Kies op maat

Inloggen Menu

International Arts and Cultural Management

De minor International Arts and Cultural Management richt zich op internationale projecten met partners uit de creatieve en culturele sector. Je werkt aan een internationaal vraagstuk dat ingebracht is door een organisatie of overheidsinstantie. Dit is een kwestie binnen een van de volgende disciplines: media, muziek, design, mode, theater, games & interaction, fine art, events of mengvormen (cross-overs) van deze disciplines. Zulke internationale projecten vragen om ontwerpgericht onderzoek naar bijvoorbeeld kansen in landen waar nog niet eerder mee samengewerkt is, ontwikkelingsvraagstukken, financieringsmogelijkheden, culturele uitwisseling en best practices in de creatieve industrie.

Je werkt samen aan het vraagstuk in kleine interdisciplinaire teams met ontwerpers, kunstenaars en managers. In het project heeft iedereen een andere rol. Ook krijg je de kans om in groepsverband naar het buitenland te reizen voor een periode van 2 tot 12 weken.

In de eerste vijf weken van de minor maak je kennis met alle aspecten van het opereren in het internationale kunst- en cultuurmanagement. Je krijgt training in de discipline (muziek, media, etc.), projectmanagement, ontwerpgericht onderzoek, interculturele communicatie en Engelse taalvaardigheid. Daarnaast bereid je je met je team inhoudelijk en organisatorisch voor op de buitenlandervaring. Vanuit het vraagstuk ontwikkel je kennis en ga je al onderzoekend inzicht opbouwen in de bestaande, echte probleemsituatie. Je scherpt de vraag van de partner aan en onderzoekt deze vóór, tijdens en na de buitenlandperiode. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan worden uitgedrukt in vele vormen zoals presentaties, teksten, films, animaties, installaties of objecten.

Leerdoelen

De student is in staat om:
1: in samenwerking met medestudenten, het werkveld en docenten relevante vragen te formuleren en hierover kennis te ontwikkelen;
2: in samenwerking met stakeholders een lerend proces te organiseren;
3: inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden in te zetten en de keuzes hiervoor kritisch te beargumenteren;
4: een ontwerp te maken dat voortvloeit uit het onderzoeksproces en dat passend is voor de stakeholders;
5: de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het eigen handelen en de rollen in het team.

Ingangseisen

Om aan deze minor te kunnen deelnemen, moet je:
• een propedeuse hebben behaald;

Literatuur

Literatuur wordt vermeld in handboek.

Rooster

Verplichte contacturen per week:

Gemiddeld 10 (met name geconcentreerd in de eerste 5 weken)

Zelfstudie:

Gemiddeld 30 (waaronder teamwerk)

Onderwijsvorm: Projectwerk, colleges, werkgroepen, presentaties

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een presentatie en verslag van het onderzoek, het project en het proces (reflectie). Na vijf weken wordt een startdocument opgeleverd dat het vertrekpunt is van het onderzoek en het buitenlandverblijf.

Beoordelingscriteria;

Mate waarin stakeholders betrokken worden.
Mate waarin netwerken begrepen worden.
Kwaliteit ontwerpgerichte onderzoeksmethodiek.
Kwaliteit van het gerealiseerde ontwerptraject van vraag naar oplossing.
Niveau van kritische reflectie op eigen professionaliteit en functioneren van het team.

Aanvullende informatie

NB: INSCHRIJF DEADLINE  SEMESTER 1 VERVROEGD naar 01-06-2021

Let op!, voor deze minor geldt: VOL=VOL.