Kies op maat

Inloggen Menu

Start-up Runway Rotterdam

Niet lullen maar poetsen! Starten met je eigen bedrijf, daar droom je van, daar lig je wakker van. Misschien loop je al een tijd rond met een businessidee of ben je al ondernemend bezig in je eigen bedrijf maar zie je steeds vaker de noodzaak van acceleratie en groei van jouw bedrijf. Het kan ook zijn dat je, in alles wat je doet, voelt dat je een ondernemer bent, maar hoe dan verder? Ondernemen in de minor Start-up Runway is dan iets voor jou! 
 
Veel succesvolle bedrijven zijn gestart tijdens de studietijd van de oprichters. Universiteiten en hogescholen zijn een broedplaats van nieuwe ideeën en nieuwe bedrijvigheid. De huidige opzet van het onderwijs stelt studenten met een business idee voor een lastig dilemma: het idee uitwerken ten koste van de studie, of eerst afstuderen en daarna volle focus op het business idee. De minor Start-up Runway Rotterdam biedt de oplossing: studenten gaan tijdens de studie aan de gang met hun business idee, of het verder laten uitgroeien van het eigen bedrijf. Tijdens de minor bieden we de student-ondernemers alles wat ze nodig hebben om de start-up uit te laten groeien tot een volwaardige onderneming met impact: 

ü Geen keurslijf maar een flexibele invulling van het programma 
ü Alleen werken of omringd door een team gelijkgestemden 
ü Nieuw netwerk en mogelijke toegang tot investeerders 
ü Coaches op drie niveaus (lean start-up experts | businesscoaches | inhoudexperts) 
ü Inspiratiesessies, workshops en businessdriven excursies 

Daarbij maken we gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van ondernemerschap. We werken volgens een vaste methode. Build', 'Measure' en 'Learn' zijn de kernwoorden in deze methode. Alleen door te bouwen, meten en teruggekoppeld te krijgen wat je klant/gebruiker ervan vindt, kun jij je product, dienst of bedrijf verbeteren. De methode maakt het opbouwen van een nieuwe onderneming ook veel overzichtelijker. Door telkens doelen te stellen, te meten, te verbeteren en weer te toetsen, wordt veel inzichtelijker waar in het proces jij je bevindt en wat de volgende stap moet zijn. 

 

Leerdoelen

Tijdens de minor werk je aan alle facetten die van belang zijn rondom het laten groeien van je start-up / eigen bedrijf. Aan de ene kant ben je vrij om zelf te bepalen wat je van belang acht, aan de andere kant werken we met een aantal methodes die een vrij strakke methodiek kennen. Tevens plannen we met elkaar een aantal momenten waarop jij kan laten zien wat je hebt geleerd en meten we de voortgang van jouw start-up en je groei als ondernemer. 

De minor stimuleert studenten om een start-up op te richten middels de methode van de Lean Start Up (Eric Ries e.a.). Het build – measure – learn principe staat hierin centraal. Tevens gebruiken we de Waarde Propositie Ontwerp en Business Model Canvas methodiek van Alexander Osterwalder. 
 
Je leert tijdens de minor alles wat een ondernemer moet weten op de volgende 6 punten: 
1. Innoveren 
2. Waardecreatie 
3. Resultaatgericht handelen 
4. Samenwerken & Netwerken 
5. Onderzoekend vermogen 
6. Communiceren 

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten van de gehele hogeschool met een innovatief idee of die al een innovatief eigen bedrijf hebben en de ambitie hebben om dit op te schalen. Niet elk business idee of bedrijf past bij de opzet van de minor. Voor deze minor geldt een toelatingsopdracht die bestaat uit een onderbouwing van het business idee en gesprek waarin je jezelf en jouw bedrijf of business idee voorstelt. Op basis van de kwaliteit wordt bepaald door minorcoördinatoren of je geschikt bent voor deelname aan de minor. Dus… Niet lullen, maar poetsen, 

Schrijf je in en lever via deze link je bedrijfsidee in vóór 1 mei 2024 https://forms.gle/k8LxWaFZoettd1HD9.

Aanmeldingen na 1 mei 2024 worden niet geaccepteerd. Bij vragen over de minor kun je een mail sturen naar j.s.van.den.hoek@hr.nl Let op: Bij (te) grote of te weinig belangstelling voor een minor kan het zijn dat we niet alle studenten kunnen plaatsen. In dit geval wordt er contact met je opgenomen.

Literatuur

Ontwerpen, testen en leren door het maken van fouten is niet gemakkelijk. Zelfs professionele bedrijven worstelen hiermee. Dus hoe moeilijk moet het dan wel zijn voor studenten in het laatste jaar van hun bachelor studie. Daarom hebben wij gezocht naar een set tools die gemakkelijk te gebruiken is. Die set hebben wij gevonden in het werk van Alex Osterwalder. De canvassen die hij heeft gecreëerd maken de ontwerp-test-leer cyclus zichtbaar en tastbaar en voorzien ons van een gemeenschappelijke taal. Bovendien vormen de canvassen een geïntegreerde set tools, waardoor systematisch en iteratief onderzoeken en leren wordt bevorderd. 
 
De literatuurlijst voor de gehele minor bestaat uit: 
 
• Blank, S., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. BookBaby. 
• Mares, J., & Weinberg, G. (2014). Traction: A Startup Guide to Getting Customers. S Curve Publishing. 
• Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons. 
• Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons. 
• Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books. 
• Aangevuld met actuele en relevante literatuur die van toepassing is op de markt en fase waarin de start-up zich bevindt. 

Rooster

Gemiddeld heb je 12 uur per week les, maar daarnaast moet je gemiddeld het dubbele aantal tijd voor zelfstudie (werken aan je bedrijf) rekenen.

Toetsing

Tijdens de periode van de minor werk je toe naar vier voortgangsmomenten en een assessment. Je toont aan welke groei je met jouw start-up / eigen bedrijf hebt doorgemaakt en kunt dit bewijzen aan de hand van lean start-up onderzoek dat je beschrijft in je progress reports. Daarnaast creëer je een portfolio met alle ontwikkelingen die jijzelf hebt doorgemaakt als ondernemer.

Aanvullende informatie

Omdat ondernemerschap zich niet laat vangen in een keurslijf en omdat de deelnemende start-ups zich in een verschillende fase bevinden, is ons minorprogramma flexibel. Centraal staat echter de lean startup methode, waarbij studenten met behulp van de build-measure-learn cyclus worden gestimuleerd om zo snel mogelijk aannames te valideren. Afhankelijk van het stadium van de startup kunnen dat bijvoorbeeld zijn: het valideren van een product-market fit, het valideren van een extra verkoopkanaal, het valideren van een nieuw verdienmodel, enz. 
 
Wel bieden we structuur in de weekopbouw. Er zijn (naast de coachingsgesprekken) drie contactmomenten per week. Van studenten wordt verwacht dat ze gedurende deze drie momenten volledig beschikbaar zijn voor de gezamenlijke sessies. 

Kom naar onze online voorlichting

voorlichting 2 april 16:00 - 16:30

Voorlichting 2 april 16:45 - 17:15