Kies op maat

Inloggen Menu

Robotica, Domotica en Industriƫle Automatisering

Deze minor gaat over het ontwerpen en realiseren van leuke, interessante en praktische robotica, domotica en industriële automatiseringsconcepten. Aan de hand van een portfolio van praktische weekopdrachten maakt de student kennis met de basisprincipes en bouwstenen van electronica, robotica en domotica, wat uiteindelijk in de praktijk kan worden ingezet als voor de eindopracht in groepsverband een eigen innovatieve en onderzoekende robotica/IA oplossing moet worden gerealiseerd, waarbij de term ‘robot’ in de ruimste zin geïnterpreteerd dient te worden. Hierbij is veel ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap, maar ook aandacht voor kosten/baten, nut/noodzaak, experimenteren en duurzaamheid. 

 • Zaken die aan de orde komen zijn o.a.: 
 • Basis electronica 
 • Microcontrollertechniek (diverse platformen) 
 • Lezen van sensoren en besturen van actuatoren 
 • Energieverbruik en duurzaamheid  
 • Regelsystemen 
 • Machine learning (o.a. beeld- en spraakherkenning) 
 • Rapid prototyping en 3D ontwerpen 

Leerdoelen

De student kan: 

 • Beschrijven hoe je een besturingsontwerp maakt voor robotica toepassingen;  
 • Beschrijven hoe je een robotica project realiseert; 
 • Een robot ontwerpen vanuit een probleemstelling; 
 • Een robot (vanuit een ontwerp) realiseren; 
 • Een domotica oplossing ontwerpen vanuit een probleemstelling; 
 • Een domotica oplossing realiseren vanuit een ontwerp; 
 • Prototyping inzetten als ontwikkelvorm om concepten te realiseren; 
 • Zelfstandig nieuwe technologieën tot zich nemen; 
 • Een advies formuleren t.a.v. robotica en domotica oplossingen;  
 • Een middelmatig complex 3D ontwerp aanpassen en/of realiseren 
 • Machine Learning toepassen om zelflerende systemen en object herkenning te realiseren 
 • Gefundeerde uitspraken doen over de duurzaamheid van een oplossing 
 • een front-end ontwerpen en realiseren in het kader van een robotica/domotica oplossing 

Ingangseisen

Doelgroep: 

Studenten van de opleidingen Informatica en Bio-informatica.  

Daarnaast: studenten van (technische) voltijds opleidingen. 

Ervaring met programmeren is een vereiste. Student dient in het bezit te zijn van een Raspberry Pi 4 en kan hier mee overweg. 

 

Ingangseisen:  

Hoofdfase jaar 3 en 4. Het propedeutisch examen moet behaald zijn en 45 EC zijn behaald in de major.  

 

Bij meer aanmeldingen dan plaatsen kan een selectieprocedure van toepassing zijn. Hierbij wordt o.m. gekeken naar het aantal behaalde studiepunten en wordt mogelijk gevraagd een schriftelijke motivatie aan te leveren. 

Literatuur

n.v.t.

Rooster

12 uur per week

Toetsing

60% Portfolio + Assessment 

40% Project 

 

Eindbeoordeling: het rekenkundig gemiddelde van de  beoordelingen, waarbij alle fasen met een voldoende zijn afgerond. Er kan pas aan het assessment worden deelgenomen als het portfolio voldoende is afgerond.