Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoopmanagement

Inkoop is een boeiend en inspirerend vakgebied! Het belang van inkoop binnen een organisatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Op de arbeidsmarkt voor inkoop men contractmanagement bestaan grote tekorten aan professioneel geschoolde krachten. Er is een ‘war on talent’ gaande.

Naast het realiseren van kostenbesparingen is inkoop een belangrijke schakel in de waardeketen chain van organisaties. Duurzaamheid, circulariteit, globalisering, flexibilisering, risicomanagement en verscherpte concurrentie zijn belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het inkoopproces.

Als gevolg hiervan wordt van de inkoper verwacht dat deze niet alleen kennis heeft van het vakgebied, maar ook creatief en innovatief kan handelen. In de minor word je uitgedaagd om deze eigenschappen integraal verder te ontwikkelen. Opdrachten en projecten waarmee je aan de slag gaat, zijn real-life cases uit de inkoopwereld. Denk hierbij aan een leveranciersmarktonderzoek, een onderhandelingsgesprek, het opstellen van een offerte en het uitwerken van een opdracht voor een externe opdrachtgever. De minor kenmerkt zich door studenten veel ‘naar buiten, het werkveld’ in te sturen.

Daarnaast zijn er belangrijke convenanten met Nevi en de Rijksoverheid, waar door vrijstellingsverklaring (Nevi 1), onderzoek, afstudeerplekken en goede carrièrekansen (Rijksoverheid) tot de mogelijkheden behoren.

 

Alumni van de minor geven aan dat zij de minor waarderen vanwege:

  • Een afwisselend lesprogramma, veel werken in multidisciplinaire groepjes (2-3-4 studenten);
  • Docenten met praktijkervaring;
  • Grote praktijkcomponent (gastsprekers, opdrachten, excursies, vakbijeenkomsten);
  • Convenant met NEVI (afronden studie en minor zorgt voor vrijstellingsverklaring NEVI 1 Professional);
  • Nauwe samenwerking met Rotterdamse bedrijfsleven en publieke sector;
  • Uitdagende afstudeerkansen en baanperspectieven;
  • Multidisciplinaire samenstelling; studenten uit meer dan 10 verschillende studierichtingen en verschillende hogescholen.

Ingangseisen

De minor is met name toegankelijk voor studenten van economische en bedrijfskundige opleidingen, zoals onder meer Logistics management, Logistics engineering, Facility Management, (Technische) Bedrijfskunde, Ondernemerschap en retailmanagement, Global marketing, Supply chain management, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie en Small Business.

Ook andere richtingen zijn welkom, echter studenten krijgen een kort toelatingsgesprek met de minorcoördinator, waarin wordt vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.


Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Aanvullende informatie

Belangstelling voor een online voorlichting?

Mail je interesse naar Hans Bruijstens (Minorcoördinator) op:  jcbru@hr.nl

 

Volg onze online voorlichting

Deze voorlichting is een interactieve online
bijeenkomst via Teams. Je krijgt een korte presentatie over de minor en kunt daarna vragen stellen
aan de docent. Je kunt meedoen op je mobiel, laptop of tablet.

Door hieronder de datum en het tijdstip van jouw keuze te selecteren en de URL in de zoekbalk te plakken kun je deelnemen in de Teams

Dinsdag 2 april 2024
16:45 - 17:15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhkNGYxY2EtZjhiOS00YTIyLTk2NmMtOGIxZTBkZDI5OTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca6fbace-7cba-4d53-8681-a06284f7ff46%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a3258b-1602-4acc-a117-46ba6a296363%22%7d

Dinsdag 2 april 2024
19:00 - 19:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ2ZGZhNzktYzhiNS00YmU4LWIwMjAtZDI5YmQ4NWIxMWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca6fbace-7cba-4d53-8681-a06284f7ff46%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a3258b-1602-4acc-a117-46ba6a296363%22%7d

Woensdag 3 april 2024
17:30 - 18:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdhNjI3OTAtODhmMy00ZTk1LWJmYmItZDkwYjE5YTA0ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdhNjI3OTAtODhmMy00ZTk1LWJmYmItZDkwYjE5YTA0ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca6fbace-7cba-4d53-8681-a06284f7ff46%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a3258b-1602-4acc-a117-46ba6a296363%22%7d

Woensdag 3 april 2024
19:00 - 19:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ3NDg4YzktMjdiYi00MDMyLWJjYjUtNGFlYTVmY2E1MjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca6fbace-7cba-4d53-8681-a06284f7ff46%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a3258b-1602-4acc-a117-46ba6a296363%22%7d