Kies op maat

Inloggen Menu

Extended Reality Online

De digitalisering kruipt steeds verder onze werkelijkheid in. Door middel van VR en AR kunnen we nieuwe werelden introduceren of aan de huidige wereld nieuwe lagen toevoegen. Maar hoe wenselijk zijn deze nieuwe of 'extended' realities? Door gebruik te maken van 3D software, game engines, beeldbewerking, motion graphics en 360° video, onderzoek je de toegevoegde waarde van al deze nieuwe werkelijkheden. Door het ontwikkelen van ervaringen voor VR- en AR-sets, games, mobiele toepassingen en installaties zoek je de impact en relevantie op voor ons allemaal.

 

In de minor Extended Reality ontwerp je in groepsverband en individueel op onderzoekende en kritische wijze innovatieve toepassingen en concepten voor de echte en de virtuele wereld. Je maakt hierbij onder andere gebruik van 3D applicaties, animatie- en beeldbewerking-software, programmeren en game-engines.

De minor zal grotendeels in VR plaatsvinden.

Voor wie is deze minor geschikt?

Studenten die hun eerste stappen in VR willen zetten. De student is geïnteresseerd in het vormen van een kritische blik op wat een virtuele werkelijk voor hen kan betekenen. Daarnaast zullen de studenten een basis niveau ontwikkelen om in staat te zijn zelf een virtuele omgeving te ontwikkelen.

 

 

 

Leerdoelen

Je leert:

 • conceptueel en kritisch na te denken over de toegevoegde waarde van extend reality
 • relevante vragen te formuleren voor toepassingen van XR en hierover kennis te ontwikkelen
 • een visie te ontwikkelen op de urgentie en relevantie van extended reality en deze tot uitdrukking te brengen in een project
 • een kritisch standpunt in te nemen en in gesprek feedback en reflecties uit te wisselen over lopende projecten
 • te experimenteren en een iteratief werkproces in gang te zetten binnen de context van je project en projectgroep
 • kennis te ontwikkelen over reeds beschikbare technieken én over technieken die nog in ontwikkeling zijn of op het punt staan door te breken

Ingangseisen

De studenten moeten in het bezit zijn van een computer die geschikt is voor gevorderd grafisch werk.

Selectiecriteria

 • Een korte motivatiebrief (max. 1 A4) waarin de student de interesse en ervaring in technologie en fascinatie voor onderzoek en experiment binnen dit domein beschrijft. Daarnaast is het van belang dat de student omschrijft in welke rol binnen een teamverband hij/zij een bijdrage denkt te kunnen leveren.
 • Portfolio

 

Selectie: doorlopend, conform de deadline gepubliceerd door Kies op Maat.

Literatuur

Geen aan te schaffen literatuur

Rooster

Nog nader te bepalen

Toetsing

Binnen de cursus worden op een aantal beoordelingsmomenten ingebouwd. Gebaseerd op presentaties en vorderingen van het onderzoek en reflectie op het maakproces. Aan het einde van de module worden de presentatie van het project, onderzoek en de reflectie op het maakproces beoordeeld. De beoordelingen worden individueel en op het mogelijk gemaakte groepswerk gegeven. De module wordt afgesloten met een (online) expositie.

Beoordelingscriteria

De student

 • laat veel maak-experimenten zien, heeft relevant technisch onderzoek gedaan en kan hier goed op reflecteren
 • is in staat om in een samenwerking de principes van ‘onderzoek door ontwerpen’ toe te passen en hierbij een iteratief proces te doorlopen
 • kan zijn werk en proces aan een publiek presenteren en toelichten op een inhoudelijke, begrijpelijke manier.

Aanvullende informatie

Fulltime minor, 100% aanwezigheid van de contacturen vereist. Een goede stabiele vaste internetverbinding aan de computer is belangrijk

 

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.