Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen: Eerst denken, dan doen

Het accent van deze minor ligt op het schrijven van een businessplan. De minor kenmerkt zich door een analysegerichte aanpak, waarbij de student aan de hand van verschillende (veld-) onderzoeken het potentieel van de onderneming of het ondernemingsidee toetst. De uitkomsten van deze onderzoeken leiden tot het schetsen en uitwerken van een (toepasbaar) businessmodel.

Leerdoelen

De ondernemende student krijgt volop de kans zijn/haar ambities ten aanzien van de onderneming of het ondernemingsidee op papier (verder) vorm te geven en uit te werken voor de komende jaren.

Aanvullende informatie

Het is mogelijk om na deze minor ook de minor Ondernemen: leren door doen te volgen. Dit is de actiegerichte minor die de studenten helpt om het ondernemingsidee daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Studenten met een eigen bedrijf kunnen lid worden van het HHS Startupnetwerk (startup@hhs.nl).

Ingangseisen

Het hebben van een onderneming (voor studenten met een eigen bedrijf wordt een speciaal begeleidingsprogramma opgezet) of het hebben van een ondernemingsidee die binnen redelijke tijd kan worden opgezet.

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen:

  1. Schrijven van een operationeel businessplan.
  2. Dit deel telt voor 75% mee in het eindcijfer.
  3. Eindgesprek over het businessplan.
  4. Dit deel telt voor 25% mee in het eindcijfer.
  5. Aanwezigheid bij bedrijfsactiviteiten.
  6. De eerste twee de toetsonderdelen moeten met minimaal een 5.5 zijn afgerond. Mochten deze toetsonderdelen onverhoopt onvoldoende zijn dan krijgt de student na uiterlijk tien lesweken een tweede gelegenheid aangeboden. Voor de bedrijfsactiviteiten geldt een aanwezigheidsplicht. De student mag 1 activiteit missen. Als daar niet aan voldaan wordt volgt een herkansing.

Literatuur

Aanbevolen literatuur (niet verplicht aan te schaffen):

1.       Osterwalder, A, & Pigneur, Y. (2009). Business Model Generatie. Deventer: Vakmedianet.

2.       Barringer, B.R. & Ireland R.D. (2012). Entrepreneurship, succesfully launching new ventures. Harlow: Pearson.

3.       Bree, T. de. (2017). Kan het vliegen? Van idee tot succesvolle startup. Van Duuren Management.

4.       Kerkmeijer-van der Peijl, S. & Zeeland, N. van (2017) Van idee naar startup. Deventer: Vakmedianet.

Rooster

Week 1-7: ± 8 uur werkcolleges per week;

Week 2-7: ± 2 uur supervisie per week;

Week 2-7; ± 2.5 uur bedrijfsbezoeken/gastcolleges per week;

Week 8: inleveren businessplan

Week 9 of 10: ½uur eindgesprek met businesscoaches.

Denken, onderzoeken en rapporteren: ± 250 uur