Kies op maat

Inloggen Menu

Seksualiteit en diversiteit

De minor heet Seksualiteit en diversiteit. Het onderwijs gaat zowel over seksualiteit als over seksuele diversiteit/genderdiversiteit. Seksualiteit en seksuele diversiteit krijgen beide ongeveer evenveel aandacht in het onderwijs. Bij seksuele diversiteit en genderdiversiteit gaat het niet alleen over lhbti maar ook over heteroseksualiteit en cisgender. Ook wordt aandacht besteed aan seksualiteit en culturele diversiteit. 

In de minor wordt de aandacht ongeveer gelijk verdeeld over: 

- seksualiteit en seksuele / genderdiversiteit 

- onderwijs en hulpverlening 

- doelgroepen kinderen en volwassenen 

- heteroseksualiteit en homoseksualiteit 

- cisgender en transgender. 

Leerdoelen

  1. In hoorcolleges verwerven van actuele kennis en inzicht in seksualiteit, seksuele gezondheid, seksuele diversiteit en genderdiversiteit.
  2. Via trainingen leren communiceren op professionele en ontspannen wijze in de context van beroep over seksualiteit, seksuele diversiteit en genderdiversiteit in seksuele vorming, counseling en deskundigheidsbevordering.
  3. Tijdens projecten het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek over een vraagstuk op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit op basis van het biopsychosociale model. 
  4. Het ontwikkelen van een lhbti-inclusief preventie-instrument waarmee de maatschappelijke acceptatie en sociale inclusie van lhbti wordt bevorderd

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor hoofdfase-studenten. 

De kwalitatieve ingangseisen zijn:   

- beheersing van communicatieve basisvaardigheden 

- beheersing van educatieve óf hulpverlenende vaardigheden 

- affiniteit met lhbti-inclusie, seksuele zelfbeschikking, sekspositieve vorming.

Literatuur

Heemelaar, M. (2022). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Handboek jeugd, zorg en welzijn. Alleen de 6e druk is geschikt, eerdere drukken zijn achterhaald. 

Leusink, P. & Ramakers, M. (red.) (2014). Handboek seksuele gezondheid. Probleem-georiënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN 9789023246510

Rooster

Er worden drie vakken aangeboden:

Hoorcolleges 

Werkgroep: wekelijks een vaardigheidstraining van 2 klokuren, fysiek op school.

Projectgroep: wekelijks werkoverleg, elke 2 weken projectbegeleiding.

De lesdagen worden eind augustus vastgesteld. Studenten dienen rekening te houden met een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week. De studiebelasting is evenredig verspreid over het half jaar.

Toetsing

Kennis en inzicht wordt getoetst in twee toetsen (blok 1 en blok 2) met Multiple Choice-vragen en open vragen. Beoordeling: cijfer. Minimaal voor de twee toetsen gemiddeld 5,5. 

Toets voor de vaardigheden is een afsluitend reflectieverslagen eind blok 1 en eind blok 2. Hierin wordt minimaal gereflecteerd op de leerervaringen tijdens de bijeenkomsten, een individuele presentatie over een seksueel onderwerp naar keuze in blok 1 of 2 en in beide blokken een assessment (blok 1 uitvoer van een seksuele vormingsactiviteit en blok 2 sekscounselinggesprek.  

Tezamen minimaal 5,5 

Aan het eind van elk blok levert de projectgroep een groepsprojectverslag in. Elk lid van de projectgroep levert ook een individueel verslag in. Groepsverslag en individueel verslag worden beoordeeld met 1 berekend cijfer.  

Indien het groepsprojectverslag bij blok 1 onvoldoende is, krijgt de groep gerichte feedback om snel de ontwerprapportage voldoende af te ronden, zodat verder gegaan kan worden met het project in blok 2, waarbij de activiteit op basis van het ontwerp van blok 1 wordt uitgevoerd. 

Tijdens minorevenementen in week 10 en 20 worden de projecten gepresenteerd aan de opdrachtgevers. 

Week 9 en 10 en week 19 en 20 

Aanvullende informatie

Het gehele onderwijs in deze minor is lhbti-inclusief en biedt prominent aandacht aan het verbeteren van de positie van vrouwen bij seksualiteitsvraagstukken. Mensenrechten als zelfbeschikking zijn uitgangspunt