Kies op maat

Inloggen Menu

Not only Design

Ontwerpen en onderzoeken: heb jij een open blik?

In de Minor Not only Design leer je zoekend en wederkerend ontwerpen.

 

De Minor Not only Design is uit twee delen opgebouwd die in de loop van de minor steeds meer samen zullen vallen:

 

 1. In het eerste deel kies je een plek op de wereld, die je spannend of interessant vindt. Je gaat op die plek, in die plek, naar die plek, vanuit die plek onderzoek doen. Niet alleen makend, niet alleen online, maar vooral door contact te maken met mensen ‘ter plekke’.

 2. Daarnaast start je een ontwerptraject. Dat project kan voortkomen uit het onderzoek naar de ‘plek’, maar ook een bestaande fascinatie betreffen. Dit project moet een relatie hebben of krijgen met de gekozen plek op de wereld, maar hoe die relatie er uit gaat zien moet je zelf beslissen (en deze mag uiteraard veranderen in de loop van de minor).

 

Je baseert je in het ontwerptraject op de vier karakteristieken die Tim Ingold aan antropologisch artistiek onderzoek toekent: genereus, vergelijkend, kritisch en ‘open-ended’.

 • Kritisch betekent geen genoegen nemen met de wereld zoals die zich aan ons aandient.
 • Vergelijkend vanuit het bewustzijn dat er meerdere wegen zijn in de zoektocht naar en in die wereld.
 • Open-ended omdat iedere stap nieuwe mogelijkheden aan ons openbaart die serieus genomen moeten worden.
 • Genereus vanuit het besef dat het zoeken altijd een kwestie is van geven en nemen.

 

Begeleiding in deze minor is anders georganiseerd dan je waarschijnlijk gewend bent. Iedere student stelt een panel samen van ‘anderen’, en ontwikkelt het eigen project in interactie met dat panel. In jouw panel zitten in ieder geval locals van de gekozen plek, maar ook medestudenten of docenten, experts en coaches. Minimaal één van de panelleden is een HKU-docent, maar in welke rol deze docent wordt geplaatst, beslist je zelf. Zo bouw je dat panel op gedurende de loop van het semester door iedere twee weken zich af te vragen welke ‘anderen’ nu nodig zijn.

 

Je werkt in deze minor zelfstandig en vooral onder eigen regie, maar hebt wel veel contactmomenten. We streven ernaar in ieder geval een avond per week een free-space-achtige ontmoeting te organiseren waarin alle deelnemers aan de minor in onderling gesprek zijn.

 

HKU heeft verschillende werkplaatsen waar je jouw ontwerpen kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld in de werkplaats Makerspace aan de slag met 3D-printen. Je kunt in de houtwerkplaats of de metaal/kunststof werkplaats jouw prototype maken. En in de werkplaats Lab Pastoe kun je experimenteren met materialen en cross-overs tussen technieken.  

 

Waarom deze minor?

Je bent open, nieuwsgierig en vooral geïnteresseerd in het onbekende en onverwachte. Je waagt je aan nieuwe vraagstukken en je vindt het inspirerend om jezelf te verhouden tot de gedachten, visies, werkwijzen en rollen van anderen om zodoende je eigen positie te vinden. In deze minor krijg je de kans om in interactie met anderen van idee tot uitwerking jouw kijk op een vraagstuk te ontwikkelen. Je houdt ervan je 'uitspraak' een materiele vorm te geven.

 

 

Leerdoelen

 1. Zelfstandig een ontwerp- of onderzoekstraject opzetten en tot een presentatie uitwerken.
  2. Eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreren in je eigen project.
  3. Jouw persoonlijke fascinatie zelfstandig in het ontwerpproces vormgeven.
  4. Ontmoetingen organiseren die jou verder helpen je (onderzoeks-)project te realiseren.
 2. Reflecteren op je proces en zo nodig bijsturen.
  6. Over je keuzes communiceren.
 3. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.

Ingangseisen

De Minor Not only Design is bedoeld voor studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland. We dagen ook studenten uit heel andere opleidingen (hbo of universitair) uit om een half jaar kennis te maken met onze benadering van zoekend en wederkerig ontwerpen. Iedereen is welkom. Je werkt op het niveau van een hbo bachelor jaar 3 of 4. Bij over-inschrijving wordt er geselecteerd op basis van een cv, studievoortgangsoverzicht, portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

 

De minor is een regulier keuzeprogramma aangeboden door HKU Design; aan het project zullen in ieder geval ook derdejaars studenten Product Design deelnemen.

Rooster

Verplicht contacturen per week: 12 uur

Zelfstudie uren: 28 uur (zelfstandig werken in de werkplaatsen, labs of studio’s)

Gezien de aard van het project is volledige aanwezigheid en actieve inzet noodzakelijk in alle fasen en bijeenkomsten.

Toetsing

Je houdt een presentatie, levert documentatie van onderzoek en voert een gesprek met je zelf samengestelde begeleidingspanel. Dit panel bestudeert de documentatie, bekijkt de eindpresentatie, en bespreekt de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein. Het project wordt afgerond met een cijfer.

Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria worden halverwege het traject aan de hand van de leerdoelen met het begeleidende panel vastgesteld, en aan het eind van het traject door het begeleidende panel getoetst.

Aanvullende informatie

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.