Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy & Ondernemerschap

De laatste tijd zien we dat steeds meer organisaties geen expertise in loondienst nemen, maar deze kennis via externe bureaus ‘inhuren’. Daardoor wordt de combinatie consultancy en ondernemerschap steeds belangrijker.   

Het runnen van een levensvatbare adviesonderneming is het belangrijkste leerdoel van de minor Consultancy en ondernemerschap. Met je medestudenten start je een eigen adviesbureau en je werkt aan echte (betaalde) opdrachten. Dit is dus niet zo maar een opdracht voor school, hier wordt echt iets van je verwacht. Je krijgt dan ook begeleiding van ervaren coaches die vaak zelf een eigen adviesbureau hebben. 

Inhoud en programma 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Theorie & praktijkcomponent dat bestaat uit het opstellen van een ondernemingsplan. Daarnaast heb je minimaal vijf externe (betaalde) praktijkopdrachten (beroeps/adviesproducten) per bedrijf; 
  • Coaching door (externe) coaches uit de praktijk die in samenwerking met de docentbegeleider de producten, de houding en gedrag van de studenten beoordelen. 

Aan het begin van de minor wordt een uitgebreide studiehandleiding met onder andere een weekprogramma beschikbaar gesteld. 

Leerdoelen

Nederland heeft de grootste adviesdichtheid van de wereld en relatief weinig ondernemers. In de Minor Consultancy en ondernemerschap leer je om te adviseren én te ondernemen. Wat deze minor extra interessant maakt, is de ‘real life’ aanpak. Vanaf het eerste moment start je samen met vier studenten een eigen bedrijf en ontwikkel je een nieuwe vorm van dienstverlening. Je schrijft een businessplan en vervolgens ga je aan de slag met jouw nieuwe dienst. Zo haal je zelf opdrachten binnen en voer je ze uit!  

Competenties 
Aangezien alle advieswerkzaamheden in opdracht van het bedrijfsleven worden uitgevoerd, zijn oordeelsvorming en communicatie de belangrijkste aandachtspunten. Vanuit de competentiegedachte komen de generieke competenties methodisch handelen, adviseren, innoveren, samenwerken, communiceren en professionaliseren ruim aan bod. 

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot deze minor dien je semester 5 van je studie succesvol afgerond te hebben. Vaak is dit een stage.  Het is een groot voordeel dat je bij de start van deze minor al goede, inventieve ideeën hebt omtrent een product of dienst, bij voorkeur op gebied van duurzaamheid of innovatie. 

Rooster

Twee dagdelen in de week worden ingeroosterd voor bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden lessen en coaching verzorgd. De andere dagen zijn voor intern en extern overleg en uitvoering van de opdrachten.

Toetsing

Blok1: praktijkgedeelte (beoordeling vindt plaats tijdens assessment) 
Beoordeling van het ondernemingsplan inclusief de offertes. 
 
Blok2: praktijk & individueel gedeelte (beoordeling van praktijk – en individueel gedeelte vindt plaats tijdens assessment) 
Beoordeling van levensvatbaarheid onderneming (o.a. minimaal vijf externe opdrachten inclusief offertes) 
Beoordeling persoonlijke ontwikkeling op eindniveau, door de coach 

Aanvullende informatie