Kies op maat

Inloggen Menu

Notarieel Recht

Hou je van structuur, vind je netjes werken belangrijk en bewaar je graag het overzicht? Dan past de Minor Notarieel Recht misschien goed bij jou! 

 

In het programma van dit minorpakket leer je alle facetten van het multidisciplinaire notariskantoor kennen. De drie belangrijkste vakgebieden die aan de orde komen zijn: personen- en familierecht, ondernemingsrecht en onroerend goed recht.  

 

Je maakt kennis met de notariële bedrijfscultuur en leert de gebruiken en gewoonten van dit beroep kennen. De onafhankelijke en onpartijdige positie van de notaris wordt vergeleken met zijn ondernemerschap en er wordt bekeken welke dilemma’s dit voor de notaris oplevert. Bij zowel kleine en middelgrote alsook grote notariskantoren bestaat steeds meer behoefte aan HBO-afgestudeerden met een notariële specialisatie. Om dit werk goed te kunnen doen is verdieping van de vakkennis een eerste vereiste. Vervolgens is het doorgronden van de notariële werkprocessen heel belangrijk. Daarnaast zal je ook kennis moeten hebben van specifieke regelgeving die voor de uitoefening van het beroep van notaris geldt. Tot slot is het vak belastingrecht een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. 

Leerdoelen

 • kennismaken met de dagelijkse praktijk van een notariskantoor; 
 • zelfstandig een notarieel dossier kunnen behandelen; 
 • zelfstandig werken met modelakten, formulieren en inschrijvingen daarvan in de diverse registers; 
 • herkennen van de onpartijdige en onafhankelijke positie van de notaris; 
 • discussiëren over het dilemma tussen de notaris als ondernemer en de notaris als openbaar ambtenaar; 
 • inhoudelijke vakkennis verdiepen c.q. verkrijgen op de volgende rechtsgebieden: 
 • relatievermogensrecht; 
 • erfrecht; 
 • ondernemingsrecht; 
 • onroerend goed recht; 
 • belastingrecht; 
 • beslag- en executierecht; 
 • notariële wetgeving en beroepsethiek. 

Ingangseisen

Derde- en vierdejaarsstudenten van de voltijdse opleidingen HBO- Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (bij voorkeur met stage afgerond).   

 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Literatuur

 • De Notariswet, Melis/Waaijer, Kluwer 
 • Verzameling Wetgeving Notariaat, editie 2024, Sdu 
 • Relatievermogensrecht geschetst, Schonewille, Ars Aequi 
 • Koop en verkoop van onroerende zaken, Huijgen, Kluwer 
 • Aanvullende literatuur via elektronische leeromgeving 

Rooster

3x werkcollege van 2 uur 
1x vaardighedentraining van 1 uur 

Totaal 7 uur per week (met uitzondering van het bedrijfsbezoek) 

Toetsing

 • NRTT: schriftelijke toets, combi van MC en open vragen) (40%) 
 • NRAS: mondelinge toets, performance assessment, rollenspel (30%)  
 • NRD beroepsproduct inleveren, notarieel dossier (30%) 
 • Allemaal minimaal 5,5, onderling geen 
  compensatie mogelijk