Kies op maat

Inloggen Menu

Experience Design

Zoek jij als maker, ontwerper of creatieve professional naar manieren om mensen echt te raken? Tijdens de minor Experience Design leer je hoe je betekenisvolle ervaringen en belevenissen kunt ontwerpen, organiseren en realiseren. We organiseren ons als een sociaal betrokken creatief bureau waarin we samenwerken aan uitdagende vragen en je tegelijkertijd werkt aan een eigen portfolio waarin je laat zien hoe jij in de wereld staat.

 

Inhoud
De minor is opgedeeld in drie fases

 1. In de eerste fase ontwikkel je je eigen positie als maker, ontwerper of creatieve professional en onderzoek je - samen met anderen - je eigen doelen en uitgangspunten. Vervolgens kies je samen een vorm (als creatief bureau, als werkplaats, atelier of als …) waarin je effectief kunt samenwerken. 
 2. In de tweede fase onderzoek je zelf gekozen inhoudelijke thema’s (vanuit bijvoorbeeld kunst, cultuur, duurzaamheid, leren en samenleven) en kom je tot eerste ideeën over mogelijke oplossingen. Je maakt connecties met andere partijen om je eigen netwerk te versterken. 
 3. In de derde fase ga je een ervaring ontwerpen en realiseren. Je presenteert tenminste een ‘proof of concept’ van het idee of concept dat je vanuit de eerdere fases hebt ontwikkeld.

In elke fase werk je vanuit iteraties en prototypes. Je past in elke fase de kennis uit de vakgebieden (design thinking, waarde-creatie, mediacontext, projectmanagement en branding) direct toe in het ontwerpen. Je werkt daarbij samen met je medestudenten maar in alle gevallen blijf je scherp op dat wat jij als onderdeel van verschillende teams hebt bijgedragen. Je werkt immers aan een eigen portfolio!

Leerdoelen

De student is in staat om:

 • in teamverband een organisatievorm (zoals een creatief bureau) op te zetten waarin op effectieve en actieve wijze wordt gewerkt aan (hogere) doelen en ambities;
 • via iteraties en prototyping ervaringen te ontwerpen die leiden tot een nieuw perspectief op een vraagstuk;
 • gemaakte keuzes in het ontwerpproces te onderbouwen vanuit de verschillende rollen (onderzoeker, maker, ontwerper) die horen bij de experience designer;
 • zijn of haar eigen ambities, principes en uitgangspunten als maker, ontwerper en/of creatieve professional (de experience designer) helder verwoorden en beargumenteren;
 • op basis van inzichten uit het onderzoek, (media)vormen en ontwerpen te creëren waarmee externe partijen affectief betrokken, geïnspireerd en/of geactiveerd worden;
 • de kennisgebieden (design thinking, branding, media, waarde creatie en projectmanagement) effectief toe te passen in het ontwerpen van ervaringen.

Ingangseisen

Je komt in aanmerking voor deze minor als je een bachelorstudie volgt in een sociale, creatieve of economische richting. Let op: je moet al een propedeuse hebben behaald.

 

Voor de toelatingsprocedure vragen we je om een aantal dingen aan te leveren:

 • Een korte motivatiebrief
 • Een bondig cv
 • Eventueel aanwezig werk

Literatuur

Mulder, N. & J. Kolsteeg. 2019. Chaordisch projectmanagement voor de creatieve industrie. Amsterdam: Boom uitgevers.

Van Vliet, H.M.M. 2012. Festival beleving: de waarde van publieksevenementen. https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hu:oai:surfsharekit.nl:ba8082ed-60ed-4731-91dc-0ac777b08e43.

Heath, C. & D. Heath. 2019. The Power of Moments. London: Transworld Publishers Ltd. of:

Heath, C. & D. Heath. 2018. De kracht van het moment. Amsterdam: Bruna Uitgevers.

Rooster

Drie vaste dagen les, overige dagen zelfstudie.

Excursies:
- Bezoek exposities, lezingen, evenementen etc.

Hoorcolleges:
- Kennisgebieden projectmanagement, waardecreatie, branding, media & context, Design Thinking, onderzoek

Project gestuurd onderwijs:
- Realiseren van een eigen ontwerp (in groepsverband)
- Een bijdrage leveren aan de andere lopende vraagstukken/projecten

Werkcolleges:
- Feedbackcollege: feedback aan de hand van de Das Arts feedbackmethode
- Inspiratie, instructie en zelfstandig werken aan opdrachten en projecten
- Seminar: studenten delen kennis met medestudenten en docenten

Toetsing

Tijdens de minor werk je aan je eigen portfolio. Daarin neem je al het werk waaraan jij een actieve bijdrage hebt geleverd (alleen of in groepsverband) op. De drie fases worden afgesloten met een assessment waarin je aan de hand van het portfolio je eigen leren kunt onderbouwen. Het portfolio wordt aan het einde van de minor ingeleverd. Er zijn dus vier toetsen: drie mondelinge assessments en het ingeleverde portfolio.

Aanvullende informatie

 Ter inspiratie
Lees in dit interview over de persoonlijke ervaringen van student Iris met deze minor.
Bekijk deze minor op de website van HKU

Meld je aan voor de minoren nieuwsbrief van HKU