Kies op maat

Inloggen Menu

Student Investment Fund

Afgelopen jaar is een groep studenten gestart met het The Hague Student Investment Fund (HSIF). Het idee is om te komen tot een fonds dat investeert in kansrijke start-up en/of scale-ups van aan de Haagse Hogeschol verbonden student-ondernemingen, van alumni en van kansrijke initiatieven in de regio. 

 Deze minor verzorgt de inhoudelijke kwaliteit en kennis en het ondersteunt daarmee dit project.  

 De wereld waarin we leven verandert continu. De wijze van funding van ondernemingen verandert daar ook in mee. Afgelopen jaren zijn dan ook talrijke nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan, zoals bijvoorbeeld crowd-funding, micro-financiering en broodfondsen. En voor start- and scale-ups zijn er natuurlijk de mogelijkheden van Venture Capital en Participatiemaatschappijen. 

 Voor start- and scale-ups is het van belang zich te onderscheiden, na te denken over welke waarde zij toevoegen. En dan niet allen in financiële termen, maar ook in maatschappelijk opzicht.  

 Ontwikkelingen op het gebied van sustainablity, zoals circulaire economie, nieuwe business-modellen en de financiering daarvan komen aan bod. 

 Studenten werken mee aan het opzetten van een pitch-evenement, waarvoor kansrijke investeringsprojecten worden gescout en beoordeeld worden. Dit evenemene zal in samenwerking met meerdere opleidingen worden uitgevoerd. 

 Studenten geven vorm aan het verder professionaliseren van het fonds. Zoals ondernemerschap, marketing, werving van fondsen, onderhouden van netwerken. Zij doen dit in de vorm van een onderzoeksproject. De onderzoeksprojecten worden in samenspraak met het lecotraat New Finance gedefinieerd, als dan niet in samenwerking met externe partijen.  

 Studenten werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en leggen deze vast in een portfolio.  

 Het succesvol volgen van deze minor leidt tot een aanbeveling voor het bestuur van HSIF. 

Leerdoelen

In de minor komen de volgende onderwerpen aan bod. Studenten kiezen zelf welke onderwerpen zij willen uitdiepen en waarin zij een bijdrage gaan leveren aan kennisopbouw enerzijds en anderzijds aan de professionalsering van het Student Investment Fund. 

 Hieronder een opsomming van belangrijke thema’s die aan bod komen: 

 

  • Finance basics – bij elke deelnemer dient een basiskennis te worden gevormd over waardering van investeringen en financiering 
  • Waardecreatie – In de minor zal niet alleen aandacht zijn voor financiële waardecreatie, maar ook voor sociale en duurzaamheid waarden 
  • Beoordeling investeringsvoorstellen – Het fonds zal regelmatige investeringsvoorstellen moeten beoordelen. Het doel is te komen tot (een verbetering van) procedures en criteria waarlangs investeringen worden beoordeeld 
  • Marktontwikkelingen / eco-systeem – het fond zal een heldere positionering moeten hebben als aanbieder van funding, daarnaast zal er samengewerkt worden met partijen die startende ondrnemingen helpen om de business op te zetten. Het zogenaamde eco-systeem rondom investeringen is van cruciaal belang 
  • Start-up funding – hier komen de verschillende wijze van financiering aan bod en de behoefte in verschillende levensfasen 
  • Ondernemerschap, marketing – niet alleen het fonds, maar ook de te beoordelen investeringsprojecten moeten beoordeeld worden op ondernemerschap en marketing 
  • Fondsmanagement en governance – het fonds aandacht moeten besteden aan het managen van de investeringen. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijke verantwoordingsstructuur en bestuur (governance) 

Ingangseisen

Schrijven van een gemotiveerde brief voor deelname en C.V.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt op Blackboard  

Rooster

Periode van uitvoering:  Studenten kunnen instromen bij de start van elke nieuwe onderwijsperiode 

Semester 1.1 en 1.2 

Semester 2.1. en 2.2 

Inroostering: wordt nog nader bekend gemaakt.  

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:  

  1. Opzetten en uitvoeren van een pitch-evenement 

Dit deel telt voor 40% mee in het eindcijfer.   

  1. Uitvoeren onderzoeksproject

Dit deel telt voor 40% mee in het eindcijfer.  

  1. Persoonlijke portfolio met daarin onder andere persoonlijke ontwikkelopdrachten en reflectie daarop, advies- en communicatievaardigheden en inhoudelijkecasuïstiek(20%) 

 Alle onderdelen moeten met minimaal een 5.5 worden afgerond. Mochten deze onderdelen  onverhoopt onvoldoende zijn dan krijgt de student na uiterlijk tien lesweken een tweede gelegenheid aangeboden.  

 Bij onvoldoende afronding na de herkansingsperiode geldt dat de student zich opnieuw voor de minor moet inschrijven.