Kies op maat

Inloggen Menu

De impact van sport, het creëren van maatschappelijke waarde in de stad.

Wil je een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan is dit de minor voor jou! Deze minor draait om de maatschappelijk impact van sport en bewegen in kwetsbare wijken. De vraag “Hoe kunnen we de kwaliteit van leven in kwetsbare wijken verbeteren door middel van sport en bewegen?” staat centraal. Vele partijen, zoals de overheid, sportverenigingen, welzijn en onderwijs, zijn betrokken bij het creëren van sport- en beweegaanbod. Doordat je samenwerkt met deze partijen en praktijkgericht aan de slag gaat, leer je hoe je maatschappelijk waarde kunt creëren met sport. Daarbij bouw je ook een netwerk op in het werkveld en ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt voor een succesvolle start van jouw carrière op het gebied van sport in de wijk. Een oud-student van deze minor heeft een baan weten te bemachtigen als Domeinondersteuner ‘Aantrekkelijke Stad’ bij de gemeente Den Haag. Ben jij de volgende met zo’n gave baan?

 

Oud-student van de minor De Impact van Sport vertelt:

“De minor Impact of Sport heeft mij geleerd om complexe maatschappelijke vraagstukken te analyseren en deze vanuit de behoefte van diverse doelgroepen op te pakken. Het combineren van de theorie en de praktijk zorgt ervoor dat je veel ervaring kan opdoen en gelijk een netwerk opbouwt in het werkveld. Hierdoor gaan de uitdagingen echt bij je leven!”
- Tom Arnoldus

Oud-student en via de minor doorgestroomd naar een afstudeertraject waar hij een scriptie-prijs voor heeft gewonnen Daarna is hij aan de slag gegaan bij de gemeente Den Haag als Domeinondersteuner bij OCW. In die functie werkt hij met ons samen aan het verbinden van sportaanbieders en bewoners in Moerwijk.

 

 

Met welke vraagstukken ga je aan de slag?

In deze minor gaan we aan de slag met sport als middel bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.
1. De maatschappelijke betekenis van sport in de wijk: wat is bekend over de rol, waarde en impact van sport in kwetsbare wijken?
2. Organisatie van sport en samenwerking met andere organisaties (sluit aan bij de netwerkhogeschool): wat is bekend over de manier waarop sport wordt georganiseerd door verschillende formele en informele sportaanbieders en over de samenwerking met bewoners en andere stakeholders in de wijk?
3. Hoe werken bekende stichtingen zoals de Krajicek Foundation, Cruyff Foundation, 3x3 Unites, het Ouderenfonds, ISA en anderen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners in kwetsbare wijken en wat is daar voor nodig?
4. Welke stakeholders zijn betrokken bij het organiseren van sporten en bewegen in kwetsbare wijken, welke rollen hebben zij en hoe werken zij met elkaar samen?
5. Over welke basisvaardigheden dienen studenten volgens professionals te beschikken wanneer zij na hun studie aan de slag willen in het domein van sport en bewegen in kwetsbare wijken? Wat hebben zij nodig om na hun studie maatschappelijke waarde te creëren door middel van sport en bewegen?

Leerdoelen

De kerncompetenties van de minor zijn:

1. Onderzoeken en ontwikkelen – Je onderzoekt en ontwikkelt het sport- en beweegaanbod.
2. Coördineren, positioneren en begeleiden - Je leert hoe sport- en beweegaanbod in kwetsbare wijken wordt gecoördineerd, gepositioneerd en begeleid.
3. Evalueren en adviseren - Je leert hoe sport- en beweegaanbod wordt ontwikkeld en leert een bijdrage te leveren aan de evaluatie en advisering met betrekking tot strategie en beleid omtrent sport en bewegen.

Je werkt aan de volgende competenties:

• Samenwerken / communiceren
• Omgaan met diversiteit (in de opleiding en in de samenleving)
• Draagvlak creëren, betrekken van eindgebruikers
• Netwerken
• Onderzoeken / analyseren

Ingangseisen

Je hebt minimaal je propedeuse afgerond en je moet in het derde of vierde studiejaar zitten.   

Voor aanvang wordt vastgesteld of je voldoet aan de ingangseisen.

Studeer jij Sportkunde, HALO, Social Work, Pedagogiek, Integrale Veiligheidskunde of Bestuurskunde? Dan is deze minor interessant voor jou. Volg je een andere opleiding, maar ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Dan kun jij je ook aanmelden.

Literatuur

Artikelen en andere leermiddelen worden online beschikbaar gesteld, waaronder:                                   

• Baart de la Faille-Deutekom, M. (2016). Kracht van sport. Lectorale rede. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Hogeschool Inholland.
• Coalter, F. (2007). A wider social role for sport. Who’s keeping the score?
• Eekeren, F. van (2016), De Waardenvolle Club. Nieuwegein: Arko Sports Media
• KPMG, brancherapport Sport (2019)

Rooster

Werkvormen en verdeling van je studielast

Werkvormen: Er wordt gebruik gemaakt van seminars, werkcolleges, praktijkopdrachten en bedrijfsbezoeken/meeloop-stages.  

Werkcollege 16 uur per blok (2 uur per week)

Bedrijfsbezoek  128 uur per blok (16 uur per week) 

Seminar 12 uur per blok (1,5 uur per week), praktijkopdracht 12 uur per blok (1,5 uur per week)

 

Contacturen per week

Je hebt 23 contacturen per week.  

Toetsing

- De minor wordt individueel getoetst in week 9 van de onderwijsblokken. In week 10 is ruimte voor herkansingen.

- Je rondt de minor af door voor de toetsen minimaal een 5.5 te halen en te voldoen aan de participatieplicht.

De minor wordt getoetst door middel van individuele portfolio's.

Aanvullende informatie

Heb je vragen over deze minor? Schroom dan niet om contact op te nemen met de docent(en).

Ben je een student aan De Haagse Hogeschool? Dan kun je je inschrijven via Osiris.

Benieuwd naar alle Kies op Maat (KOM) minoren van De Haagse Hogeschool? Je vindt een overzicht in de KOM Minorkrant (brochure) van De Haagse Hogeschool.