Kies op maat

Inloggen Menu

Bedrijfsovername in het MKB

In de huidige tijd komen bedrijfsovernames veelvuldig voor. Door de demografische opbouw in Nederland, maar ook door de snel veranderende samenleving (met o.a. kortere bedrijfscycli) komen veel MKB-Ondernemingen te koop te staan. Er is volop behoefte aan potentiele overname kandidaten. We bespreken drie mogelijkheden in deze minor, te weten:

· Overname door een familielid;

· (Ver)-koop van een bedrijf aan/door derden

· Management Buy-out en Management Buy-in Het organiseren van een overname is een vak apart.

 

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijfsovernames niet naar tevredenheid van de betrokkenen verlopen. Het accent binnen deze minor ligt op het realiseren van een succesvolle doorstart van een bestaand bedrijf. In deze context wil deze Minor studenten in aanraking laten komen met bedrijfsovernames als mogelijk perspectief voor de toekomst.

Leerdoelen

De student is zich bewust welke kennis, vaardigheden en houding van belang zijn voor een succesvol overnametraject. Dit betekent dat de student:

 • Inzicht heeft in de maatschappelijk ontwikkelingen die van invloed zijn op het MKB en overnames.
 • Het krachtenveld waarbinnen overnames plaatsvinden begrijpt.
 • Het onderscheid tussen expliciete waarde en impliciete waarde begrijpt.
 • Zelf een eenvoudige waardebepaling kan uitvoeren en een eenvoudig verkoopmemorandum kan opstellen.
 • Inzicht in en begrip voor sociale-, culturele- en emotionele aspecten rond overnames heeft.
 • Inzicht heeft in de ondernemersvaardigheden en , capaciteiten die de overnemende ondernemer dient te hebben.

Deze einddoelen sluiten aan bij de ontwikkeling van de volgende competenties uit het domein Business Administration:

 • Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens
 • Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen
 • Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken

Daarnaast ook op de zelfsturende en sociale competentie behorende bij dit domein.

Aanvullende informatie

Bedrijfsbezoeken zijn onderdeel van het lesprogramma.

Ingangseisen

Het is wenselijk om over basiskennis financiën en bedrijfskunde te beschikken.

Toetsing

De minor wordt als volgt afgerond:

 • Portfolio (40%): individuele opdrachten (schriftelijk).
 • Praktijkopdracht (40%): dit is een groepsopdracht bestaande uit een adviesrapport t.b.v. een overnametraject en de verdediging daarvan.
 • Rekenvaardigheden (20%): individuele opdracht (waardebepaling).

Voor een succesvolle afronding moeten alle onderdelen met tenminste een 5,5 worden beoordeeld. Herkansingen vinden plaats aan het einde van het daarop volgende blok.

Literatuur

Op Blackboard zullen verschillende artikelen en e-books beschikbaar komen.

Rooster

Voor de minor staat een tijdslast van 420 uur.

De werkvormen bestaan uit:

 • Werkcolleges
 • Bedrijfsbezoeken en/of gastcolleges
 • Supervisie met ondernemende vakdocenten
 • Uitvoeren van de opdrachten
 • Schrijven van portfolio en plannen
 • Zelfstudie