Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoopmanagement

Inkoop is een boeiend en inspirerend vakgebied! Het belang van inkoop binnen een organisatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Op de arbeidsmarkt voor inkoop men contractmanagement bestaan grote tekorten aan professioneel geschoolde krachten. Er is een ‘war on talent’ gaande.

Naast het realiseren van kostenbesparingen is inkoop een belangrijke schakel in de waardeketen chain van organisaties. Duurzaamheid, circulariteit, globalisering, flexibilisering, risicomanagement en verscherpte concurrentie zijn belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het inkoopproces.

Als gevolg hiervan wordt van de inkoper verwacht dat deze niet alleen kennis heeft van het vakgebied, maar ook creatief en innovatief kan handelen. In de minor word je uitgedaagd om deze eigenschappen integraal verder te ontwikkelen. Opdrachten en projecten waarmee je aan de slag gaat, zijn real-life cases uit de inkoopwereld. Denk hierbij aan een leveranciersmarktonderzoek, een onderhandelingsgesprek, het opstellen van een offerte en het uitwerken van een opdracht voor een externe opdrachtgever. De minor kenmerkt zich door studenten veel ‘naar buiten, het werkveld’ in te sturen.

Daarnaast zijn er belangrijke convenanten met Nevi en de Rijksoverheid, waar door vrijstellingsverklaring (Nevi 1), onderzoek, afstudeerplekken en goede carrièrekansen (Rijksoverheid) tot de mogelijkheden behoren.
Na afloop van de minor kun je...

  • beoordelen welke theorie van toepassing is in diverse beroepssituaties van de inkoper.
  • inkooptheorie toepassen in cases en projecten
  • een complexe offerte opstellen, presenteren en toelichten aan de opdrachtgever
  • een 'real life' opdracht uitvoeren vanuit de rol van inkoopconsultant. Hierbij analyseer je de huidige situatie, heb je overleg met opdrachtgever en worden adviezen ter verbetering van de huidige situatie aangedragen
  • een professioneel adviesgesprek en professioneel onderhandelingsgesprek voeren.
  • kennis van actuele (internationale) ontwikkelingen op het gebied van inkoop plaatsen

Ingangseisen

De minor is met name toegankelijk voor studenten van economische en bedrijfskundige opleidingen, zoals onder meer Logistics management, Logistics engineering, Facility Management, (Technische) Bedrijfskunde, Ondernemerschap en retailmanagement, Global marketing, Supply chain management, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie en Small Business.

Ook andere richtingen zijn welkom, echter studenten krijgen een kort toelatingsgesprek met de minorcoördinator, waarin wordt vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.


Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Aanvullende informatie

Belangstelling voor een online voorlichting?

Mail je interesse naar Hans Bruijstens (Minorcoördinator) op:  jcbru@hr.nl