Kies op maat

Inloggen Menu

Sportpsychologie

Staat binnen jouw toekomstige beroep presteren centraal? Ben jij geboeid door bijvoorbeeld motivatie, concentratie en doelen stellen? Ben je zelf een fervent sporter of train of coach je sporters? Dan is de minor Sportpsychologie interessant voor jou!

 

Sportpsychologie is een prestatiepsychologie en richt zich op de vraag hoe mensen mentaal sterk kunnen worden of blijven om zo optimaal mogelijk te presteren binnen hun sport. Natuurlijk bestaan er meerdere gebieden waarbinnen mensen prestaties moeten leveren, zoals werk of school. Ook op deze prestatiegebieden zijn de sportpsychologische principes toepasbaar. Binnen de minor sportpsychologie worden de basiskennis en mentale vaardigheden uit de sportpsychologie behandeld.

 

Het onderwijs voor de minor Sportpsychologie vindt verspreid over twee blokken plaats.

 

In blok 1 worden de basisbegrippen uit de sportpsychologie behandeld, zoals de begrippen goal setting, flow, concentratie en motivatie. Van deze basisbegrippen komt de wetenschappelijke achtergrond en de toepassing van de theorie in de praktijk aan bod.

Aan het eind van het eerste blok onderzoekt de student aan de hand van een interview hoe sportpsychologie in de praktijk wordt toegepast.

Naast het interview wordt het blok afgesloten met een toets.

 

In blok 2 wordt de toepassing van de sportpsychologie in de praktijk verder uitgediept in een werkstuk.

Daarnaast dienen de geleerde begrippen als basis voor een presentatie over een specifiek sportpsychologisch onderwerp naar keuze. Voorbeelden van specifieke sportpsychologische onderwerpen zijn eetstoornissen, blessures en drop-outs.

 

Tot slot worden er in blok 2 gastcolleges aangeboden door praktiserend sportpsychologen.

Leerdoelen

  • De student kan de basisbegrippen (persoonlijkheids-, toestands- en sociale factoren) uit de sportpsychologie beschrijven.
  • De student kan de relatie tussen bovengenoemde basisbegrippen en de sportprestatie beschrijven.
  • De student kan de bij de basisbegrippen behorende interventietechnieken omschrijven en weet wanneer en hoe deze interventietechnieken toegepast kunnen worden.
  • De student kan zelfstandig literatuuronderzoek doen naar de oorzaken, achtergronden, diagnostisering en interventietechnieken van een specifiek sportpsychologisch onderwerp.
  • De student kan met behulp van bovengenoemde basisbegrippen en interventietechnieken situaties uit de recreatieve -, prestatieve - of topsportpraktijk analyseren en kan voor de betreffende sportpraktijk aanbevelingen doen.

Ingangseisen

Geen.

Toetsing

Blok 1 wordt afgesloten met de volgende toetsvormen:

·       multiple choice toets (20% totaalcijfer)

·       uitgewerkt interview (20% totaalcijfer)

 

Blok 2 wordt afgesloten met de volgende toetsvormen:

·       presentatie over sportpsychologisch onderzoek (20% totaalcijfer)

·       werkstuk (40% totaalcijfer)

·       Presentie (0%, voorwaardelijk)

 

Zoals hierboven staat weergegeven, is er een verplichte presentie (ongeveer 16 uur) voor de colleges van blok 2.

 

De 15 studiepunten worden toegekend wanneer er gemiddeld minimaal een 5,5 is behaald, het minimale deelcijfer een 5 is en aan de presentie-eis heeft voldaan.

Literatuur

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2019). Foundations of Sport and Exercise Psychology, 7th edition. Champaign: Human Kinetics

Rooster

In blok 1 wordt er gewerkt met de volgende werkvormen:

- hoorcolleges

- werkcolleges

- responsiecolleges

- intervisiebijeenkomsten

- opdrachten

- toets

 

In blok 2 wordt er gewerkt met de volgende werkvormen:

- responsiecolleges

- intervisiebijeenkomsten

- gastcolleges

- opdrachten