Kies op maat

Inloggen Menu

Psychologie

De  minor bestaat uit drie modulen.
 
Module 1: Stromingen in de Psychologie
Elke week wordt er een stromingen besproken. Alle belangrijke benaderingen komen aan de orde:  de biologische psychologie, de psychodynamische benadering, het behaviorisme, de cognitieve psychologie, de humanistische psychologie,  de systeemtheorie en de transactionele analyse.  De begrippen en theorieën worden toegepast op herkenbare situaties en specifiek gedrag.
 
Module 2: Thema’s in de Sociale Psychologie : de invloed van anderen.

Onderwerpen: gedachten en gevoelens, beïnvloeden, cognitieve dissonantie, sociale perceptie en cognities, groepsgedrag, etc.


Module 3: het project, je verzamelt kennis en inzichten uit vakliteratuur over een zelfgekozen onderwerp.

Leerdoelen

De student kan:
- menselijk gedrag vanuit meerdere perspectieven (inter- en intrasubjectief; causale, circulaire en andere verbanden)  analyseren, beschrijven en verklaren  - paradigmawijzigingen in de psychologie beschrijven en factoren die daarbij van invloed zijn benoemen.
- recente ontwikkelingen in de psychologie beschrijven.
- vooronderstellingen, onderliggende mensbeelden, toepassingen en  maatschappelijke betekenissen van stromingen in de psychologie beschrijven.
- problemen en beperkingen van wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag benoemen.
 
De student kan
- kernbegrippen en inzichten van zeven belangrijke stromingen in de psychologie gebruiken bij het beschrijven van gedrag en interacties.
- het gedrag van mensen in alledaagse situaties beschrijven en sociale invloeden herkennen en benoemen.
- de verworden kennis vertalen naar de eigen beroepspraktijk.
- door middel van deskresearch onderzoek doen naar menselijk gedrag.
- wetenschappelijk onderbouwde inzichten presenteren
- informatie en ideeën overbrengen door middel van visualisaties en activiteiten die aanzetten tot inzicht, inspiratie en verandering. (zie beroepscompetenties HT: 10).

Aanvullende informatie

Ingangseisen

Goede beheersing Engelse taal: geen moeite met het bestuderen van een flinke hoeveelheid wetenschappelijke Engelstalige literatuur.

Toetsing

Module 1: A tentamen (mc vragen): 60% en B tentamen 40% (open en mc-vragen).
 
Module 2: opdrachten (voorwaardelijk: moeten Voldaan zijn) en tentamen (mc vragen).
Module 3: een interactief college over het onderwerp van het project tijdens een van de projectgroepbijeenkomsten / presentatie (40% cijfer module 3); in week 9 worden de projecten afgesloten tijdens een ‘markt’ waarop elke groep een  Infographic en pitch het onderzoek presenteert. In week 8 wordt er een kort verslag ingeleverd. (samen ook 60% van module 3).
De student heeft de minor met een voldoende afgerond als de student voor elke module een 5,5 of hoger heeft.
Weging voor eindcijfer:
module 1: tentamen                        1/3  eindcijfer
module 2: opdrachten en tentamen   1/3  eindcijfer
module 3: presentatie  en verslag      1/3  eindcijfer
 
Het A tentamen van module 1 is een wekelijks tentamen in week 2 t/m 8.
Het B tentamen van module 1 en het tentamen van module 2 is in week 9 van periode 2.
De herkansingen zijn in week 10 van periode 3.
Opdrachten (module 2) en de interactieve colleges (module 3) zijn verdeeld over de weken van de periode.
De eindpresentatie van het project is in week 9. In week 8 moet het verslag worden ingeleverd.
De herkansingen van de opdrachten, de presentaties en het verslag zijn in week 10 van periode 2.

Literatuur

Boek: Approaches to Psychology, W.E.Glassman en M.Hadad, 2013, 6e editie.

Sociale Psychologie, E. Aronson, e.a. 2018, 9e editie.


Rooster

Hoor-en werkcolleges: 14 uur per week
Projectwerk: 12 uur per week
Opdrachten: 2 uur per week
Zelfstudie: 12 uur per week