Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy & ondernemerschap

De laatste tijd zien we dat steeds meer organisaties geen expertise in loondienst nemen, maar deze kennis via externe bureaus ‘inhuren’. Daardoor wordt de combinatie consultancy en ondernemerschap steeds belangrijker.  

Het runnen van een levensvatbare adviesonderneming is het belangrijkste leerdoel van de minor Consultancy en ondernemerschap. Met je medestudenten start je een eigen adviesbureau en je werkt aan echte (betaalde) opdrachten. Dit is dus niet zo maar een opdracht voor school, hier wordt echt iets van je verwacht. Je krijgt dan ook begeleiding van ervaren coaches die vaak zelf een eigen adviesbureau hebben.

Nederland heeft de grootste adviesdichtheid van de wereld en relatief weinig ondernemers. In de Minor Consultancy en ondernemerschap leer je om te adviseren én te ondernemen. Wat deze minor extra interessant maakt, is de ‘real life’ aanpak. Vanaf het eerste moment start je samen met vier studenten een eigen bedrijf en ontwikkel je een nieuwe vorm van dienstverlening. Je schrijft een businessplan en vervolgens ga je aan de slag met jouw nieuwe dienst. Zo haal je zelf opdrachten binnen en voer je ze uit!

De begeleiding vindt plaats door coaches uit de praktijk die veel ervaring hebben in de zakelijke dienstverlening. De coaches beoordelen de levensvatbaarheid van jouw onderneming en persoonlijke ontwikkeling die jij doormaakt als ondernemende adviseur. De opdrachten komen uit de bedrijfspraktijk en sluiten dus aan op de behoeftes die daar leven. Vooral de drang om te innoveren is erg groot. We richten ons met name op advisering van bedrijven binnen de Rotterdamse regio. Je leert vanaf het eerste jaar hoe je een goede consultant kunt worden en hoe je een goed adviesrapport kunt schrijven. Er is speciale aandacht voor kennis, (advies- en persoonlijke) vaardigheden en houding. Na deze minor ben je klaar voor de adviespraktijk. 

Competenties
Aangezien alle advieswerkzaamheden in opdracht van het bedrijfsleven worden uitgevoerd, zijn oordeelsvorming en communicatie de belangrijkste aandachtspunten. Vanuit de competentiegedachte komen de generieke competenties methodisch handelen, adviseren, innoveren, samenwerken, communiceren en professionaliseren ruim aan bod.
 
Inhoud en programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theorie & praktijkcomponent dat bestaat uit het opstellen van een ondernemingsplan. Daarnaast heb je minimaal vijf externe (betaalde) praktijkopdrachten (beroeps/adviesproducten) per bedrijf;
  • Coaching door (externe) coaches uit de praktijk die in samenwerking met de docentbegeleider de producten, de houding en gedrag van de studenten beoordelen.

Aan het begin van de minor wordt een uitgebreide studiehandleiding met onder andere een weekprogramma beschikbaar gesteld.

Ingangseisen

Het is een pré als je bij de start van deze minor al goede, inventieve ideeën hebt omtrent een dienst, bij voorkeur op het gebied van duurzaamheid of innovatie.

Rooster

Twee dagdelen in de week worden ingeroosterd voor bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden lessen en coaching verzorgd. De andere dagen zijn voor intern en extern overleg en uitvoering van de opdrachten.

Toetsing

Blok1: praktijkgedeelte
Beoordeling van het ondernemingsplan inclusief de offertes

Blok2: praktijk & individueel gedeelte
Beoordeling van levensvatbaarheid onderneming (o.a. minimaal vijf externe opdrachten inclusief offertes)
Beoordeling persoonlijke ontwikkeling op eindniveau, door de coach

Aanvullende informatie

De minor wordt momenteel doorontwikkeld naar een minor die ook inspeelt op onze veranderende wereld. (transitie) . Ivm doorontwikkeling van het huidige minor programma volgt deze informatie op een later moment.