Kies op maat

Inloggen Menu

Acute en intensieve zorg/zorg in acute situaties

​​Waar je ook werkt in de zorg en wat je functie ook is, je kunt altijd te maken krijgen met acute situaties. Situaties die zich plotseling voordoen, waar je je niet direct op kon voorbereiden (maar gelukkig wel vaak indirect!) en waarbij de zorg binnen een paar minuten of uren verleend moet worden.  

Je kunt daarbij denken aan: 

 • Onbegrepen gedrag; 
 • Verwondingen; 
 • Plotselinge benauwdheid; 
 • Zelfbeschadiging; 
 • Onwel worden; 
 • Reanimatie; 
 • Agressie/geweld; 
 • Ongewenst gedrag. 

Naast de zorg die je toepast in de vorm van vaardigheden spelen er soms ook ethische dilemma’s. Moet een ouder iemand echt opgenomen worden en een behandeling ondergaan na een val. Wordt dan juist de kans op delier niet nog groter? 

Moet een fanatiek sporter die van de loopband valt, geholpen worden verder te sporten of geadviseerd worden te stoppen? 

Leerdoelen

Je toont door het construeren, instrueren en toepassen van effectieve hulpmiddelen, richtlijnen en protocollen aan dat jij jezelf hebt ontwikkeld tot adequaat first responder1 in acute situaties in de zorg, de structuren en processen binnen de gegeven zorginstelling doorgrondt, verbetert, implementeert, toepast en kunt omgaan met spanningsvelden tussen zorg en interventie, vanuit de principes van Evidence Based Practice.   

Je beoordeelt vanuit deelname aan de simulaties, kritisch aan de hand van een zelfgekozen reflectiemodel, op jouw samenwerking, persoonlijke groei naar first responder1 en ontwikkelpad voor de nabije toekomst.  

Een first responder is iemand die de noodzaak van acute hulp kan herkennen, beoordelen en prioriteren. Hij kan inschatten welke andere disciplines en/of hulpverleners noodzakelijk zijn en erkent diens eigen beperkingen. Waar nodig treft hij preventieve maatregelen en zoekt extra (psycho)medische/verpleegkundige zorg.   

Ingangseisen

Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie, Mondzorgkunde, Vaktherapie. 

 

Alle uitstromen 3e of 4e jaars 

Literatuur

<<nog voorlopig>> 

 • Lesboek Basale Reanimatie 
 • Immediate Life Support 
 • Omgaan met Agressie/ Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag 
 • Quick response klapper 

Rooster

200 uren

Toetsing

Reflecties simulatie 50% cijfer 

Praktijkbeoordeling 35% cijfer 

Presentatie 15% cijfer