunicatie.

Aanvullende informatie

Voor iedereen die wil weten hoe je een organisatie een eigen persoonlijkheid kunt geven, welke zich onderscheidt van de concurrent en welke herkenbaar is voor de consument. Je leert hoe je via verschillende kanalen en via verschillende media de door jou gekozen doelgroep kunt bereiken. Dit kan zijn, omdat je voor jezelf wilt beginnen of omdat je raakvlakken hebt met marketingcommunicatie.
Sleutelwoorden hierbij zijn: branding, positionering en belevenismarketing.

Ingangseisen

Deze blokminor is gericht op studenten met basismarketing- of
-marketingcommunicatiekennis of mensen waar deze kennis is weggezakt.

Toetsing

  1. Theorie: schriftelijke tentamens, open vragen en kleine case-opdrachten, individueel.
  2. Praktijk: groepsproducten (marketingcommunicatieplan en -middelen) worden beoordeeld door docenten.
  3. Creatief: creatieve uitwerking van de beleveniscampagne wordt beoordeeld door beroepsbeoefenaars en docenten.

Minimumeisen: uitwerking van alle negen stappen in het MC-plan, doorvertaling daarvan naar creatieve uitwerking, integratie van de verschillende uitingen. Er moet duidelijk één stijl te herkennen zijn in meerdere communicatie-uitingen voor verschillende doelgroepen. Minimaal 4.5 voor elk deelvak, gemiddeld minimaal 5.5 voor alle vakken binnen de minor.

Literatuur

· Floor en Van Raaij, Marketingcommunicatiestrategie.

· Edubook Branding @ Positionering. Boumans, Van der Vorst (verkrijgbaar via Edumundo.nl)

· Reader Reclamepsychologie

Rooster

Het rooster is t.z.t. te raadplegen op de HHS-Portal.

De contactmomenten bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en consultancy-uren. In de eerste weken vinden er meer hoorcolleges plaats, in de loop van het blok gaat dit meer over naar werkcollege en consultancy (van 10 uur hoorcollege naar 7 uur hoor- en werkcollege en 4 uur consultancy).