Kies op maat

Inloggen Menu

Fotografie

De minor ‘Fotografie in Beeld’ is een introductie in de wereld van de

fotografie. In deze minor staat vooral het leren ‘kijken’ centraal. Het

doel van deze minor is dat dit ‘kijken‘ leidt tot betekenisvolle

beelden, beelden die de ideeën van de maker vorm geven. Om dit te

bereiken is kennis van de fotografische techniek noodzakelijk, deze

(basis) techniek komt in de minor uitgebreid aan de orde. Naast

deze praktische kennis is er in deze minor veel aandacht voor de

fotografie vanuit historisch en theoretisch perspectief. Wat is de

betekenis van beeld, is die betekenis eenduidig, is die betekenis te

sturen?

De minor wordt aangeboden in een Nederlandse en Engelstalige versie,

‘Fotografie in Beeld’ resp. ‘Photography in Focus’.

Leerdoelen

-De student kan een communicatie idee vertalen naar een fotografisch beeld.

-De student kan verschillende fotografische (basis) technieken effectief inzetten.

 -De student kan op basisniveau programma’s voor beeldbewerking; Photoshop,

   InDesign en Lightroom,   toepassen in zijn werkproces.

 -De student is op de hoogte van historische ontwikkelingen binnen de fotografie 

  en kan deze analyseren en becommentariëren.

 -De student kan zijn visie op hedendaagse uitingen van fotografie of beeldende

  kunst tonen.

 -De student kan mondeling (presentaties) en schriftelijk (logboek) reflecteren op

  zijn ontwikkelingsproces.

 - De student is in staat tijdig de opdrachten af te ronden die voldoen aan de

   inhoudelijke en product criteria (fotoboek (of boeken) met een vastgestelde

   minimum omvang en formaat).

Aanvullende informatie

Het volgen van de minor gaat de student ongeveer 175 euro aan materiaal kosten. Minor wordt onderwijskundig opgebouwd rond de principes van 'Blended Learning'. 2

 

- De student moet beschikken over een laptop met daarop een werkende versie van Adobe CC (in ieder geval Photoshop en InDesign) een digitale spiegelreflex camera en een goed functionerend statief.)

Ingangseisen

De student moet beschikken over een laptop, een goede digitale spiegelreflex camera en een goed werkend statief.

Verder moet de student beschikken over Photoshop of Lightroom (beeldbewerking) en InDesign (layout).

 

Een motivatiebrief toevoegen.

Toetsing

De minor als geheel is 15 ects, onderverdeeld in :

 

Praktijk (75%)  

De student voert vijf praktische opdrachten uit (vier verplicht en een vrij) die worden gepresenteerd in het digitaal portfolio in BlackBoard. De docent beoordeelt het werk en geeft de student feedback.

In week 8 wordt bepaald of de student deze digitale uitwerking van de opdrachten met een voldoende of onvoldoende heeft afgerond. Bij een voldoende beoordeling kan de student deelnemen aan het mondelinge assessment in week 10. Tijdens dit assessment presenteert de student de opdrachten in een fotoboek. Het boek bevat de uitwerking van de 4 verplichte praktijkopdrachten en de uitwerking van de vrije opdracht ‘Fascinatie’. Het cijfer wordt na het assessment door de praktijkdocent in overleg met de theoriedocent bepaald.

Competenties: Creërend vermogen en communicatief vermogen.

                      

Theorie (25%)

De student levert 2-wekelijks geschreven opdrachten in via het digitaal portfolio in Google Drive. De docent beoordeelt het werk en geeft de student feedback. Eind week 8 dienen alle opdrachten ingeleverd en beoordeeld te zijn.

 

De student heeft de minor afgerond, en recht op 15 studiepunten, als de theorie opdrachten en het assessment beide met een voldoende zijn beoordeeld.

De herkansing vindt plaats in week 10 van de volgende periode.

Literatuur

N.v.t.

Rooster

Contacttijd  praktijk 60 lesuren

Contacttijd theorie 45 lesuren

Globaal 25% contacttijd en online communicatie, 75% opdrachten en zelfstudie.