Kies op maat

Inloggen Menu

Spatialisation Design

Jouw kijk op je omgeving laten zien en een ruimtelijk probleem oplossen?

In de ontwerpminor Spatialisation Design werk je aan je eigen ontwerpvraag in het ruimtelijke domein. In jouw project ontwikkel je een idee of visie over een ruimtelijke kwestie en hierbij maak je een fysiek werk.

 

Je project bevindt zich in een realistische en maatschappelijk context. Je eigen ontwerpbenadering en schaalniveau staan centraal. Je ontdekt wat jij met je project wilt bereiken en hoe je dat met materiaal, beeldende middelen, techniek en verkregen inzichten kunt realiseren. Je komt al makend en onderzoekend tot een uitspraak. Je kunt je project meer als maker, als onderzoeker of als organisator aanvliegen.

 

Je werkt zelfstandig en hebt zelf de regie. Je formuleert een projectvoorstel dat je in één semester van begin tot eind kunt realiseren. Je verkent de stand van zaken aan het begin door vragen te stellen als: Wat is er al? Wat is er al eerder gedaan? Wat is al bekend? Wie zijn de stakeholders? Wat zijn de fysieke, materiële en technische eisen? Welke experts betrek je hierbij? Welke (emotionele) belangen of andere factoren spelen er mee?

 

Aan de hand van je bevindingen stel je ontwerpeisen op. Wat wil je bereiken? Welke ruimtelijke ingrepen wil je doen? Wat zijn daarvan de gevolgen? Je onderzoekt de verschillende mogelijkheden van je concept: je doet maakstudies, vormstudies en raadpleegt literatuur. Daarna kies je één mogelijkheid die je uitwerkt in één of meer producten. Aan het eind van het semester vindt een projectpresentatie plaats in woord, beeld en materiaal. Ook de documentatie van het onderzoek dat voor dit project is verricht wordt getoond.

 

HKU heeft verschillende werkplaatsen waar je jouw ontwerpen kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld in de werkplaats Makerspace aan de slag met 3D-printen. Je kunt in de houtwerkplaats of de metaal/kunststof werkplaats jouw ontwerp maken. En in de werkplaats Blackbox kun je experimenteren met interactie met sensoren en virtual reality.

 

Waarom deze minor?

Je bent geïnteresseerd in ruimtelijke vraagstukken en in het zoeken naar een eigen visie, werkwijze en rol om daarmee als ontwerper om te gaan. In dit project krijg je de kans van idee tot uitwerking jouw kijk op je omgeving vorm te geven en je 'uitspraak' in fysiek werk te laten zien. Met hulp van experts.

 

 

Leerdoelen

 1. Zelfstandig een ontwerpproject opzetten en een ontwerpproces vormgeven in het ruimtelijke domein en tot een presentatie uitwerken.
 2. Onderzoekend en makend werken en tot een uitspraak komen.
 3. Het ontwikkelen en benoemen van je eigen ontwerpmogelijkheden en -werkwijzen.
 4. De gevolgen van een ingreep te onderzoeken, te benoemen en te verbeelden.
 5. Referentieprojecten en oplossingen of experimenten van andere ontwerpers in verschillende disciplines te zoeken en de betekenis daarvan voor jouw project te benoemen.
 6. Te reflecteren over je eigen werkproces en dat met anderen te bespreken.
 7. Samen te werken waar je dat wenselijk acht.
 8. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.

Rooster

Verplichte contacturen per week: 12 uur

Zelfstudie uren: 28 uur

Gezien de aard van het project is volledige aanwezigheid en actieve inzet noodzakelijk in alle fasen en bijeenkomsten.

Toetsing

Je houdt een presentatie, levert documentatie van onderzoek en voert een gesprek met een commissie. De beoordelende commissie bestudeert de documentatie, bekijkt de eindpresentatie, en bespreekt de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein van elk van de studenten.

Beoordelingscriteria

Je geeft aan of je in je project in meer of mindere mate als onderzoeker, maker of organisator hebt gepositioneerd. Afhankelijk daarvan kunnen specifieke leeruitkomsten gewenst zijn.

 

In algemene zin geldt het volgende:

 1. Je presenteert en onderbouwt overtuigend wat je met het project wilde bereiken, het ontwerpproces en je eigen keuzes in uitwerking en methodes.
 2. Je bent tot een uitspraak gekomen en toont regie over de totstandkoming daarvan.
 3. Je laat zien dat je verschillende verbindingen hebt gelegd en expertise hebt gezocht, en verkregen inzichten integraal in je project hebt ingezet.
 4. Je hebt onderzoekend gewerkt en doordachte keuzes gemaakt op grond van onderzoek.
 5. Je laat zien wat het project betekent voor jouw rol en werkhouding.

Aanvullende informatie

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.