Kies op maat

Inloggen Menu

Financiële Markten

Het verschaffen van inzicht in de werking van het internationale financiële system.

 • Financiële markten en instellingen
 • Risico , regulering en innovatie
 • Het eurosysteem
 • Monetaire theorie en – politiek
 • Juridische aspecten van de markten
 • Financiele producten
 • Internationale economische ontwikkelingen

Leerdoelen

Kennis van – en inzicht in de werking van financiële markten.

In deze minor komen de volgende competenties aan bod:

TC1, niveau 2: probleemherkenning:

Kan een probleem onderkennen, morgelijke oorzaken en dwarsverbanden indentificeren. Kan ter zake doende informatie inventariseren en uitwerken.

GC2, niveau 2: schakelen en verbinden:

Kan vraagstukken in een breder (theoretisch) kader plaatsen om daarmee te komen tot vernieuwende bruikbare inzichten. Benadert zaken over de grenzen van het eigen vak of afdeling. Ziet het belang van contacten in, benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

GC7: verantwoord handelen:

Kan handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en ethische normen en waarden. Voert afgesproken werkzaamheden volgens richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met de eigen belangen, ideeën of opvattingen. Gaat zorgvuldig en discreet om met informatie over personen en\of de organisatie.

Aanvullende informatie

Inhoud van de minor wordt ieder jaar deels aangepast aan de financieel – economische actualiteit.

Voor meer informatie neem contact op met MO-Minors@hhs.nl

Ingangseisen

Basiskennis algemene-,monetaire economie (ter beoordeling minorcoördinator)

Studenten Bedrijfskunde MER : 4e jaars studenten

Toetsing

 • Tentamen Economie (min. 55 pnt)
 • Tentamen Geld en Recht (min. 55 pnt)
 • Tentamen Fin. Producten (min. 55 pnt)

Het betreft 3 los van elkaar staande tentamens , cijfercompensatie is niet mogelijk

Toetsing eind blok 2 , evt. herkansing eind blok 3.

 • Economie : deels MP , deels open vragen (o.a n.a.v artikelen Financieel Dagblad)
 • Geld en Recht : open vragen
 • Fin. Producten : deels MP , deels open vragen (o.a n.a.v lezingen gastsprekers)

 Opdrachten :

 • Opstellen paper ( V / NV )
 • Dagexcursie DNB ( V / NV )
 • 2 studietrips ( V / NV )
 • Mondeling ind. Literatuur ( V / NV )
 • Gastcolleges ( V / NV )

 Tentamencijfers worden vrijgegeven als aan alle 5 opdrachten is voldaan.

Literatuur

"Handboek Financiële Markten” – Jac Besuijen en Pieter van Hoeken – Uitgeverij NIBESVV

“Financieel Recht” – de Bos en Slagter – uitgeverij Kluwer

Gedurende de gehele duur van de minor : Het Financieele Dagblad

Rooster

Nog niet beschikbaar.