Kies op maat

Inloggen Menu

Reframe Media

Kijk in je maakproces verder dan je eigen specialisme 

Steeds vaker vervagen de disciplinegrenzen in het creatieve vakgebied. Kunstenaars ontwerpen gebouwen, regisseurs gaan onderzoeken en architecten maken kunst, filmmakers regiseren games en muziekmakers produceren podcasts. Als creatieve makers betekenisvol willen zijn, moeten ze intensief artistiek onderzoek kunnen uitvoeren, projecten initiëren, samenwerken met uiteenlopende disciplines, over grenzen kijken van het eigen vakgebied, verbindingen leggen tussen verschillende perspectieven en leren reflecteren.

Werk samen in multidisciplinaire teams

Wil jij leren om verschillende maakprocessen en mediadisciplines te combineren? Jezelf uitdagen om verder te kijken dan je eigen specialisme? Dan is deze minor echt iets voor jou!

De minor Reframe Media biedt beeldmakers de mogelijkheid om hun eigen rol als ontwerper of regisseur te herdefiniëren en daarmee een eigen werkwijze te ontwikkelen. Vanuit persoonlijke ambitie pak je de regie over je eigen maakproces. Doordat je in mulitidisciplinaire teams werkt, leer je ook van elkaars werkwijze.

Bekijk hier de video van de eindtentoonstelling van Reframe Media:

 

In het kort

 • Deze minor is voor studenten die zichzelf als maker breder willen ontwikkelen
 • Je leert verschillende maakprocessen en mediadisciplines te combineren
 • Door 'af te kijken' ontwikkelen studenten een bredere kijk: zowel op eigen rol als op het werk
 • Je werkt samen in interdisciplinaire teams en leert van elkaars maakprocessen

Leerdoelen

Tijdens deze minor leer je van voor jou bekende én onbekende maakprocessen en werkwijzes. Door elementen 'af te kijken', te experimenteren en samen te werken ontwikkel je een bredere kijk: zowel op de eigen rol als op het werk.

Vanuit eigen ambities initieer je een samenwerkingsproject, resulterend in bijvoorbeeld een product, dienst of interventie. Je werkt hier samen naartoe, waarbij studenten elkaars maakprocessen implementeren in hun eigen maakproces. Het project wordt altijd in samenwerking met peers of een externe partij gerealiseerd.

Concreet heb jij na afloop

 • Interdisciplinair samengewerkt en geleerd van elkaars makerschap
 • Op professionele manier een eigen project opgezet en uitgevoerd
 • Verschillende onderzoeksmethodieken ingezet ter verdieping van je project en beeldmakerschap
 • Onderling feedback en expertise opgezocht en tijdens het ontwerpproces ingezet
 • Gereflecteerd op je eigen professionele rol en groei als maker/ontwerper
 • Een passende uitdrukkingsvorm gevonden om jouw project en onderzoek te presenteren

Ingangseisen

De minor is echt iets voor jou als je:

 • Een fascinatie hebt om verhalen in beeld en taal vorm te geven binnen een mediacontext
 • Je eigen maakproces wilt verdiepen, jezelf wilt ontwikkelen, maar ook verbreden aan de hand van andere disciplines.

Deze minor kun je volgen als:

 • je een bachelor volgt in het creatieve domein
 • je een propedeuse hebt behaald
 • jij jezelf definieert als maker, zodat ook anderen van jouw discipline kunnen leren

Selectie op basis van:

 • Een korte motivatiebrief
 • Inzicht in portfolio

Rooster

 • Aantal contacturen per week: 12
 • Aantal uren zelfstudie per week: 24

Opbouw

De minor heeft een opzet waarin zelfstandig werken, begeleiding en uitwisseling van feedback worden afgewisseld. Grofweg ziet de opbouw van de minor als volgt uit:

 • Introductie
  We beginnen met kennismaking met elkaar en leren ook elkaars manier van werken beter kennen. We leggen hier de focus op maakprocessen, oriëntatie van vraagstukken en jouw persoonlijke ambities; wat zou ik willen maken of willen ontwikkelen?
 • Start je eigen onderzoek + ga mee op expeditie
  We bepalen de onderwerpkeuzes en maken een start met de methodieken en aanpak van het (maak)onderzoek.

  Je gaat langs bij de verschillende werkplaatsen, verkent podia en samenwerkingsverbanden. We gaan ook op expeditie naar praktijken van verschillende makers, musea en de Dutch Design Week. Je ontdekt wat makerschap is en welke verschillende disciplines er zijn.

 • Feedback en coaching

  Op verschillende momenten wordt er feedback gegeven aan de had van verschillende methodes. Denk hierbij aan feedbackmethodes als Das Arts en Critical Respons. Hierdoor kun je je onderzoek blijven aanscherpen en de puntjes op de i gaan zetten.

  Er is binnen deze minor ook veel ruimte voor coaching op het onderzoek richting ontwerpkeuzes.

 • Uitwerking en realisatie
  Uitwerking en realisatie en contact met externen. Uiteraard aangevuld met coachingsessies op de uitvoering van jouw project. Na de kerstvakantie ga je jouw project uploaden en je voorbereiden op de eindpresentatie tijdens een afrondende expositie.

Toetsing

Binnen deze minor is er op een aantal momenten een formatieve beoordeling. Aan het einde van de module geef je een presentatie over jouw project. Je werkt in disciplinaire teams toe naar een publiekelijk eindproduct, dienst, strategie, boodschap, onderzoek, of narratief. Hierin laat je zien welke invloed het maakproces van een ander heeft gehad, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende (media)vormen.

 • documentatie van onderzoek (vooral visueel)
 • Afsluitende publieke presentatie
 • Afrondend gesprek in groepjes van 5 studenten met 2 docenten over de zelfreflecties, documentatie en presentatie

Onderwerpen voor zelfreflectie: 

 • Resultaat: doet het project wat je/jullie wilden dat het moest doen
 • Inhoud: relatie vorm-narratie-doel(groep), inhoudelijkheid/gelaagdheid
 • Research: is onderzoek en werkwijze adequaat overgebracht en communiceert het hoe onderzoekend ontworpen is?
 • Regie: hoe is regie over eigen proces en positionering in project genomen
 • Samenwerking: hoe is verlopen en wat bracht het
 • Kritische reflectie: hoe is samenspraak ingezet in proces en welke inzichten over eigen groei bracht dat?
 • Communicatie: presentatie project en betrekken publiek en externen

Aanvullende informatie