Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen: Leren door doen

In deze minor werkt de student aan zichzelf als (toekomstig) ondernemer. Door bewust het contact met (potentiële) klanten, leveranciers, samenwerkingspartners en andere ondernemers op te zoeken, gaat de student de ondernemer in zichzelf ontdekken. Zodanig dat hij/zij een ondernemende houding en (verkoop) vaardigheden gaat ontwikkelen, alsook kennis over ondernemen gaat vergaren en toepassen in de praktijk, zodat zijn/haar onderneming kansrijk(er) wordt.

Leerdoelen

Voor deze minor is The entrepreneurship competence framework (niveau intermediate) van toepassing (deze zijn vastgesteld door de Europese Unie). Daarbinnen staan centraal de competenties: ‘area into action’ (e.g. taking the initiative, working with others, learning through experience) en ‘resources’ (e.g. self-awareness, mobilising resources, mobilising others).

Ingangseisen

Het hebben van een onderneming of het hebben van een ondernemingsidee die binnen korte tijd kan worden opgezet (zonder dat je verplicht wordt dat te doen). Voor studenten met een eigen bedrijf wordt een speciaal begeleidings- programma opgezet.

Literatuur

Aanbevolen literatuur (niet verplicht aan te schaffen):

  • Osterwalder, A, & Pigneur, Y. (2009). Business Model Generatie. Deventer: Vakmedianet.
  • Maurya, A. (2018). Startup Lean. Stapsgewijs van plan A naar een plan dat werkt. Hilversum: Nubiz. 
  • Osterwalder, A. (2014). Waarde propositie canvas. Deventer: Vakmedianet.
  • Kerkmeijer-van der Peijl, S. & Zeeland, N. van (2017). Van idee naar startup. Deventer: Vakmedianet.

Rooster

Week 1-7: ± 8 uur werkcolleges per week
Week 2-7: ± 4 uur intervisie per week;
Week 2-7: ± 2 uur contact met businesspartners per week; 

Week 8: inleveren definitief logboek 
Week 9: ± 2.5 uur pitch en assessment


Leren door doen (eigen werkzaamheden): ± 220 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

1.       Portfolio/3 logboeken over het ontwikkelproces van de ondernemer en diens onderneming(sidee).Dit telt voor 50% mee in het eindcijfer.

2.       Pitch en assessment over het resultaat van het ontwikkelproces. Dit telt voor 50% mee in het eindcijfer.

Alle twee de onderdelen moeten met minimaal een 5.5 zijn afgerond. In week 9 of 10 zal het eindgesprek plaatsvinden. Mocht voor onderdeel 1 een cijfer <5.5 worden behaald, dan volgt uitsluiting van het assessment. De student krijgt na uiterlijk tien weken een tweede gelegenheid aangeboden.

Aanvullende informatie

Voor de minor staat een tijdslast van 420 uur.

De werkvormen bestaan uit:

  • Werkcolleges en workshops
  • Vaardigheidstraining
  • Intervisie met businesscoaches
  • Netwerkbijeenkomsten

Het is mogelijk om na deze minor ook de minor Ondernemen: Eerst denken dan doen  te volgen. Dit is de actiegerichte analytische minor die de studenten helpt om de haalbaarheid van het  ondernemingsidee te onderzoeken en te beschrijven.

Studenten met een eigen bedrijf kunnen lid worden van het HHS Startupnetwerk (startup@hhs.nl).